Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Plan przeglądów okresowych

Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi –> Obsługa i konserwacja –> Plan przeglądów okresowych

UWAGA Przeglądy okresowe wykonuj w wymaganych terminach i przebiegach.

System kontroli emisji spalin i związane z nim układy

Układ zapłonowy i układ zasilania paliwem są bardzo ważne dla systemu kontroli emisji spalin oraz dla sprawnego działania silnika. Nie manipuluj przy nich.

Wszelkie kontrole i regulacje powinny być wykonywane przez specjalistyczny serwis.

Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Europa

Obsługa Serwisowa My Mazda

Monitor obsługi okresowej informuje o kolejnym wymaganym przeglądzie samochodu. W przypadku braku powiadomienia kolejny przegląd okresowy jest wymagany nie później niż po przejechaniu następnych 20.000 km lub po upływie 12 miesięcy (w zależności od tego, który z warunków wystąpi wcześniej).

Plan przeglądów okresowych


Plan przeglądów okresowych


Symbole stosowane w tabeli:

I: Sprawdzić: Sprawdzić i oczyścić, naprawić, wyregulować, uzupełnić, a w razie konieczności wymienić.

R: Wymienić
C: Oczyścić
T: Dokręcić
D: Spuścić

Uwagi:

*1 W krajach wymienionych poniżej wymieniaj świece zapłonowe co 10.000 km lub co 12 miesięcy, czyli częściej, niż przewiduje to plan przeglądów okresowych. Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina *2 W przypadku eksploatacji samochodu w terenie piaszczystym lub mocno zapylonym czyść lub wymieniaj filtr powietrza częściej, niż przewiduje to plan przeglądów okresowych.

*3 Elastyczny plan wymiany oleju silnikowego to ustawienie fabryczne w przypadku niektórych krajów w Europie. W celu uzyskania szczegółowych informacji skonsultuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy.

Elastyczny plan wymiany oleju silnikowego można stosować, jeśli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach innych niż wymienione poniżej.

a) Pojazd użytkowany jako radiowóz policyjny, taksówka lub samochód do nauki jazdy.

b) Jazda po drogach zapylonych c) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością

W przypadku wyboru elastycznego planu wymiany oleju silnikowego sterownik silnika samochodu oblicza pozostałą przydatność oleju w oparciu o warunki pracy silnika, a kierowca informowany jest o konieczności wymiany oleju poprzez świecącą się w zestawie wskaźników lampkę sygnalizacyjną z symbolem klucza.

Kasowanie parametrów oleju jest konieczne za każdym razem, kiedy wymieniany jest olej silnikowy, niezależnie od wyświetlania komunikatu/lampki sygnalizacyjnej obsługi okresowej.

*4 Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach podanych poniżej, wymieniaj olej silnikowy i filtr oleju co 10.000 km lub częściej.

a) Pojazd użytkowany jako radiowóz policyjny, taksówka lub samochód do nauki jazdy.

b) Jazda po drogach zapylonych c) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością d) Częsta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach e) Jazda w ekstremalnym upale f) Jazda w warunkach górskich

*5 Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach podanych poniżej, wymieniaj olej silnikowy i filtr oleju co 5.000 km lub co 6 miesięcy.

a) Pojazd użytkowany jako radiowóz policyjny, taksówka lub samochód do nauki jazdy.

b) Jazda po drogach zapylonych c) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością d) Częsta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach e) Jazda w ekstremalnym upale f) Jazda w warunkach górskich

*6 W przypadku silnika SKYACTIV-D 2.2 kasowanie parametrów oleju jest konieczne za każdym razem, kiedy wymieniany jest olej silnikowy, niezależnie od wyświetlania komunikatu/lampki sygnalizacyjnej obsługi okresowej.

*7 Wykonać korektę wtryskiwaczy paliwa.

*8 Usuń wodę z układu zasilania, jeśli włączy się lampka sygnalizacyjna.

*9 Należy także sprawdzić paski napędu klimatyzacji, jeśli jest ona zamontowana.

Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach podanych poniżej, sprawdzaj paski napędowe co 20.000 km lub co 12 miesięcy.

a) Jazda po drogach zapylonych b) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością c) Częsta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach d) Jazda w ekstremalnym upale e) Jazda w warunkach górskich

*10 W przypadku wymiany płynu chłodzącego silnika zaleca się stosowanie płynu FL-22. Stosowanie innego płynu chłodzącego niż FL-22 może spowodować poważne uszkodzenia silnika i układu chłodzenia.

*11 Sprawdź poziom i gęstość elektrolitu oraz wygląd zewnętrzny akumulatora. Akumulator bezobsługowy wymaga jedynie sprawdzenia wyglądu zewnętrznego.

*12 Jeżeli hamulce są używane intensywnie (na przykład przy ciągłej szybkiej jeździe lub przy jeździe w górach), lub gdy samochód jest eksploatowany w wyjątkowo wilgotnym klimacie, wymieniaj płyn hamulcowy raz w roku.

*13 Jeśli komponent był zalany wodą, olej powinien być wymieniony.

*14 Zamiana kół zalecana jest co 10.000 km.

*15 Sprawdź co roku datę ważności uszczelniacza zestawu do awaryjnej naprawy opony podczas wykonywania obsługi okresowej. Wymień uszczelniacz zestawu do awaryjnej naprawy opony na nowy przed końcem jego daty ważności.

Poza Europą

Izrael

Poza Europą


Poza Europą


Symbole stosowane w tabeli:

I: Sprawdzić: Sprawdzić i oczyścić, naprawić, wyregulować, uzupełnić, a w razie konieczności wymienić.

R: Wymienić
C: Oczyścić
T: Dokręcić
D: Spuścić

Uwagi:

*1 Należy także sprawdzić paski napędu klimatyzacji, jeśli jest ona zamontowana.

Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach podanych poniżej, sprawdzaj paski napędowe co 10.000 km lub częściej.

a) Jazda po drogach zapylonych b) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością c) Częsta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach d) Jazda w ekstremalnym upale e) Jazda w warunkach górskich

*2 Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach podanych poniżej, wymieniaj olej silnikowy i filtr oleju co 10.000 km lub częściej.

a) Pojazd użytkowany jako radiowóz policyjny, taksówka lub samochód do nauki jazdy.

b) Jazda po drogach zapylonych c) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością d) Częsta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach e) Jazda w ekstremalnym upale f) Jazda w warunkach górskich

*3 W przypadku eksploatacji samochodu w terenie piaszczystym lub mocno zapylonym czyść lub wymieniaj filtr powietrza częściej, niż przewiduje to plan przeglądów okresowych.

*4 W przypadku wymiany płynu chłodzącego silnika zaleca się stosowanie płynu FL-22. Stosowanie innego płynu chłodzącego niż FL-22 może spowodować poważne uszkodzenia silnika i układu chłodzenia.

*5 Sprawdź poziom i gęstość elektrolitu oraz wygląd zewnętrzny akumulatora. Akumulator bezobsługowy wymaga jedynie sprawdzenia wyglądu zewnętrznego.

*6 Jeżeli hamulce są używane intensywnie (na przykład przy ciągłej szybkiej jeździe lub przy jeździe w górach), lub gdy samochód jest eksploatowany w wyjątkowo wilgotnym klimacie, wymieniaj płyn hamulcowy raz w roku.

*7 Jeśli komponent był zalany wodą, olej powinien być wymieniony.

*8 Sprawdź co roku datę ważności uszczelniacza zestawu do awaryjnej naprawy opony podczas wykonywania obsługi okresowej. Wymień uszczelniacz zestawu do awaryjnej naprawy opony na nowy przed końcem jego daty ważności.

Rosja/Białoruś/Azerbejdżan/Kazachstan (SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5)

Rosja/Białoruś/Azerbejdżan/Kazachstan (SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5)


Rosja/Białoruś/Azerbejdżan/Kazachstan (SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5)


Symbole stosowane w tabeli:

I: Sprawdzić: Sprawdzić i oczyścić, naprawić, wyregulować, uzupełnić, a w razie konieczności wymienić.

R: Wymienić
C: Oczyścić
T: Dokręcić
L: Nasmarować

Uwagi:

*1 Należy także sprawdzić paski napędu klimatyzacji, jeśli jest ona zamontowana.

Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach podanych poniżej, sprawdzaj paski napędowe co 7.500 km lub co 6 miesięcy.

a) Jazda po drogach zapylonych b) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością c) Częsta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach d) Jazda w ekstremalnym upale e) Jazda w warunkach górskich

*2 Elastyczny plan wymiany oleju silnikowego można stosować, jeśli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach innych niż wymienione poniżej.

a) Pojazd użytkowany jako radiowóz policyjny, taksówka lub samochód do nauki jazdy.

b) Jazda po drogach zapylonych c) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością

Sterownik silnika oblicza pozostałą przydatność oleju w oparciu o warunki pracy silnika, a kierowca informowany jest o konieczności wymiany oleju poprzez lampkę sygnalizacyjną z symbolem klucza świecącą się w zestawie wskaźników.

Wymień olej silnikowy i filtr, gdy w zestawie wskaźników włączy się lampka sygnalizacyjna z symbolem klucza. Ich wymiana jest konieczna przynajmniej raz w roku lub w ciągu 15.000 km od ostatniej wymiany oleju i filtra.

Kasowanie parametrów oleju jest konieczne za każdym razem, kiedy wymieniany jest olej silnikowy, niezależnie od wyświetlania komunikatu/lampki sygnalizacyjnej obsługi okresowej.

*3 Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach podanych poniżej, wymieniaj olej silnikowy i filtr oleju co 7.500 km lub co 6 miesięcy.

a) Pojazd użytkowany jako radiowóz policyjny, taksówka lub samochód do nauki jazdy.

b) Jazda po drogach zapylonych c) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością d) Częsta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach e) Jazda w ekstremalnym upale f) Jazda w warunkach górskich

*4 Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach podanych poniżej, wymieniaj olej silnikowy co 2.500 km lub co 3 miesiące.

a) Pojazd użytkowany jako radiowóz policyjny, taksówka lub samochód do nauki jazdy.

b) Jazda po drogach zapylonych c) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością d) Częsta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach e) Jazda w ekstremalnym upale f) Jazda w warunkach górskich

*5 Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach podanych poniżej, wymieniaj filtr oleju silnikowego co 5.000 km lub co 6 miesięcy.

a) Pojazd użytkowany jako radiowóz policyjny, taksówka lub samochód do nauki jazdy.

b) Jazda po drogach zapylonych c) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością d) Częsta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach e) Jazda w ekstremalnym upale f) Jazda w warunkach górskich

*6 W przypadku wymiany płynu chłodzącego silnika zaleca się stosowanie płynu FL-22. Stosowanie innego płynu chłodzącego niż FL-22 może spowodować poważne uszkodzenia silnika i układu chłodzenia.

*7 W przypadku eksploatacji samochodu w terenie piaszczystym lub mocno zapylonym czyść lub wymieniaj filtr powietrza co 7.500 km lub co 6 miesięcy.

*8 Sprawdź poziom i gęstość elektrolitu oraz wygląd zewnętrzny akumulatora. Akumulator bezobsługowy wymaga jedynie sprawdzenia wyglądu zewnętrznego.

*9 Jeżeli hamulce są używane intensywnie (na przykład przy ciągłej szybkiej jeździe lub przy jeździe w górach), lub gdy samochód jest eksploatowany w wyjątkowo wilgotnym klimacie, wymieniaj płyn hamulcowy raz w roku.

*10 Jeśli komponent był zalany wodą, olej powinien być wymieniony.

*11 Zamiana kół zalecana jest co 10.000 km.

*12 Sprawdź co roku datę ważności uszczelniacza zestawu do awaryjnej naprawy opony podczas wykonywania obsługi okresowej. Wymień uszczelniacz zestawu do awaryjnej naprawy opony na nowy przed końcem jego daty ważności.

Rosja/Białoruś (SKYACTIV-D 2.2)

Rosja/Białoruś (SKYACTIV-D 2.2)


Rosja/Białoruś (SKYACTIV-D 2.2)


Symbole stosowane w tabeli:

I: Sprawdzić: Sprawdzić i oczyścić, naprawić, wyregulować, uzupełnić, a w razie konieczności wymienić.

R: Wymienić
C: Oczyścić
T: Dokręcić
L: Nasmarować

Uwagi:

*1 Należy także sprawdzić paski napędu klimatyzacji, jeśli jest ona zamontowana.

Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach podanych poniżej, sprawdzaj paski napędowe co 10.000 km lub co 12 miesięcy.

a) Jazda po drogach zapylonych b) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością c) Częsta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach d) Jazda w ekstremalnym upale e) Jazda w warunkach górskich

*2 Elastyczny plan wymiany oleju silnikowego można stosować, jeśli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach innych niż wymienione poniżej.

a) Pojazd użytkowany jako radiowóz policyjny, taksówka lub samochód do nauki jazdy.

b) Jazda po drogach zapylonych c) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością

Sterownik silnika oblicza pozostałą przydatność oleju w oparciu o warunki pracy silnika, a kierowca informowany jest o konieczności wymiany oleju poprzez lampkę sygnalizacyjną z symbolem klucza świecącą się w zestawie wskaźników.

Wymień olej silnikowy i filtr, gdy w zestawie wskaźników włączy się lampka sygnalizacyjna z symbolem klucza. Ich wymiana jest konieczna przynajmniej raz w roku lub w ciągu 10.000 km od ostatniej wymiany oleju i filtra.

Kasowanie parametrów oleju jest konieczne za każdym razem, kiedy wymieniany jest olej silnikowy, niezależnie od wyświetlania komunikatu/lampki sygnalizacyjnej obsługi okresowej.

*3 Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach podanych poniżej, wymieniaj olej silnikowy i filtr oleju co 5.000 km lub co 6 miesięcy.

a) Pojazd użytkowany jako radiowóz policyjny, taksówka lub samochód do nauki jazdy.

b) Jazda po drogach zapylonych c) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością d) Częsta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach e) Jazda w ekstremalnym upale f) Jazda w warunkach górskich

*4 W przypadku silnika SKYACTIV-D 2.2 kasowanie parametrów oleju jest konieczne za każdym razem, kiedy wymieniany jest olej silnikowy, niezależnie od wyświetlania komunikatu/lampki sygnalizacyjnej obsługi okresowej.

*5 Wykonać korektę wtryskiwaczy paliwa.

*6 W przypadku eksploatacji samochodu w terenie piaszczystym lub mocno zapylonym czyść lub wymieniaj filtr powietrza co 5.000 km lub co 6 miesięcy.

*7 W przypadku wymiany płynu chłodzącego silnika zaleca się stosowanie płynu FL-22. Stosowanie innego płynu chłodzącego niż FL-22 może spowodować poważne uszkodzenia silnika i układu chłodzenia.

*8 Sprawdź poziom i gęstość elektrolitu oraz wygląd zewnętrzny akumulatora. Akumulator bezobsługowy wymaga jedynie sprawdzenia wyglądu zewnętrznego.

*9 Jeżeli hamulce są używane intensywnie (na przykład przy ciągłej szybkiej jeździe lub przy jeździe w górach), lub gdy samochód jest eksploatowany w wyjątkowo wilgotnym klimacie, wymieniaj płyn hamulcowy raz w roku.

*10 Jeśli komponent był zalany wodą, olej powinien być wymieniony.

*11 Zamiana kół zalecana jest co 10.000 km.

*12 Sprawdź co roku datę ważności uszczelniacza zestawu do awaryjnej naprawy opony podczas wykonywania obsługi okresowej. Wymień uszczelniacz zestawu do awaryjnej naprawy opony na nowy przed końcem jego daty ważności.

Poza Izraelem/Rosją/Białorusią/Azerbejdżanem/Kazachstanem

Poza Izraelem/Rosją/Białorusią/Azerbejdżanem/Kazachstanem


Poza Izraelem/Rosją/Białorusią/Azerbejdżanem/Kazachstanem


Poza Izraelem/Rosją/Białorusią/Azerbejdżanem/Kazachstanem


Symbole stosowane w tabeli:

I: Sprawdzić: Sprawdzić i oczyścić, naprawić, wyregulować, uzupełnić, a w razie konieczności wymienić.

R: Wymienić
C: Oczyścić
T: Dokręcić
D: Spuścić

Uwagi:

*1 Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach podanych poniżej, wymieniaj olej silnikowy i filtr oleju częściej niż w zalecanych terminach.

a) Pojazd użytkowany jako radiowóz policyjny, taksówka lub samochód do nauki jazdy.

b) Jazda po drogach zapylonych c) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością d) Częsta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach e) Jazda w ekstremalnym upale f) Jazda w warunkach górskich

*2 W krajach wymienionych poniżej wymieniaj świece zapłonowe co 10.000 km lub co roku, czyli częściej niż przewiduje to plan przeglądów okresowych.

Algieria, Armenia, Angola, Bahrajn, Boliwia, Burundi, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kambodża, Kamerun, Chile, Kostaryka, Wybrzeże Kości Słoniowej, Curacao, Salwador, Gabon, Ghana, Gruzja, Gwatemala, Haiti, Honduras, Hong Kong, Iran, Jordania, Kenia, Makau, Malezja, Mongolia, Mozambik, Birma, Nigeria, Nikaragua, Oman, Panama, Papua Nowa Gwinea, Peru, Filipiny, Senegal, Seszele, Syria, Tanzania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wietnam, Zair, Zimbabwe *3 W przypadku silnika SKYACTIV-D 2.2 kasowanie parametrów oleju jest konieczne za każdym razem, kiedy wymieniany jest olej silnikowy, niezależnie od wyświetlania komunikatu/lampki sygnalizacyjnej obsługi okresowej.

*4 Wykonać korektę wtryskiwaczy paliwa.

*5 Należy także sprawdzić paski napędu klimatyzacji, jeśli jest ona zamontowana.

Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach podanych poniżej, sprawdzaj paski napędowe częściej niż w zalecanych przedziałach czasowych.

a) Jazda po drogach zapylonych b) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością c) Częsta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach d) Jazda w ekstremalnym upale e) Jazda w warunkach górskich

*6 W przypadku wymiany płynu chłodzącego silnika zaleca się stosowanie płynu FL-22. Stosowanie innego płynu chłodzącego niż FL-22 może spowodować poważne uszkodzenia silnika i układu chłodzenia.

*7 W przypadku eksploatacji samochodu w terenie piaszczystym lub mocno zapylonym czyść lub wymieniaj filtr powietrza częściej, niż przewiduje to plan przeglądów okresowych.

*8 Sprawdź poziom i gęstość elektrolitu oraz wygląd zewnętrzny akumulatora. W przypadku eksploatacji samochodu na ekstremalnie gorących i ekstremalnie zimnych terenach, sprawdź poziom elektrolitu w akumulatorze, ciężar właściwy akumulatora i jego wygląd co 10.000 km lub co 6 miesięcy. Akumulator bezobsługowy wymaga jedynie sprawdzenia wyglądu zewnętrznego.

*9 Jeżeli hamulce są używane intensywnie (na przykład przy ciągłej szybkiej jeździe lub przy jeździe w górach), lub gdy samochód jest eksploatowany w wyjątkowo wilgotnym klimacie, wymieniaj płyn hamulcowy raz w roku.

*10 Jeśli komponent był zalany wodą, olej powinien być wymieniony.

*11 Sprawdź co roku datę ważności uszczelniacza zestawu do awaryjnej naprawy opony podczas wykonywania obsługi okresowej. Wymień uszczelniacz zestawu do awaryjnej naprawy opony na nowy przed końcem jego daty ważności.

Monitor obsługi okresowej

Monitor obsługi okresowej (System audio typu A)

Ten system udostępnia możliwość stosowania elastycznego planu wymiany oleju silnikowego*1. W celu uzyskania szczegółowych informacji skonsultuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy*2. Po wybraniu elastycznego planu wymiany oleju silnikowego lampka sygnalizacyjna z symbolem klucza w zestawie wskaźników włączy się w sytuacji, gdy pozostała przydatność oleju pozwala na przejechanie mniej niż 1.000 km lub liczba dni pozostała do wymiany wynosi mniej niż 15 (w zależności od tego, co nastąpi najpierw).

Metoda kasowania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk podświetlenia zestawu wskaźników, gdy zapłon jest wyłączony, a następnie włącz zapłon. Przytrzymuj nadal przycisk podświetlenia zestawu wskaźników przez ponad 5 sekund. Główna lampka ostrzegawcza będzie migać kilka sekund, gdy tylko kasowanie zostanie ukończone.

Monitor obsługi okresowej


*1 Stosowanie elastycznego planu wymiany oleju silnikowego możliwe jest tylko w niektórych modelach. W zależności od warunków pracy silnika jego sterownik oblicza pozostałą przydatność oleju.

*2 Po wybraniu elastycznego planu wymiany oleju silnikowego system przy każdej wymianie oleju silnikowego należy skasować jego parametry niezależnie od tego, czy wyświetlana jest lampka sygnalizacyjna obsługi okresowej, czy nie.

Monitor obsługi okresowej (System audio typu B)

1. Wybierz ikonę
na ekranie głównym i wyświetl ekran Aplikacji.

2. Wybierz "Monitor stanu samochodu".

3. Wybierz "Obsługa okresowa", aby wyświetlić ekran z wykazem czynności obsługi okresowej.

4. Wybierz na ekranie pozycję ustawień, w której chcesz wprowadzić zmiany.

W ekranie konfiguracji można dostosować ustawienia w następujący sposób:

Zakładka Element Objaśnienie
Przegląd okresowy Ustawienie Powiadomienie można włączyć/wyłączyć.
Czas (w miesiącach) Wyświetla czas lub odległość do terminu/przebiegu, w którym konieczne jest wykonanie obsługi.

Wybierz ten element, aby ustawić okres obsługi.

Wskazanie/Lampka sygnalizacyjna obsługi okresowej w zestawie wskaźników zaświeci się, gdy pozostała odległość wynosi mniej niż 1.000 km lub 600 mil, lub pozostała liczba dni wynosi mniej niż 15 (w zależności od tego, co nastąpi najpierw).

Dystans (km lub mile)
Resetuj Kasuje czas i odległość do wartości początkowych.

Po włączeniu systemu konieczne jest jego skasowanie po każdej wykonanej obsłudze.

Zamiana kół Ustawienie Powiadomienie można włączyć/wyłączyć.
Dystans (km lub mile) Wyświetla odległość, przy której konieczna jest zamiana opon.

Wybierz ten element, aby ustawić odległość do kolejnej zamiany opon.

Wskazanie/Lampka sygnalizacyjna obsługi okresowej w zestawie wskaźników będą włączone, gdy pozostała odległość wynosi mniej niż 1.000 km lub 600 mil

Resetuj Kasuje odległość do wartości początkowej.

Po włączeniu systemu konieczne jest jego skasowanie po każdej wykonanej zamianie opon.

Wymiana oleju Ustawienie*1 Powiadomienie można włączyć/wyłączyć.
Dystans (km lub mile) Wyświetla odległość, przy której konieczna jest wymiana oleju.

Wybierz ten element, aby ustawić odległość do kolejnej wymiany oleju.

Wskazanie/Lampka sygnalizacyjna obsługi okresowej w zestawie wskaźników będą włączone, gdy pozostała odległość wynosi mniej niż 1.000 km lub 600 mil.

Resetuj*2 Kasuje odległość do wartości początkowej.

Po włączeniu systemu konieczne jest jego skasowanie po każdej wykonanej wymianie oleju.

Okres eksploatacji oleju (%) Wyświetla termin przydatności oleju silnikowego, przy którym konieczna jest wymiana oleju.

Wskazanie/Lampka sygnalizacyjna obsługi okresowej w zestawie wskaźników będą włączone, gdy pozostała odległość wynosi mniej niż 1.000 km lub pozostała liczba dni wynosi mniej niż 15 (w zależności od tego, co nastąpi najpierw).

Resetuj Przywraca wartość pozostałej przydatności oleju do 100%.

System należy skasować po każdej wymianie oleju silnikowego.

*1 Stosowanie elastycznego planu wymiany oleju silnikowego możliwe jest tylko w niektórych modelach. W celu uzyskania szczegółowych informacji skonsultuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy. Po wybraniu elastycznego planu wymiany oleju silnikowego na wyświetlaczu pojawią się następujące elementy. Sterownik silnika oblicza pozostałą przydatność oleju w oparciu o warunki pracy silnika, a kierowca informowany jest o konieczności wymiany oleju poprzez lampkę sygnalizacyjną z symbolem klucza świecącą się w zestawie wskaźników.

*2 Przy każdorazowej wymianie oleju silnikowego, w przypadku wersji SKYACTIV-D 2.2 wymagane jest skasowanie parametrów oleju zapisanych w pamięci jednostki sterującej silnikiem samochodu.

Parametry oleju zapisane w pamięci jednostki sterującej silnikiem może zresetować Twoja Autoryzowana Stacja Obsługi Mazdy lub możesz zapoznać się z procedurą kasowania parametrów oleju zapisanych w pamięci jednostki sterującej.

Podstawowe informacje

Wprowadzenie Uważaj, aby nie zranić się podczas sprawdzania swojego samochodu, wymiany koła lub przeprowadzania jakichkolwiek czynności związanych ...

Plan obsługi wykonywanej przez właściciela

...

Zobacz tez:

Wymiana baterii
Nadajnik zasilany jest baterią litową 3 V, która w normalnych warunkach starcza na kilka lat. Jeżeli wymagana jest wymiana baterii, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą. 1. Wło ...

Opuszczanie i podnoszenie szyb
Opuszczanie: Nacisnąć przełącznik do pierwszego oporu (5). Po opuszczeniu szyby na odpowiednią wysokość zwolnić przełącznik. Podnoszenie: Pociągnąć przełącznik do g&o ...

Podgrzewana kierownica
(jeśli jest w wyposażeniu) Gdy przełącznik zapłonu lub przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/ zatrzymanie silnika) znajduje się w położeniu ON (Wł.), naciśnięcie przycisku podgrzewania ...

Instrukcje obslugi: