Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Dodatkowe funkcje układu klimatyzacji

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Wyposażenie pojazdu –> Dodatkowe funkcje układu klimatyzacji

Jonizator powietrza (jeżeli występuje)

Po włączeniu stacyjki (stan ON) funkcja oczyszczania powietrza włącza się automatycznie.

Funkcja ta wyłącza się automatycznie po wyłączeniu stacyjki (stan LOCK/OFF).

Wentylacja automatyczna

Aby utrzymać jakość powietrza wewnątrz pojazdu i ograniczyć zaparowanie szyby czołowej, po upływie 5 ÷ 30 minut (w zależności od temperatury zewnętrznej) obieg wewnętrzny wyłącza się i włącza się dopływ powietrza z zewnątrz.

Aby wyłączyć lub włączyć wentylację automatyczną, należy włączyć tryb nawiewu na twarz ( ) i przez 3 sekundy naciskać
włącznik obiegu wewnętrznego.

Po włączeniu funkcji automatycznej wentylacji lampka sygnalizacyjna obiegu wewnętrznego (recyrkulacji powietrza) miga 6 razy. Po wyłączeniu funkcji lampka miga 3 razy.

Otwarcie okna dachowego przy włączonej recyrkulacji powietrza

Otwarcie okna dachowego przy włączonym układzie ogrzewania lub klimatyzacji powoduje automatyczne włączenie dopływu powietrza z zewnątrz. Następnie w przypadku włączenia obiegu wewnętrznego po upływie 3 minut ponownie automatycznie włącza się dopływ powietrza z zewnątrz.

Po zamknięciu okna dachowego tryb dopływu powietrza zmienia się na ustawiony wcześniej.

Automatyczne usuwania zaparowania szyby czołowej (tylko dla klimatyzacji automatycznej)

jeżeli występuje Układ automatycznego usuwania zaparowania szyby czołowej wykrywa kondensowanie się pary wodnej na szybie i ogranicza możliwoś ...

Schowki

OSTRZEŻENIENie przechowywać w samochodzie zapalniczek, butli gazowych ani innych materiałów łatwopalnych lub wybuchowych. W przypadku w ...

Zobacz tez:

Boczna poduszka powietrzna
(jeśli jest w wyposażeniu) Poduszki powietrzne stanowiące wyposażenie pojazdu mogą różnić się od przedstawionych na rysunku. Samochód Kia wyposażony jest w boczne poduszki powietrzn ...

Przygotowywanie urządzenia przenośnego Bluetooth
Parowanie urządzenia Aby móc korzystać z zestawu głośnomówiącego Bluetooth, urządzenie wyposażone w Bluetooth musi zostać sparowane w następujący sposób. W samochodzie mo&# ...

Odbieranie/odrzucanie połączeń telefonicznych
Odbieranie połączenia telefonicznego z połączonym urządzeniem Bluetooth. Nazwa rozmówcy: jeżeli numer rozmówcy jest zapisany na liście kontaktów, system prezentuje jego nazwę. ...

Instrukcje obslugi: