Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Kiedy słychać sygnały ostrzegawcze

Przypomnienie o włączonych światłach

Jeżeli światła pozostaną włączone, a włącznik zapłonu znajduje się w położeniu ACC lub OFF, po otwarciu drzwi kierowcy usłyszysz ciągły sygnał dźwiękowy.

UWAGA

Sygnał ostrzegawczy układu poduszek powietrznych/systemu napinaczy pasów bezpieczeństwa

W przypadku rozpoznania problemu w układzie poduszek powietrznych/ systemu napinaczy pasów bezpieczeństwa oraz lampce ostrzegawczej, sygnał ostrzegawczy będzie emitowany co minutę przez około 5 sekund.

Sygnał ostrzegawczy układu poduszek powietrznych/systemu napinaczy pasów bezpieczeństwa przednich siedzeń będzie emitowany przez około 35 minut.

Skonsultuj się jak najszybciej ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

OSTRZEŻENIE

Nie jedź samochodem, jeśli emitowany jest sygnał ostrzegawczy układu poduszek powietrznych/systemu napinaczy pasów bezpieczeństwa: Jazda z emitowanym sygnałem ostrzegawczym układu poduszek powietrznych/systemu napinaczy pasów bezpieczeństwa zagraża bezpieczeństwu.

W razie wypadku układ poduszek powietrznych i napinaczy pasów bezpieczeństwa nie zadziała, co może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem, aby możliwie jak najszybciej poddać samochód kontroli. Zalecamy Autoryzowane Stacje Obsługi Mazdy.

Sygnał ostrzegawczy pasa bezpieczeństwa

Siedzenie przednie

Jeśli samochód przekracza prędkość około 20 km/h, a pas bezpieczeństwa kierowcy lub pasażera przedniego nie jest zapięty, sygnał ostrzegaczy emitowany jest w trybie ciągłym. Jeśli pas nadal nie jest zapięty, sygnał dźwiękowy ustaje, po czym emitowany jest nadal przez około 90 sekund. Sygnał dźwiękowy ustaje, jeśli pas kierowcy lub pasażera przedniego zostanie zapięty.

UWAGA

Siedzenie tylne

Sygnał ostrzegawczy emitowany jest tylko wówczas, jeśli pas bezpieczeństwa siedzenia został rozpięty, mimo iż wcześniej był zapięty.

Sygnał ostrzegawczy włącznika zapłonu znajdującego się w pozycji innej niż OFF (STOP)

Modele europejskie

Jeśli po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ACC drzwi kierowcy zostaną otwarte, wówczas zostanie wyemitowany 6 razy sygnał dźwiękowy, aby powiadomić kierowcę, że włącznik zapłonu nie został ustawiony w pozycji OFF (STOP).

W takim stanie system zdalnego otwierania nie będzie działał, samochód nie zostanie zablokowany, a akumulator może zostać rozładowany.

Modele spoza Europy

Jeśli po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ACC drzwi kierowcy zostaną otwarte, wówczas zostanie wyemitowany ciągły sygnał dźwiękowy, aby powiadomić kierowcę, że włącznik zapłonu nie został ustawiony w pozycji OFF (STOP).

W takim stanie system zdalnego otwierania nie będzie działał, samochód nie zostanie zablokowany, a akumulator może zostać rozładowany.

Sygnał ostrzegawczy klucza wyjętego z pojazdu

Samochody z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania

Jeśli klucz zostanie zabrany z samochodu, gdy włącznik zapłonu nie jest ustawiony w pozycji OFF, a wszystkie drzwi są zamknięte, sygnał dźwiękowy emitowany poza samochodem będzie słychać 6 razy, również 6 razy będzie emitowany sygnał, który słychać wewnątrz samochodu i w zestawie wskaźników będzie stale migać lampka ostrzegawcza klucza (czerwona), aby poinformować kierowcę, że włącznik zapłonu nie został ustawiony w pozycji OFF.

Samochody bez zaawansowanego systemem zdalnego otwierania

Jeśli klucz zostanie zabrany z samochodu, gdy włącznik zapłonu nie jest ustawiony w pozycji OFF, a wszystkie drzwi są zamknięte, we wnętrzu nadwozia będzie słychać 6 razy sygnał dźwiękowy i lampka ostrzegawcza klucza (czerwona) w zestawie wskaźników włączy się, aby poinformować kierowcę, że włącznik zapłonu nie został ustawiony w pozycji OFF.

UWAGA Ponieważ klucz wykorzystuje fale radiowe o niskim natężeniu ostrzeżenie o kluczu znajdującym się poza samochodem może uaktywnić się, jeśli klucz znajduje się w pobliżu metalowego przedmiotu lub w miejscu o słabym odbiorze sygnału.

Sygnał ostrzegawczy niedziałającego przycisku żądania (z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Jeśli przycisk żądania został naciśnięty przy otwartych lub niedomkniętych drzwiach albo włącznik zapłonu nie został ustawiony w pozycji OFF, gdy klucz znajduje się w zasięgu działania, na zewnątrz słychać będzie przez około 2 sekundy sygnał dźwiękowy informujący kierowcę, że nie można zablokować drzwi lub pokrywy bagażnika.

Sygnał ostrzegawczy klucza pozostawionego w bagażniku (z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Gdy klucz pozostanie w bagażniku przy zablokowanych wszystkich drzwiach i pokrywie bagażnika, sygnał dźwiękowy będzie emitowany na zewnątrz przez około 10 sekund, aby przypomnieć kierowcy, że klucz pozostał w bagażniku. W takiej sytuacji należy zabrać klucz, naciskając przycisk elektrycznego otwierania bagażnika i otwierając pokrywę. Klucz wyjęty z bagażnika może nie działać, ponieważ jego funkcje zostały tymczasowo wstrzymane. Aby przywrócić działanie klucza, wykonaj stosowną procedurę.

Sygnał ostrzegawczy klucza pozostawionego w samochodzie (z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Jeśli wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika zostały zablokowane przy użyciu innego klucza, podczas gdy klucz główny pozostał we wnętrzu samochodu, poza samochodem będzie emitowany sygnał dźwiękowy przez około 10 sekund, aby poinformować kierowcę, że w samochodzie znajduje się klucz.

W takiej sytuacji klucz można zabrać, otwierając drzwi. Klucz wyjęty z samochodu przy zastosowaniu tej metody może nie działać, ponieważ jego funkcje zostały tymczasowo wstrzymane.

Aby przywrócić działanie klucza, wykonaj stosowną procedurę.

Sygnał ostrzegawczy elektrycznej blokady kierownicy

Sygnał ostrzegawczy jest emitowany wówczas, kiedy po naciśnięciu przycisku Start kierownica nie zostanie odblokowana.

Sygnał ostrzegawczy elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika

Jeśli wymagane są środki ostrożności dotyczące działania tego systemu, kierowca powiadamiany jest o nich sygnałem ostrzegawczym.

Środki ostrożności

Co sprawdzać

Sygnał dźwiękowy jest emitowany 3 razy Nie spełniono wymaganych do obsługi elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika warunków, na przykład w pokrywie bagażnika zablokowany jest jakiś obiekt.
Sygnał dźwiękowy jest w dalszym ciągu emitowany Samochód jedzie z otwartą pokrywą bagażnika.

Zatrzymaj samochód i zamknij pokrywę bagażnika.

Sygnał ostrzegawczy temperatury zewnętrznej

Ostrzega kierowcę o możliwości oblodzenia dróg, gdy temperatura zewnętrzna jest niska.

Jeśli temperatura zewnętrzna spada poniżej około 4ºC, sygnał ostrzegawczy jest emitowany jeden raz, a wskaźnik temperatury zewnętrznej miga przez około dziesięć sekund.

Sygnał ostrzegawczy funkcji i-stop

Alarm prędkości samochodu

Zadaniem funkcji alarmu prędkości samochodu jest ostrzeganie kierowcy za pomocą sygnału dźwiękowego i ostrzeżenia w zestawie wskaźników, że ustawiona wcześniej prędkość maksymalna została przekroczona.

Możesz zmienić wartość prędkości, przy której emitowane jest ostrzeżenie.

Sygnał ostrzegający o przekroczeniu prędkości 120 km/h

Jeśli samochód przekroczy prędkość 120 km/h, sygnał dźwiękowy emitowany jest przez 5 sekund.

Sygnał ostrzegawczy elektromechanicznego hamulca postojowego (EPB)

Brzęczyk ostrzegawczy uaktywnia się w następujących okolicznościach:

Sygnał ostrzegawczy funkcji AUTOHOLD

Podczas korzystania z funkcji AUTOHOLD lub w momencie użycia przełącznika funkcji AUTOHOLD miga lampka ostrzegawcza/wyświetlany jest komunikat i równocześnie przez około pięć sekund emitowany jest sygnał dźwiękowy.

W razie wystąpienia problemu z funkcją AUTOHOLD funkcja AUTOHOLD nie zadziała, nawet jeśli zostanie użyty przełącznik funkcji AUTOHOLD.

Jeśli miga lampka ostrzegawcza/ wyświetlany jest komunikat i jednocześnie emitowany jest sygnał dźwiękowy, sprawdź samochód w wyspecjalizowanym serwisie. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Sygnał ostrzegawczy wspomagania układu kierowniczego

W razie usterki w układzie wspomagania kierownicy włącza się lub miga lampka sygnalizacyjna awarii układu wspomagania kierownicy i jednocześnie emitowany jest sygnał dźwiękowy.

Sygnał ostrzegawczy niskiego ciśnienia w oponach

W przypadku spadku ciśnienia w oponach sygnał ostrzegawczy będzie słychać przez około 3 s.

W razie ekstremalnego spadku ciśnienia w oponach sygnał ostrzegawczy będzie emitowany przez około 30 s.

Sygnał ostrzegawczy systemu monitorowania martwego pola (BSM)

Jazda do przodu

Sygnał ostrzegawczy jest emitowany, gdy dźwignia kierunkowskazu zostaje przesunięta w stronę, po której świeci się lampka ostrzegawcza systemu BSM.

UWAGA Głośność sygnału dźwiękowego ostrzeżenia systemu BSM można zmienić.

Cofanie

Sygnał ostrzegawczy systemu monitorowania martwego pola (BSM) jest emitowany, kiedy istnieje ryzyko kolizji z pojazdem nadjeżdżającym bezpośrednio z tyłu i z tylnej lewej oraz prawej strony samochodu.

Sygnał ostrzegawczy aktywnego tempomatu (MRCC)

Ostrzeżenia dotyczące aktywnego tempomatu (MRCC) informują kierowcę o nieprawidłowościach w działaniu systemu i, o ile jest to wymagane, o środkach ostrożności dotyczących jego obsługi.

Sprawdź w zależności od emitowanego sygnału dźwiękowego.

Środki ostrożności

Co sprawdzać

Sygnał dźwiękowy jest emitowany 1 raz, gdy aktywny tempomat (MRCC) działa Czy prędkość samochodu jest niższa niż 25 km/h i czy aktywny tempomat (MRCC) został wyłączony.
(Modele europejskie) Sygnał dźwiękowy jest emitowany 5 razy podczas jazdy

(Modele spoza Europy) Gdy jazda samochodem jest kontynuowana, sygnał dźwiękowy jest nadal emitowany.

Czy odległość między Twoim pojazdem, a poprzedzającym nie jest zbyt mała. Sprawdź, czy otoczenie jest bezpieczne i zmniejsz prędkość samochodu.
Gdy aktywny tempomat (MRCC) działa, emitowany jest sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się informacja o problemie z aktywnym tempomatem (MRCC). Może to być oznaką nieprawidłowości w działaniu systemu. Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Ostrzeżenia aktywnego tempomatu z funkcją Stop & Go (systemu MRCC z funkcją Stop & Go)

Ostrzeżenia dotyczące aktywnego tempomatu z funkcją Stop & Go (systemu MRCC z funkcją Stop & Go) informują kierowcę o nieprawidłowościach w działaniu systemu i, o ile jest to wymagane, o środkach ostrożności dotyczących jego obsługi.

Sprawdź w zależności od emitowanego sygnału dźwiękowego.

Środki ostrożności

Co sprawdzać

Podczas działania aktywnego tempomatu z funkcją Stop & Go (systemu MRCC z funkcją Stop & Go) sygnał dźwiękowy emitowany jest 1 raz Działanie aktywnego tempomatu z funkcją Stop & Go (systemu MRCC z funkcją Stop & Go) zostało anulowane.
(Modele europejskie) Sygnał dźwiękowy jest emitowany 3 razy podczas jazdy

(Modele spoza Europy) Gdy jazda samochodem jest kontynuowana, sygnał dźwiękowy jest nadal emitowany

Czy odległość między Twoim pojazdem, a poprzedzającym nie jest zbyt mała. Sprawdź, czy otoczenie jest bezpieczne i zmniejsz prędkość samochodu.
Podczas działania aktywnego tempomatu z funkcją Stop & Go (systemu MRCC z funkcją Stop & Go) emitowany jest sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się informacja o problemie z aktywnym tempomatem z funkcją Stop & Go (systemem MRCC z funkcją Stop & Go). Może to być oznaką nieprawidłowości w działaniu systemu. Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Sygnał ostrzegawczy systemu LDWS

Gdy system działa, sygnał ostrzegawczy jest emitowany w momencie określenia przez system, że samochód może zboczyć z zajmowanego pasa ruchu.

UWAGA

Ostrzeżenie o nadmiernej prędkości

Jeśli prędkość samochodu przekracza limit prędkości wyświetlany na znaku na wyświetlaczu Head-up, generowany jest dźwięk ostrzegawczy i obszar wokół znaku ograniczenia prędkości wyświetlanego na wyświetlaczu Head-up miga 3 razy na pomarańczowo, a jeśli prędkość samochodu jest w dalszym ciągu wyższa od tej widniejącej na znaku, wskazanie przestaje migać i świeci światłem stałym.

Sygnał ostrzegawczy regulowanego ogranicznika prędkości

W razie przekroczenia prędkości samochodu o około 5 km/h lub więcej, emitowany jest ciągły sygnał ostrzegawczy. Sygnał ostrzegawczy będzie emitowany, dopóki prędkość samochodu nie zostanie zmniejszona do wartości ustawionej lub niższej.

PRZESTROGA

(Z tempomatem) Jeżeli ustawisz prędkość niższą niż aktualna prędkość samochodu, poprzez naciśnięcie przycisku SET- lub RES/+ , sygnał ostrzegawczy nie uaktywni się przez około 30 sekund, nawet jeśli prędkość samochodu jest wyższa o 5 km/h od nowo ustawionej prędkości. Uważaj, aby nie przekraczać ustawionej prędkości.

(Z aktywnym tempomatem (MRCC) lub z aktywnym tempomatem z funkcją Stop & Go (systemem MRCC z funkcją Stop & Go) ) Jeżeli ustawisz prędkość niższą niż aktualna prędkość samochodu, poprzez naciśnięcie przycisku SET- lub RES, sygnał ostrzegawczy nie uaktywni się przez około 30 sekund, nawet jeśli prędkość samochodu jest wyższa o 5 km/h od nowo ustawionej prędkości. Uważaj, aby nie przekraczać ustawionej prędkości.

UWAGA W przypadku tymczasowego wyłączenia systemu poprzez całkowite wciśnięcie pedału przyspieszenia na wyświetlaczu regulowanego ogranicznika prędkości (ASL) pojawia się ekran wyłączenia.

W przypadku przekroczenia prędkości samochodu o około 5 km/h lub więcej, gdy wyświetlany jest ekran wyłączenia, ekran ustawiania prędkości miga, ale sygnał ostrzegawczy nie jest emitowany.

Sygnał ostrzegający o możliwości kolizji

Jeśli istnieje ryzyko kolizji z pojazdem poprzedzającym lub przeszkodą z tyłu samochodu, lampka ostrzegawcza w zestawie wskaźników miga i jednocześnie na wyświetlaczu wielofunkcyjnym lub wyświetlaczu Head-up widnieje wskazanie ostrzegawcze, a także emitowany jest przerywany sygnał ostrzegawczy.

Komunikat pojawiający się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym

Jeśli system ma do przekazania informację o stanie samochodu, komunikat pojawia się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. Zapoznaj się z komunikatem i podejm ...

Gdy nie można otworzyć pokrywy bagażnika

Jeżeli akumulator jest rozładowany, pokrywy bagażnika nie można odblokować ani otworzyć. W takiej sytuacji pokrywę bagażnika możn ...

Zobacz tez:

Podświetlana stacyjka zapłonowa
(jeśli jest w wyposażeniu) Dla wygody kierowcy, przy każdym otwarciu przednich drzwi, podświetlana jest stacyjka zapłonowa, pod warunkiem, że kluczyk zapłonu nie jest w położeniu ON. Podświet ...

Bezpieczniki
Lewa strona : Normalny/ Prawa strona : stopiony Instalacja elektryczna pojazdu jest zabezpieczona przed uszkodzeniem spowodowanym przez przeciążenie elektryczne za pomocą bezpieczników topikowych. Pojazd ma 2 (lub ...

Czynności obsługowe wykonywane przez Właściciela pojazdu
OSTRZEŻENIEWykonywanie czynności obsługowych może być niebezpieczne. W przypadku braku wiedzy lub doświadczenia w prowadzeniu czynności obsługowych albo braku odpowiednich narzędzi lub w ...

Instrukcje obslugi: