Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Ogrzewanie i klimatyzacja

Wybór kierunku nawiewu

Klimatyzacja manualna


 1. Uruchomić silnik.
 2. Włączyć odpowiedni tryb pracy.

  Aby zwiększyć wydajność ogrzewania lub chłodzenia, ustawić odpowiedni kierunek nawiewu:

  • Dla ogrzewania:

  • Dla chłodzenia:

 3. Ustawić pokrętło regulacji temperatury w odpowiednim położeniu.
 4. Włączyć dopływ powietrza zewnętrznego.
 5. Ustawić przełącznik regulacji biegu dmuchawy w wymaganym położeniu.
 6. Aby schłodzić wnętrze, włączyć układ klimatyzacji.

Przełącznik trybu pracy umożliwia wybór kierunku nawiewu powietrza.

Strumień powietrza można skierować na podłogę, do wylotów w desce rozdzielczej lub na szybę czołową.

Nawiew na twarz (wyloty B, D)


Strumień powietrza kierowany jest na górne części ciała i twarz. Kierunek nawiewu można również regulować indywidualnie, ustawiając odpowiednio poszczególne wyloty powietrza.

Nawiew na twarz i na nogi (wyloty B, C, D, E, F)


Strumień powietrza kierowany jest na twarz i na podłogę.

Nawiew na nogi (wyloty A, C, D, E)


Większa część strumienia powietrza jest kierowana na podłogę, a niewielka na szybę czołową i szyby boczne.

Nawiew na nogi i szybę czołową (wyloty A, C, D, E)


Większa część strumienia powietrza jest kierowana na podłogę i szybę czołową, a niewielka na szyby boczne.

Nawiew na szybę czołową (wyloty A, D)


Większa część strumienia powietrza jest kierowana na szybę czołową, a niewielka na szyby boczne.

Klimatyzacja manualna


Tryb "A/C MAX" (wyloty B, D) (jeżeli występuje) Aby włączyć tryb maksymalnej wydajności klimatyzacji obrócić pokrętło regulacji temperatury maksymalnie w lewo. Strumień powietrza kierowany jest na górne części ciała i twarz.

W tym trybie włączenie klimatyzacji i obiegu wewnętrznego (odcięcie dopływu powietrza z zewnątrz) odbywa się automatycznie.

Po odpowiednim schłodzeniu wnętrza pojazdu należy w miarę możliwości ustawić pokrętło regulacji temperatury w położeniu innym niż "A/C MAX" i wyłączyć klimatyzację za pomocą włącznika.

Klimatyzacja manualna


Wyloty w desce rozdzielczej Każdy wylot można otwierać lub zamykać ( ) osobno, za pomocą pokrętła.


Natomiast za pomocą dźwigni kierunkowej można ustawiać kierunek strumienia powietrza - tak jak pokazano na ilustracji.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury (2) Obracanie pokrętła regulacji temperatury w prawo powoduje zwiększanie temperatury.

Obracanie pokrętła regulacji temperatury w lewo powoduje zmniejszanie temperatury.

Sterowanie dopływem powietrza z zewnątrz/obiegiem wewnętrznym (7) Przełącznik dopływu powietrza zewnętrznego/ obiegu wewnętrznego służy do przełączania pomiędzy dopływem powietrza z zewnątrz, a recyrkulacją powietrza w obiegu zamkniętym.

Aby zmienić tryb pracy, należy nacisnąć przełącznik.

Obieg wewnętrzny

Klimatyzacja manualna 
Wybranie tego trybu powoduje odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego. Powietrze krąży w obiegu zamkniętym i następuje jego podgrzewanie lub chłodzenie w zależności od wybranej funkcji.

Dopływ powietrza z zewnątrz

Klimatyzacja manualna 
Wybranie tego trybu powoduje dopływ powietrza zewnętrznego.

Następuje jego podgrzewanie lub chłodzenie w zależności od wybranej funkcji.

Informacja

Zaleca się wybór dopływu powietrza z zewnątrz.

Przedłużone działanie ogrzewania przy włączonym obiegu wewnętrznym (bez włączonej klimatyzacji) może spowodować zaparowanie szyby czołowej i szyb bocznych, jak również odczuwalny brak świeżego powietrza.

Natomiast przedłużone działanie klimatyzacji przy włączonym obiegu wewnętrznym może doprowadzić do zbytniego wysuszenia powietrza.

OSTRZEŻENIE
 • Przedłużona jazda z włączonym obiegiem wewnętrznym powietrza może spowodować podniesienie wilgotności w samochodzie, doprowadzając do zaparowania szyb i ograniczenia widoczności.
 • Nie spać w samochodzie przy włączonej klimatyzacji lub ogrzewaniu.

  Może to spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia wywołane spadkiem zawartości tlenu w powietrzu lub obniżeniem temperatury ciała.

 • Przedłużona jazda z włączonym obiegiem wewnętrznym może spowodować senność, a w konsekwencji utratę kontroli nad pojazdem.

  Obieg wewnętrzny włączać na krótko, tylko w uzasadnionych przypadkach i pamiętać o jego wyłączaniu.

Regulacja biegu dmuchawy

Regulacja biegu dmuchawy (1) Aby zwiększyć prędkość dmuchawy i przepływ powietrza, należy obracać przełącznik w prawo. Aby zmniejszyć prędkość dmuchawy i przepływ powietrza, należy obracać przełącznik w lewo.

Ustawienie przełącznika regulacji biegu dmuchawy w położeniu "0" powoduje wyłączenie dmuchawy.

UWAGA

Praca dmuchawy przy wyłączonym silniku pojazdu może spowodować rozładowanie akumulatora. Dmuchawę należy włączać tylko przy pracującym silniku.

Klimatyzacja (5) (jeżeli występuje) Aby włączyć klimatyzację, należy nacisnąć przycisk [A/C] (włączenie klimatyzacji sygnalizowane jest lampką). Aby wyłączyć klimatyzację, należy ponownie nacisnąć przycisk.

Klimatyzacja manualna

(JEŻELI WYSTĘPUJE) Przełącznik biegu dmuchawy Pokrętło regulacji temperatury Przełącznik trybu pracy Położenie osuszani ...

Działanie układu

Wentylacja 1. Włączyć tryb . 2. Włączyć dopływ powietrza zewnętrznego. 3. Ustawić pokrętło regulacji temperatury w ...

Zobacz tez:

Wymiana opony
Jeśli opona jest równomiernie zużyta, wskaźnik zużycia bieżnika (A) pojawia się jako ciągła taśma przebiegająca poprzecznie do bieżnika opony. Wskazuje ona na to, że na oponie ...

Tryb oszczędzania energii
Tryb ten steruje czasem włączenia niektórych systemów w celu uniknięcia rozładowania akumulatora pojazdu. Po wyłączeniu silnika przez maksymalnie około czterdzieści minut można korzysta& ...

System stop-start
System stop-start pomaga zmniejszyć zużycie paliwa i emisję spalin. Jeżeli pozwalają na to warunki, wyłącza silnik, gdy tylko pojazd zacznie poruszać się z małą prędkością lub ...

Instrukcje obslugi: