Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Inteligentny kluczyk

(jeżeli występuje)

Otwieranie i zamykanie pojazdu


Inteligentny kluczyk umożliwia blokowanie/ odblokowanie zamków pojazdu (drzwi i klapy bagażnika) oraz uruchamianie silnika.

  1. Przycisk blokowania zamków
  2. Przycisk odblokowania zamków
  3. Przycisk odblokowania klapy bagażnika

Blokowanie zamków

Otwieranie i zamykanie pojazdu


Aby zablokować:

1. Zamknąć wszystkie drzwi, maskę silnika i klapę bagażnika.

2. Nacisnąć przycisk na klamce drzwi lub nacisnąć przycisk blokowania (1) inteligentnego kluczyka.

3. Zablokowanie potwierdza mignięcie wszystkich kierunkowskazów. Jeżeli przełącznik składania lusterek zewnętrznych znajduje się w położeniu AUTO, równocześnie składają się lusterka zewnętrzne.

4. Upewnić się, że zamki są zablokowane, sprawdzając położenie przełącznika blokowania wewnątrz pojazdu.

Informacja

Przycisk na klamce drzwi działa tylko wtedy, kiedy inteligentny kluczyk znajduje się w odległości nie większej niż 0,7 ÷ 1 m od zewnętrznej klamki drzwi.

Jeżeli naciśnięcie przycisku na klamce nie spowoduje zablokowania zamków, na 3 sekundy włącza się sygnał ostrzegawczy.

Oznacza to jeden z poniższych przypadków:

OSTRZEŻENIE

Nie pozostawiać inteligentnego kluczyka w samochodzie, jeżeli znajdują się w nim dzieci bez opieki. Dzieci bez opieki mogą nacisnąć przycisk Start/ Stop, a następnie uruchomić sterowane elektrycznie szyby lub inne elementy wyposażenia albo nawet ruszyć pojazdem, co stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Odblokowanie zamków

Otwieranie i zamykanie pojazdu


Aby odblokować:

1. Należy mieć przy sobie inteligentny kluczyk.

2. Nacisnąć przycisk na klamce drzwi lub nacisnąć przycisk odblokowania (2) inteligentnego kluczyka.

3. Wszystkie zamki pojazdu odblokowują się. Odblokowanie potwierdza dwukrotne mignięcie wszystkich kierunkowskazów.

Informacja

Odblokowanie klapy bagażnika

Aby odblokować:

1. Należy mieć przy sobie inteligentny kluczyk.

2. Nacisnąć przycisk na klamce klapy bagażnika lub naciskać przez ponad sekundę przycisk odblokowania klapy bagażnika (3) inteligentnego kluczyka.

3. Odblokowanie potwierdza dwukrotne mignięcie wszystkich kierunkowskazów.

Informacja

Uruchamianie silnika

Za pomocą inteligentnego kluczyka można uruchomić silnik bez wkładania kluczyka do stacyjki. Szczegółowe informacje na ten temat podano w podrozdziale "Przycisk Start/Stop".

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia inteligentnego kluczyka:

Kluczyk mechaniczny

Jeżeli inteligentny kluczyk nie działa prawidłowo, zamki można zablokować lub odblokować za pomocą kluczyka mechanicznego.

Otwieranie i zamykanie pojazdu


Przesunąć dźwignię zwalniania w kierunku wskazanym strzałką (1) i wysunąć kluczyk mechaniczny (2). Włożyć kluczyk mechaniczny do zamka drzwi.

Aby schować kluczyk mechaniczny, należy włożyć go do otworu i przycisnąć tak, by słyszalny był dźwięk "kliknięcia".

Zgubienie inteligentnego kluczyka

Dla jednego pojazdu można zarejestrować maksymalnie 2 inteligentne kluczyki.

W przypadku zgubienia inteligentnego kluczyka należy natychmiast odstawić pojazd wraz z drugim kluczykiem do Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai. W razie potrzeby pojazd należy odholować.

Środki ostrożności dotyczące inteligentnego kluczyka

Inteligentny kluczyk może nie działać prawidłowo w następujących przypadkach:

Jeżeli inteligentny kluczyk nie działa prawidłowo, zamki pojazdu należy zamykać i otwierać za pomocą zwykłego kluczyka mechanicznego. W przypadku problemów z inteligentnym kluczykiem należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Jeżeli inteligentny kluczyk znajduje się w pobliżu telefonu komórkowego, jego sygnały mogą blokować sygnały kluczyka.

Dzieje się tak szczególnie w przypadkach, gdy telefon jest aktywny, tj. podczas nawiązywania/ odbierania połączeń oraz wysyłania/ odbierania wiadomości.

Unikać umieszczania inteligentnego kluczyka i telefonu komórkowego obok siebie.

Zawsze zachowywać odpowiednią odległość pomiędzy tymi urządzeniami.

Informacja

Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez Autoryzowaną Stację Obsługi (ASO) Hyundai mogą spowodować utratę przez użytkownika możliwości korzystania z kluczyka. Jeżeli nadajnik kluczyka nie działa z powodu zmian lub modyfikacji niezatwierdzonych wyraźnie przez Autoryzowaną Stację Obsługi (ASO) Hyundai, nie zostanie objęty gwarancją producenta samochodu.

UWAGA

Inteligentny kluczyk należy chronić przed elementami elektromagnetycznymi, które uniemożliwiają docieranie fal elektromagnetycznych do powierzchni kluczyka.

UWAGA

Opuszczając pojazd, należy zawsze zabierać inteligentny kluczyk ze sobą.

Pozostawienie inteligentnego kluczyka w pobliżu pojazdu może spowodować rozładowanie akumulatora pojazdu.

Wymiana baterii

Otwieranie i zamykanie pojazdu


Jeżeli inteligentny kluczyk nie działa prawidłowo, należy wymienić jego baterię na nową.

Typ baterii: CR2032

Wymiana baterii:

1. Wyjąć kluczyk mechaniczny.

2. Wsunąć cienkie narzędzie w szczelinę, podważyć i zdjąć tylną pokrywę inteligentnego kluczyka.

3. Wyjąć starą baterię i włożyć nową.

Zwracać uwagę na prawidłowe położenie baterii.

4. Założyć tylną pokrywę inteligentnego kluczyka.

W przypadku uszkodzenia inteligentnego kluczyka lub wrażenia, że nie działa on prawidłowo, należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Informacja


Zużyta bateria niepoddana utylizacji może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia. Baterię należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kluczyk zdalnego dostępu

(jeżeli występuje) Kluczyk zdalnego dostępu umożliwia blokowanie/ odblokowanie zamków pojazdu (drzwi i klapy bagażnika) oraz uruchamianie siln ...

Immobilizer

(jeżeli występuje) Immobilizer chroni pojazd przed kradzieżą. Użycie nieprawidłowo zakodowanego kluczyka (lub innego urządzenia) powoduje w ...

Zobacz tez:

Dane techniczne i informacje dla użytkownika
Wymiary Silnik Całkowita masa pojazdu Pojemność bagażnika Min.: Za oparciami tylnych siedzeń do poziomu górnej krawędzi oparć Maks.: Za oparciami przednich siedzeń do poziomu dachu. Uk& ...

Układ hamulcowy
Pedał hamulca Twój samochód posiada hamulce ze wspomaganiem, o automatycznie regulowanej efektywności. W razie awarii układu wspomagania możesz zatrzymać samochód, wywierając większy ni& ...

Fotele przednie
Pozycja fotela Ostrzeżenie Przed wyruszeniem w drogę należy odpowiednio wyregulować fotele.Niebezpieczeństwo Aby możliwe było bezpieczne napełnienie poduszki powietrznej, kierowca siedzący ...

Instrukcje obslugi: