KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Obsługa zamków drzwi z zewnątrz pojazdu

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Cechy i funkcje samochodu –> Zamki drzwi –> Obsługa zamków drzwi z zewnątrz pojazdu

Zamki drzwi


UWAGA

OSTRZEŻENIE
  • Niedokładnie zamknięte drzwi mogą się otworzyć.
  • Należy zachować ostrożność, aby nie przyciąć komuś rąk lub innych części ciała zamykanymi drzwiami.

Zamki drzwi

...

Obsługa zamków drzwi z wnętrza pojazdu

Za pomocą przycisku blokady drzwi Aby odblokować drzwi, pociągnąć przycisk blokady drzwi (1) do pozycji "odblokowania". Na przycisku bl ...

Zobacz tez:

Przepływ energii
Układ hybrydowy Kia informuje kierowcę o przepływie energii w poszczególnych trybach pracy. Aktualne warunki układu wskazuje jedenaście trybów. Vehicle Stop (Zatrzymanie pojazdu) Niniejszy tryb oznacza, & ...

Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w oponach
  Wskazanie opony z niskim ciśnieniem i wskazanie ciśnienia w oponach    Jednoczesne włączenie się lampki ostrzegawczej układu TPMS oraz pojawienie się komunikatu ostrzegawczego na wyświ ...

Ustawienia
System umożliwia dostęp do ustawień ekranu, dźwięku, daty/godziny, łącza Bluetooth, podstawowych ustawień systemowych i wyłączania ekranu. Aby uzyskać dostęp do ustawień, nale ...

Instrukcje obslugi: