Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Filtr powietrza

Wymiana filtra

Filtr powietrza


Wkład filtra powietrza można czyścić sprężonym powietrzem.

Nie próbować myć ani płukać wkładu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Silnie zanieczyszczony wkład należy wymieniać.

Filtr powietrza


1. Odpiąć zaczepy i zdjąć pokrywę filtra powietrza.

Filtr powietrza


2. Wytrzeć wnętrze obudowy filtra powietrza.

3. Wymienić filtr powietrza.

4. Założyć pokrywę filtra i zapiąć zaczepy.

5. Sprawdzić prawidłowość zamontowania pokrywy.

Informacja

Jeżeli pojazd użytkowany jest na obszarze o wyjątkowo dużym zapyleniu lub na terenach piaszczystych, wkład filtra powietrza należy wymieniać częściej, niż wynika to z harmonogramu przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach normalnych - patrz podrozdział "Harmonogram przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach trudnych" w niniejszym rozdziale.

UWAGA

Filtr paliwa (silnik wysokoprężny)

Usuwanie wody z filtra paliwa W pojazdach z silnikiem wysokoprężnym filtr paliwa pełni ważną rolę. Oddziela wodę, która gromadzi si ...

Filtr powietrza układu klimatyzacji

Sprawdzanie filtra Jeżeli pojazd jest użytkowany w bardzo zanieczyszczonych miastach lub na drogach gruntowych, filtr należy sprawdzać i - w razie potrzeby ...

Zobacz tez:

Funkcja i-Cockpit Amplify
Funkcja ta umożliwia zarządzanie pakietami sensorycznymi. Dla każdego z tych pakietów proponuje się konkretne ustawienia urządzeń. Pakiety te można personalizować na ekranie dotykowym. Zawartość pakietu sensorycznego Pakiet sensory ...

Stacyjka
OSTRZEŻENIEAby ograniczyć POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA, należy stosować następujące środki ostrożności: NIGDY nie zezwalać dzieciom ani innym osobom ...

Klimatyzacja automatyczna
(JEŻELI WYSTĘPUJE) Pokrętło regulacji temperatury Przełącznik biegu dmuchawy Przycisk trybu automatycznego Włącznik klimatyzacji Wyłącznik Włącznik funkcji osuszania szyby cz ...

Instrukcje obslugi: