Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Maska silnika

Otwieranie maski silnika

Elementy wyposażenia zewnętrznego


1. Zaparkować samochód w bezpiecznym miejscu i włączyć hamulec postojowy.

2. Pociągnąć za dźwignię zwalniającą zamek maski. Maska powinna się nieznacznie podnieść.

Elementy wyposażenia zewnętrznego


3. Podejść do przodu samochodu, nieznacznie podnieść maskę silnika, pociągnąć do góry palcem zaczep (1) blokady dodatkowej znajdującej się pośrodku dolnej, wewnętrznej części maski i unieść maskę (2).

Elementy wyposażenia zewnętrznego


4. Wyciągnąć podpórkę maski.

5. Oprzeć otwartą maskę na podpórce (1).

OSTRZEŻENIE
  • Podpórkę maski silnika należy chwytać w miejscu pokrytym gumą. Guma chroni przed poparzeniem przez gorący metal, rozgrzany od pracującego silnika.
  • Po otwarciu maski silnika jej podpórkę należy wsunąć w otwór do oporu. Podpórka zapobiega opadnięciu maski i spowodowaniu przez nią obrażeń.

Zamykanie maski silnika

1. Przed zamknięciem maski silnika należy sprawdzić, czy:

2. Przytrzymując uniesioną maskę jedną ręką, drugą ręką złożyć podpórkę maski i zatrzasnąć ją w uchwycie.

3. Opuścić maskę silnika do połowy (ok.30 cm powyżej położenia zamkniętego) i puścić maskę swobodnie. Sprawdzić prawidłowość zamknięcia maski. W razie potrzeby podnieść i ponownie zamknąć maskę. Następnie ponownie sprawdzić, czy maska jest prawidłowo zamknięta.

Możliwość nieznacznego uniesienia maski oznacza, że nie jest ona prawidłowo zamknięta. Podnieść maskę ponownie i zatrzasnąć z większą siłą.

OSTRZEŻENIE
  • Przed opuszczeniem maski silnika należy upewnić się, czy może zamknąć się ona bez przeszkód.
  • Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze upewnić się, że maska silnika jest dokładnie zamknięta. Należy również sprawdzić, czy w zestawie wskaźników nie świeci się lampka ostrzegawcza otwarcia maski silnika i czy nie jest wyświetlany żaden komunikat ostrzegawczy. Jeżeli maska silnika nie jest zablokowana podczas jazdy, ostrzega o tym specjalny sygnał dźwiękowy. Jeżeli maska silnika nie jest zamknięta i zablokowana, może otworzyć się podczas jazdy, powodując całkowitą utratę widoczności i w konsekwencji doprowadzić do wypadku.
  • Nie przemieszczać pojazdu z podniesioną maską silnika. Podniesiona maska zasłania widok, stwarzając zagrożenie wypadkiem. Może ona również opaść i ulec uszkodzeniu.

Elementy wyposażenia zewnętrznego

...

Klapa bagażnika

Otwieranie klapy bagażnika Upewnić się, że dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym (mechaniczna skrzynia bieg ...

Zobacz tez:

Lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS
W przypadku usterki układu lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS miga przez ok. 1 minutę, a następnie świeci się stale. Lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS świeci się nawet w przypadku, kied ...

Skontaktuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy i poddaj samochód kontroli
W przypadku włączenia się/migania którejkolwiek z poniższych lampek ostrzegawczych lub sygnalizacyjnych, system może nie działać prawidłowo. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem, aby podd ...

Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku
Regulacja głośności Obracaj pokrętłem regulacji głośności na panelu sterowania. Można również posługiwać się przyciskami regulacji głośności na kierownicy. ...

Instrukcje obslugi: