Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Lusterka zewnętrzne

Lusterka wsteczne


Ustawienie lusterek zewnętrznych należy regulować przed rozpoczęciem jazdy.

Samochód jest wyposażony w lusterka zewnętrzne z lewej i z prawej strony.

Ustawienie lusterek można regulować za pomocą przełącznika.

Aby chronić lusterka przed uszkodzeniem podczas mycia samochodu w myjni lub podczas przejazdu w wąskich miejscach, można je składać.

OSTRZEŻENIE
  • Lusterko zewnętrzne prawe jest wypukłe. W niektórych krajach wypukłe jest również lusterko zewnętrzne lewe. Daje to większe pole widzenia, ale należy pamiętać, że pojazdy i przeszkody widziane w takich lusterkach znajdują się bliżej, niż się wydaje.
  • Dlatego podczas zmiany pasa ruchu odległość od pojazdów jadących z tyłu należy sprawdzać w lusterku wewnętrznym lub obracając głowę.

 

OSTRZEŻENIE

Nie regulować położenia ani nie składać lusterek zewnętrznych podczas jazdy.

Może to spowodować utratę kontroli nad pojazdem i w konsekwencji doprowadzić do wypadku.

UWAGA

Regulacja ustawienia lusterek zewnętrznych

Lusterka wsteczne


1. Aby wybrać lusterko do ustawienia, nacisnąć odpowiednią część przełącznika (1). Naciśnięcie części oznaczonej literą L powoduje wybór lusterka lewego, naciśnięcie części oznaczonej literą R - lusterka prawego.

2. Następnie naciskać odpowiednią część okrągłego przełącznika sterowania lusterkiem, zmieniając położenie zwierciadła lusterka w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

3. Aby zapobiec przypadkowej zmianie położenia lusterka, po zakończeniu regulacji ustawić przełącznik (1) w położeniu neutralnym.

UWAGA

Składanie lusterek zewnętrznych

Lusterka wsteczne


Lusterka składane ręcznie Aby złożyć lusterko zewnętrzne, należy chwycić za jego obudowę i złożyć w kierunku tyłu samochodu.

Lusterka wsteczne


Lusterka sterowane elektrycznie

Lewa strona przełącznika: rozłożenie.

Prawa strona przełącznika: złożenie.

Przełącznik w położeniu środkowym (AUTO): Automatyczne składanie i rozkładanie lusterek w następujący sposób:

- Wersje bez inteligentnego kluczyka

- Wersje z inteligentnym kluczykiem

UWAGA

Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie działają nawet przy wyłączonej stacyjce (stan LOCK/OFF). Jednakże aby uniknąć rozładowania akumulatora, nie należy przedłużać regulowania ustawienia lusterek przy wyłączonym silniku pojazdu.

UWAGA

Nie próbować ręcznie składać lusterek zewnętrznych sterowanych elektrycznie.

Może to spowodować uszkodzenie silnika elektrycznego lusterka.

Wewnętrzne lusterko wsteczne

Przed rozpoczęciem jazdy ustawić lusterko wewnętrzne tak, by mieć w nim widok przez całą szybę tylną pojazdu. OSTRZEŻENIESpra ...

Szyby

Szyby sterowane elektrycznie (jeżeli występują) Przełącznik elektrycznego sterowania szybą drzwi kierowcy Przełącznik elektryczneg ...

Zobacz tez:

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa
W niniejszym rozdziale oraz w całej Instrukcji obsługi podano wiele zasad oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa podane w niniejszym rozdziale są najważniejsze. Zapinanie pasó ...

Zaawansowany system wspomagający hamowanie (A-SCBS)
(Z wyjątkiem Indonezji i Tajwanu) Zaawansowany system wspomagający hamowanie ostrzega kierowcę o możliwej kolizji za pomocą wyświetlacza oraz sygnału ostrzegawczego, gdy kamera monitorująca przestrzeń ...

Nieprawidłowe działanie układu
Check Forward Collision Avoidance Assist system (sprawdzić układ FCA) Jeżeli układ FCA nie działa prawidłowo, świeci się lampka ostrzegawcza układu ( ) i na kilka sekund pojawia się ko ...

Instrukcje obslugi: