Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Filtr powietrza układu klimatyzacji

Sprawdzanie filtra

Jeżeli pojazd jest użytkowany w bardzo zanieczyszczonych miastach lub na drogach gruntowych, filtr należy sprawdzać i - w razie potrzeby - wymieniać częściej.

Wymianę filtra powietrza układu klimatyzacji należy przeprowadzać zgodnie z poniższą procedurą, uważając, by nie uszkodzić innych elementów.

Wymieniać filtr zgodnie z harmonogramem przeglądów.

Wymiana filtra

Filtr powietrza układu klimatyzacji


1. Wyjąć ograniczniki z obu stron schowka przedniego.

Filtr powietrza układu klimatyzacji


2. Zdjąć zaczep (1).

Filtr powietrza układu klimatyzacji


3. Ścisnąć blokadę po prawej stronie pokrywy i zdjąć osłonę filtra powietrza.

Filtr powietrza układu klimatyzacji


4. Wymienić filtr powietrza układu klimatyzacji.

5. Zmontowanie przeprowadzić odwrotnie do rozmontowania.

UWAGA

Filtr powietrza układu klimatyzacji należy wkładać w prawidłowym kierunku, wskazanym strzałką (↓) skierowaną w dół. Włożenie filtra w nieprawidłowym kierunku może spowodować wzrost hałasu i spadek wydajności filtra.

Filtr powietrza

Wymiana filtra Wkład filtra powietrza można czyścić sprężonym powietrzem. Nie próbować myć ani płukać wkładu, ...

Pióra wycieraczek

Sprawdzanie piór wycieraczek Zanieczyszczenie szyby czołowej lub piór wycieraczek może ograniczać skuteczność pracy wycieraczek. Najcz& ...

Zobacz tez:

Masa pojazdu
Poniżej zamieszczono wytyczne prawidłowego obciążania samochodu i/lub przyczepy, umożliwiające utrzymanie masy całkowitej pojazdu (z przyczepą lub bez) w dopuszczalnym zakresie. Prawidłowe obcią& ...

Uwagi ogólne odnośnie pielęgnacji samochodu z zewnątrz
Przy korzystaniu z chemicznych środków czyszczących lub polerujących należy koniecznie stosować się do wskazówek podanych na tabliczce. Przeczytać wszystkie ostrzeżenia i uwagi figurujące ...

Podgrzewanie kierownicy
(jeżeli występuje) Naciśnięcie włącznika podgrzewania kierownicy przy włączonej stacyjce (stan ON) powoduje włączenie podgrzewania kierownicy. Po włączeniu podgrzewania świeci si& ...

Instrukcje obslugi: