Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Biodrowo-barkowe pasy bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa


Zapinanie pasa bezpieczeństwa Wyciągnąć pas ze zwijacza i włożyć metalową sprzączkę (1) do klamry (2).

Zablokowanie sprzączki pasa w klamrze sygnalizuje wyraźnie słyszalne "kliknięcie".

Pasy bezpieczeństwa


Biodrowy odcinek pasa (1) ułożyć na biodrach, a odcinek barkowy (2) na klatce piersiowej.

Po ręcznym dopasowaniu odcinka biodrowego pas bezpieczeństwa automatycznie przyjmuje właściwą długość i dokładnie przylega do bioder. Przy powolnym i jednostajnym pochylaniu się pas bezpieczeństwa rozwija się, umożliwiając ruch. Podczas gwałtownego hamowania lub zderzenia pas blokuje się. Pas blokuje się również podczas zbyt szybkiego pochylania się.

UWAGA

Jeżeli nie można swobodnie wyciągnąć pasa bezpieczeństwa ze zwijacza, należy mocno pociągnąć i puścić pas. Powoduje to odblokowanie pasa i umożliwia jego łatwe wyciągnięcie.

Pasy bezpieczeństwa


OSTRZEŻENIE

W razie wypadku nieprawidłowo ułożony pas bezpieczeństwa może zwiększyć ryzyko odniesienia poważnych obrażeń.

Podczas regulacji pasa bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych wskazówek:

  • Biodrowy odcinek pasa bezpieczeństwa ułożyć możliwie jak najniżej i najciaśniej na biodrach, a nie na wysokości talii. W razie wypadku umożliwi to pochłonięcie siły uderzenia przez mocne kości miednicy i zmniejszy ryzyko odniesienia obrażeń wewnętrznych.
  • Jedną rękę należy przełożyć pod barkowym odcinkiem pasa bezpieczeństwa, a drugą nad nim, tak jak pokazano na rysunku.
  • Zawsze umieszczać górne mocowanie pasa bezpieczeństwa na odpowiedniej wysokości i prawidłowo je blokować.
  • Nigdy nie umieszczać barkowego odcinka pasa przy szyi ani przy twarzy.

Regulacja wysokości Dla zapewnienia maksymalnego poziomu wygody i ochrony, wysokość górnego mocowania pasa bezpieczeństwa można ustawić w jednym z 4 położeń.

Odcinek barkowy pasa bezpieczeństwa należy ułożyć tak, by leżał na klatce piersiowej i w połowie barku, od strony drzwi, a nie dotykał szyi.

Pasy bezpieczeństwa


Aby wyregulować wysokość górnego mocowania pasa bezpieczeństwa, należy odpowiednio podnieść lub obniżyć jego mocowanie.

Aby podnieść mocowanie pasa, należy podciągnąć je do góry (1). Aby obniżyć mocowanie pasa, należy ściągnąć mocowanie w dół (3), trzymając wciśnięty przycisk (2) blokady regulacji wysokości.

Aby zablokować mocowanie w danym położeniu, należy zwolnić przycisk. Aby sprawdzić, czy mocowanie zablokowało się na swoim miejscu, należy spróbować je przesunąć.

Pasy bezpieczeństwa


Odpinanie pasa bezpieczeństwa Nacisnąć przycisk (1) zwalniania blokady w klamrze.

Po odpięciu pas powinien automatycznie zwinąć się w zwijaczu. Jeżeli tak się nie stanie, należy sprawdzić czy pas nie jest skręcony i spróbować ponownie.

Pas bezpieczeństwa środkowego siedzenia tylnego (3-punktowy pas bezpieczeństwa)

Pasy bezpieczeństwa


1. Włożyć sprzączkę (1) do klamry (2) i zatrzasnąć. Zablokowanie sprzączki w klamrze sygnalizuje wyraźnie słyszalne "kliknięcie". Upewnić się, że pas nie jest skręcony.

Do pasa środkowego siedzenia tylnego należy używać klamry oznaczonej "CENTER".

OSTRZEŻENIE

Zawsze prawidłowo zatrzaskiwać metalową sprzączkę w klamrze.

Informacja

Jeżeli nie można wyciągnąć pasa bezpieczeństwa ze zwijacza, należy mocno pociągnąć i puścić pas. Powoduje to odblokowanie pasa i umożliwia jego łatwe wyciągnięcie.

Układ pasów bezpieczeństwa

...

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami

Pasy bezpieczeństwa foteli przednich i siedzeń tylnych są wyposażone w napinacze pirotechniczne. Zadaniem napinaczy jest zapewnienie ścisłego prz ...

Zobacz tez:

Automatyczna skrzynia biegów
Automatyczna sześcio- lub ośmiobiegowa skrzynia biegów z wybierakiem impulsowym. Oferuje również tryb ręczny umożliwiający zmianę biegów za pomocą przełączników przy kierownicy. Położenia wybieraka skrzyni biegów P. Poło ...

Obsługa trybu USB
System ten nie obsługuje urządzeń USB 3.0. Ponadto, w zależności od modelu lub wersji oprogramowania, inne urządzenia mogą nie być obsługiwane. Odtwarzanie 1. Ustaw włącznik zapło ...

Stacyjka
OSTRZEŻENIEAby ograniczyć POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA, należy stosować następujące środki ostrożności: NIGDY nie zezwalać dzieciom ani innym osobom ...

Instrukcje obslugi: