Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Immobilizer

(jeżeli występuje)

Immobilizer chroni pojazd przed kradzieżą.

Użycie nieprawidłowo zakodowanego kluczyka (lub innego urządzenia) powoduje wyłączenie układu napędowego.

Po włączeniu stacyjki (stan ON) lampka immobilizera powinna na chwilę zaświecić się, a następnie zgasnąć. Miganie lampki immobilizera oznacza, że układ nie rozpoznaje kluczyka.

Należy w takim przypadku wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/OFF), a następnie włączyć ją ponownie (stan ON).

Układ może nie rozpoznać kluczyka, jeżeli w jego pobliżu znajduje się inny kluczyk lub metalowy przedmiot (np. breloczek). Mogą one zakłócać sygnał transpondera i uniemożliwiać uruchomienie silnika.

Jeżeli układ wielokrotnie nie rozpoznaje kluczyka, należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Nie podejmować prób modyfikacji układu ani dodawania do niego innych urządzeń.

Może to spowodować usterkę elektryczną i uniemożliwić użytkowanie pojazdu.

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec kradzieży samochodu, nie należy pozostawiać w nim zapasowych kluczyków. Kod immobilizera jest unikalny i należy go trzymać w tajemnicy.

UWAGA

Transponder w kluczyku to ważny element układu immobilizera. Zapewnia on niezawodne działanie przez wiele lat.

Należy jednak chronić kluczyk przed wilgocią, upadkiem, ładunkami elektrostatycznymi i obchodzić się z nim delikatnie. Niewłaściwe obchodzenie się z kluczykiem może spowodować nieprawidłowe działanie immobilizera.

Inteligentny kluczyk

(jeżeli występuje) Inteligentny kluczyk umożliwia blokowanie/ odblokowanie zamków pojazdu (drzwi i klapy bagażnika) oraz uruchamianie silnika. P ...

Zamki drzwi

...

Zobacz tez:

Klimatyzacja ręczna
Regulacja temperatury. Włączenie/wyłączenie klimatyzacji. Regulacja rozprowadzania powietrza. Regulacja nawiewu powietrza. Zamknięty obieg powietrza. Układ klimatyzacji działa wyłącznie przy pracującym silniku. Regulacja te ...

Przypominanie o przeglądzie
Jeżeli do zaplanowanego przeglądu pozostało mniej niż 1500 km lub 30 dni, po każdym włączeniu stacyjki (stan ON) na wyświetlaczu na kilka sekund pojawia się przypomnienie o przeglądzie. Przypomn ...

Zalecane paliwo
Silnik benzynowy Bezołowiowa Europa W celu uzyskania optymalnych osiągów zaleca się stosowanie benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 (AKI 91) lub wyższej. (nie wolno używać paliwa z domieszką ...

Instrukcje obslugi: