Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Filtr powietrza układu klimatyzacji

Sprawdzanie filtra

Jeżeli pojazd jest użytkowany w bardzo zanieczyszczonych miastach lub na drogach gruntowych, filtr należy sprawdzać i - w razie potrzeby - wymieniać częściej.

Wymianę filtra powietrza układu klimatyzacji należy przeprowadzać zgodnie z poniższą procedurą, uważając, by nie uszkodzić innych elementów.

Wymieniać filtr zgodnie z harmonogramem przeglądów.

Wymiana filtra

Filtr powietrza układu klimatyzacji


1. Wyjąć ograniczniki z obu stron schowka przedniego.

Filtr powietrza układu klimatyzacji


2. Zdjąć zaczep (1).

Filtr powietrza układu klimatyzacji


3. Ścisnąć blokadę po prawej stronie pokrywy i zdjąć osłonę filtra powietrza.

Filtr powietrza układu klimatyzacji


4. Wymienić filtr powietrza układu klimatyzacji.

5. Zmontowanie przeprowadzić odwrotnie do rozmontowania.

UWAGA

Filtr powietrza układu klimatyzacji należy wkładać w prawidłowym kierunku, wskazanym strzałką (↓) skierowaną w dół. Włożenie filtra w nieprawidłowym kierunku może spowodować wzrost hałasu i spadek wydajności filtra.

Filtr powietrza

Wymiana filtra Wkład filtra powietrza można czyścić sprężonym powietrzem. Nie próbować myć ani płukać wkładu, ...

Pióra wycieraczek

Sprawdzanie piór wycieraczek Zanieczyszczenie szyby czołowej lub piór wycieraczek może ograniczać skuteczność pracy wycieraczek. Najcz& ...

Zobacz tez:

Ograniczenia działania poduszek powietrznych
W większości poważnych uderzeń, jak te opisane w rozdziale "Okoliczności zadziałania poduszek powietrznych SRS", system zadziała. Niemniej jednak w niektórych przypadkach poduszki powietrzne ...

Czujniki zderzeń układu poduszek powietrznych
Moduł sterujący systemem SRS (SRSCM) Czujnik zderzenia czołowego Boczny czujnik nacisku (jeśli jest w wyposażeniu) Czujnik zderzenia bocznego (jeśli jest w wyposażeniu) Poduszki powietrzne ...

Przepływ energii
Układ hybrydowy Kia informuje kierowcę o przepływie energii w poszczególnych trybach pracy. Aktualne warunki układu wskazuje jedenaście trybów. Vehicle Stop (Zatrzymanie pojazdu) Niniejszy tryb oznacza, & ...

Instrukcje obslugi: