Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Dodatkowe funkcje układu klimatyzacji

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Wyposażenie pojazdu –> Dodatkowe funkcje układu klimatyzacji

Jonizator powietrza (jeżeli występuje)

Po włączeniu stacyjki (stan ON) funkcja oczyszczania powietrza włącza się automatycznie.

Funkcja ta wyłącza się automatycznie po wyłączeniu stacyjki (stan LOCK/OFF).

Wentylacja automatyczna

Aby utrzymać jakość powietrza wewnątrz pojazdu i ograniczyć zaparowanie szyby czołowej, po upływie 5 ÷ 30 minut (w zależności od temperatury zewnętrznej) obieg wewnętrzny wyłącza się i włącza się dopływ powietrza z zewnątrz.

Aby wyłączyć lub włączyć wentylację automatyczną, należy włączyć tryb nawiewu na twarz ( ) i przez 3 sekundy naciskać
włącznik obiegu wewnętrznego.

Po włączeniu funkcji automatycznej wentylacji lampka sygnalizacyjna obiegu wewnętrznego (recyrkulacji powietrza) miga 6 razy. Po wyłączeniu funkcji lampka miga 3 razy.

Otwarcie okna dachowego przy włączonej recyrkulacji powietrza

Otwarcie okna dachowego przy włączonym układzie ogrzewania lub klimatyzacji powoduje automatyczne włączenie dopływu powietrza z zewnątrz. Następnie w przypadku włączenia obiegu wewnętrznego po upływie 3 minut ponownie automatycznie włącza się dopływ powietrza z zewnątrz.

Po zamknięciu okna dachowego tryb dopływu powietrza zmienia się na ustawiony wcześniej.

Automatyczne usuwania zaparowania szyby czołowej (tylko dla klimatyzacji automatycznej)

jeżeli występuje Układ automatycznego usuwania zaparowania szyby czołowej wykrywa kondensowanie się pary wodnej na szybie i ogranicza możliwoś ...

Schowki

OSTRZEŻENIENie przechowywać w samochodzie zapalniczek, butli gazowych ani innych materiałów łatwopalnych lub wybuchowych. W przypadku w ...

Zobacz tez:

Biodrowy/ramieniowy pas bezpieczeństwa
Regulacja wysokości (fotel przedni) W celu uzyskania maksymalnej wygody i bezpieczeństwa można ustawić wysokość zamocowania zaczepu odcinka ramieniowego pasa bezpieczeństwa w jednym z 4 położe ...

Awaria systemu LKAS
W przypadku problemu z systemem zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Jeśli problem nie zniknie zapali się lampka sygnalizacji usterki systemu LKAS. Lampka sygnalizacji usterki systemu LKAS Jeśli system ...

Srodki ostrożności
Pasy bezpieczeństwa zmniejszają prawdopodobieństwo poważnych obrażeń ciała wskutek zderzeń i gwałtownego hamowania. Mazda zaleca używanie pasów bezpieczeństwa przez kierowcę i p ...

Instrukcje obslugi: