Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Filtr powietrza

Wymiana filtra

Filtr powietrza


Wkład filtra powietrza można czyścić sprężonym powietrzem.

Nie próbować myć ani płukać wkładu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Silnie zanieczyszczony wkład należy wymieniać.

Filtr powietrza


1. Odpiąć zaczepy i zdjąć pokrywę filtra powietrza.

Filtr powietrza


2. Wytrzeć wnętrze obudowy filtra powietrza.

3. Wymienić filtr powietrza.

4. Założyć pokrywę filtra i zapiąć zaczepy.

5. Sprawdzić prawidłowość zamontowania pokrywy.

Informacja

Jeżeli pojazd użytkowany jest na obszarze o wyjątkowo dużym zapyleniu lub na terenach piaszczystych, wkład filtra powietrza należy wymieniać częściej, niż wynika to z harmonogramu przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach normalnych - patrz podrozdział "Harmonogram przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach trudnych" w niniejszym rozdziale.

UWAGA

Filtr paliwa (silnik wysokoprężny)

Usuwanie wody z filtra paliwa W pojazdach z silnikiem wysokoprężnym filtr paliwa pełni ważną rolę. Oddziela wodę, która gromadzi si ...

Filtr powietrza układu klimatyzacji

Sprawdzanie filtra Jeżeli pojazd jest użytkowany w bardzo zanieczyszczonych miastach lub na drogach gruntowych, filtr należy sprawdzać i - w razie potrzeby ...

Zobacz tez:

Źródła dźwięku
Informacja Korzystanie z odtwarzaczy plików MP3 Obsługiwane formaty audio UWAGA System może nie rozpoznawać lub nie odtwarzać plików o formatach innych niż powyższe. W przypadku innych format&oacut ...

Parkowanie
Ostrzeżenie Nie wolno parkować samochodem na podłożu łatwopalnym. Wysoka temperatura układu wydechowego może spowodować zapalenie się podłoża. Zawsze zaciąga& ...

Zagłówki
Położenie OstrzeżeniePrzed wyruszeniem w drogę należy odpowiednio wyregulować zagłówki. Górna krawędź zagłówka powinna znajdować się na wysokości gó ...

Instrukcje obslugi: