Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Filtr powietrza

Wymiana filtra

Filtr powietrza


Wkład filtra powietrza można czyścić sprężonym powietrzem.

Nie próbować myć ani płukać wkładu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Silnie zanieczyszczony wkład należy wymieniać.

Filtr powietrza


1. Odpiąć zaczepy i zdjąć pokrywę filtra powietrza.

Filtr powietrza


2. Wytrzeć wnętrze obudowy filtra powietrza.

3. Wymienić filtr powietrza.

4. Założyć pokrywę filtra i zapiąć zaczepy.

5. Sprawdzić prawidłowość zamontowania pokrywy.

Informacja

Jeżeli pojazd użytkowany jest na obszarze o wyjątkowo dużym zapyleniu lub na terenach piaszczystych, wkład filtra powietrza należy wymieniać częściej, niż wynika to z harmonogramu przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach normalnych - patrz podrozdział "Harmonogram przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach trudnych" w niniejszym rozdziale.

UWAGA

Filtr paliwa (silnik wysokoprężny)

Usuwanie wody z filtra paliwa W pojazdach z silnikiem wysokoprężnym filtr paliwa pełni ważną rolę. Oddziela wodę, która gromadzi si ...

Filtr powietrza układu klimatyzacji

Sprawdzanie filtra Jeżeli pojazd jest użytkowany w bardzo zanieczyszczonych miastach lub na drogach gruntowych, filtr należy sprawdzać i - w razie potrzeby ...

Zobacz tez:

Regulacja temperatury
Aby ustawić maksymalną temperaturę, należy obrócić pokrętło w prawo, do oporu. Aby ustawić minimalną temperaturę, należy obrócić pokrętło w lewo, do oporu. ...

Podgrzewanie kierownicy
(jeżeli występuje) Naciśnięcie włącznika podgrzewania kierownicy przy włączonej stacyjce (stan ON) powoduje włączenie podgrzewania kierownicy. Po włączeniu podgrzewania świeci si& ...

Osłony przeciwsłoneczne
Aby użyć osłony przeciwsłonecznej, należy ją opuścić. Aby użyć osłony przeciwsłonecznej na szybie bocznej, należy ją opuścić, wyciągnąć z zaczepu ( ...

Instrukcje obslugi: