Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Zalecenia dotyczące jazdy

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Jazda –> Zalecenia dotyczące jazdy

Przestrzegać kodeksu drogowego i zachować czujność bez względu na warunki ruchu drogowego.

Należy koncentrować uwagę na ruchu drogowym i trzymać ręce na kierownicy, aby być gotowym do reakcji w każdym momencie i na każdą ewentualność.

Ze względów bezpieczeństwa wszystkie czynności wymagające większej uwagi muszą być bezwzględnie wykonywane na postoju.

W przypadku długiej podróży zaleca się przerwę co dwie godziny.

W przypadku złych warunków atmosferycznych należy przyjąć płynny styl jazdy, przewidywać konieczność hamowania i zwiększyć bezpieczną odległość.

Nigdy nie pozostawiać pracującego silnika w zamkniętym pomieszczeniu bez dostatecznej wentylacji: silniki spalinowe wydzielają toksyczne spaliny, jak np. tlenek węgla. Istnieje ryzyko zatrucia i śmierci! Aby zagwarantować prawidłowe działanie i długi okres trwałości podzespołów mechanicznych pojazdu, silnika oraz skrzyni biegów, w bardzo trudnych warunkach zimowych (temperatura poniżej -23°C) należy uruchomić silnik i pozwolić mu pracować przez 4 minuty przed ruszeniem.

Ważne!

Nigdy nie jeździć z włączonym hamulcem postojowym – grozi to przegrzaniem i uszkodzeniem układu hamulcowego! Ponieważ układ wydechowy samochodu jest bardzo gorący nawet po upływie kilku minut od wyłączenia silnika, nie należy parkować ani pozostawiać pracującego silnika na łatwopalnych powierzchniach (sucha trawa, liście itp.): ryzyko pożaru! Nigdy nie pozostawiać bez nadzoru samochodu z pracującym silnikiem. Jeżeli trzeba opuścić samochód, gdy silnik pracuje, należy włączyć hamulec postojowy i ustawić skrzynię biegów w położeniu neutralnym albo w położeniu N lub P, w zależności od typu skrzyni biegó

Jazda po zalanej drodze

Zaleca się, aby nie jechać po zalanej drodze, gdyż może to spowodować poważne uszkodzenie silnika, skrzyni biegów, jak również układów elektrycznych samochodu.

Jazda po zalanej drodze


Jeżeli jednak koniecznie trzeba przejechać zalaną drogą:

Po opuszczeniu zalanej drogi, gdy tylko warunki bezpieczeństwa na to pozwolą, wykonać wielokrotne lekkie hamowanie, aby osuszyć tarcze i klocki hamulcowe.

W razie wątpliwości dotyczących stanu technicznego samochodu skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT albo z warsztatem specjalistycznym.

Podczas holowania

Jazda z przyczepą poddaje holujący pojazd zwiększonym obciążeniom i wymaga od kierowcy szczególnej uwagi.

Wiatr boczny

Chłodzenie

Holowanie przyczepy na wzniesieniach powoduje wzrost temperatury płynu chłodzącego.

Wentylator napędzany jest elektrycznie, jego zdolność chłodzenia nie zależy więc od obrotów silnika.

Maksymalny dopuszczalny ciężar przyczepy przy jeździe na wzniesieniach zależy od ich nachylenia i temperatury otoczenia.

W każdym wypadku należy zwracać szczególną uwagę na temperaturę płynu chłodzącego.

W razie włączenia się tej kontrolki
alarmowej oraz kontrolki STOP należy zatrzymać pojazd i możliwie najszybciej wyłączyć silnik.

Nowy pojazd Przejechać co najmniej 1000 km przed pierwszym holowaniem przyczep

Hamowanie

Podczas holowania przyczepy droga hamowania się wydłuża.

Aby ograniczyć przegrzewanie się hamulców, zaleca się hamowanie silnikiem.

Opony

Oświetlenie

Więcej informacji na temat regulacji reflektorów znajduje się w odpowiednim rozdziale.

W przypadku korzystania z oryginalnego haka holowniczego PEUGEOT wspomaganie parkowania tyłem zostaje automatycznie wyłączone, aby zapobiec włączaniu się sygnału dźwiękowego.

Zabezpieczenie przed kradzieżą

Elektroniczna blokada rozruchu

W kluczykach znajduje się chip elektroniczny zawierający kod. Po włączeniu zapłonu kod musi zostać rozpoznany, aby rozruch był możliwy.

Ten układ blokuje układ sterowania pracą silnika kilka sekund po wyłączeniu zapłonu, uniemożliwiając w ten sposób rozruch silnika w razie włamania do samochodu.

W razie usterki układu, sygnalizowanej komunikatem, silnik nie zostanie uruchomiony.

Skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT.

Jazda

...

Rozruch/wyłączanie silnika przy użyciu kluczyka

Stacyjka Ma 3 położenia: położenie 1 (stop): wkładanie i wyjmowanie kluczyka, kolumna kierownicy zablokowana; położenie 2 (zapłon): kolumna kierownicy odblokowa ...

Zobacz tez:

Poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa
Lampka świeci w kolorze czerwonym. Po włączeniu zapłonu lampka zapala się na ok. cztery sekundy. Jeśli lampka w ogóle nie zaświeci, nie zgaśnie po czterech sekundach bądź nagle za&# ...

Serwisowanie samochodu
Wskazówki ogólneInformacje dotyczące czynności serwisowych W celu zapewnienia ekonomicznej i bezpiecznej eksploatacji, a także utrzymania jak najdłużej wysokiej wartości samochodu, wszelkie czynno&# ...

Zegar
Ustawianie zegara Zegar można ustawić w momencie, gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC lub ON. 1. Aby ustawić czas, należy użyć przycisku zegara ( ) przez około 2 sekundy, ...

Instrukcje obslugi: