Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Dodatkowe funkcje układu klimatyzacji

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Wyposażenie pojazdu –> Dodatkowe funkcje układu klimatyzacji

Jonizator powietrza (jeżeli występuje)

Po włączeniu stacyjki (stan ON) funkcja oczyszczania powietrza włącza się automatycznie.

Funkcja ta wyłącza się automatycznie po wyłączeniu stacyjki (stan LOCK/OFF).

Wentylacja automatyczna

Aby utrzymać jakość powietrza wewnątrz pojazdu i ograniczyć zaparowanie szyby czołowej, po upływie 5 ÷ 30 minut (w zależności od temperatury zewnętrznej) obieg wewnętrzny wyłącza się i włącza się dopływ powietrza z zewnątrz.

Aby wyłączyć lub włączyć wentylację automatyczną, należy włączyć tryb nawiewu na twarz ( ) i przez 3 sekundy naciskać
włącznik obiegu wewnętrznego.

Po włączeniu funkcji automatycznej wentylacji lampka sygnalizacyjna obiegu wewnętrznego (recyrkulacji powietrza) miga 6 razy. Po wyłączeniu funkcji lampka miga 3 razy.

Otwarcie okna dachowego przy włączonej recyrkulacji powietrza

Otwarcie okna dachowego przy włączonym układzie ogrzewania lub klimatyzacji powoduje automatyczne włączenie dopływu powietrza z zewnątrz. Następnie w przypadku włączenia obiegu wewnętrznego po upływie 3 minut ponownie automatycznie włącza się dopływ powietrza z zewnątrz.

Po zamknięciu okna dachowego tryb dopływu powietrza zmienia się na ustawiony wcześniej.

Automatyczne usuwania zaparowania szyby czołowej (tylko dla klimatyzacji automatycznej)

jeżeli występuje Układ automatycznego usuwania zaparowania szyby czołowej wykrywa kondensowanie się pary wodnej na szybie i ogranicza możliwoś ...

Schowki

OSTRZEŻENIENie przechowywać w samochodzie zapalniczek, butli gazowych ani innych materiałów łatwopalnych lub wybuchowych. W przypadku w ...

Zobacz tez:

Uchwyty na napoje
Z przodu W uchwytach można umieszczać kubki lub małe pojemniki z napojami. Z tyłu (jeżeli występują) Aby skorzystać z uchwytów na napoje, należy opuścić podłokietnik. ...

Filtr powietrza układu klimatyzacji
Dokonywanie przeglądu filtra Filtr powietrza układu klimatyzacji powinien być wymieniany zgodnie z harmonogramem przeglądów. Jeżeli pojazd przez długi czas jest używany w miastach o dużym zanie ...

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
Ogrzewanie tylnej szyby Układ ogrzewania i wentylacji, układ klimatyzacji Ogrzewanie można włączyć, naciskając . Elektroniczny układ sterowania klimatyzacji Ogrzewanie można włączy ...

Instrukcje obslugi: