Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Klapa bagażnika

Otwieranie klapy bagażnika

Elementy wyposażenia zewnętrznego


Upewnić się, że dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym (mechaniczna skrzynia biegów)/selektor znajduje się w położeniu P (dwusprzęgłowa skrzynia biegów) i włączyć hamulec postojowy.

Następnie wykonać jedną z poniższych czynności:

1. Odblokować wszystkie drzwi, naciskając przycisk odblokowania drzwi kluczyka zdalnego dostępu lub inteligentnego kluczyka.

Nacisnąć przycisk na uchwycie klapy bagażnika i podnieść klapę bagażnika.

2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk odblokowania klapy bagażnika kluczyka zdalnego dostępu lub inteligentnego kluczyka.

Nacisnąć przycisk na uchwycie klapy bagażnika i podnieść klapę bagażnika.

3. Mając przy sobie inteligentny kluczyk, nacisnąć przycisk na uchwycie klapy bagażnika i podnieść klapę bagażnika.

Zamykanie klapy bagażnika

Elementy wyposażenia zewnętrznego


Opuścić klapę bagażnika i docisnąć tak, aby się zatrzasnęła. Sprawdzić, czy klapa bagażnika jest prawidłowo zamknięta, pociągając ją do góry bez naciskania przycisku na uchwycie klapy bagażnika.

OSTRZEŻENIE

Podczas jazdy klapa bagażnika musi być całkowicie zamknięta. Jeżeli klapa bagażnika pozostanie otwarta lub niedomknięta, do wnętrza pojazdu mogą dostawać się spaliny zawierające tlenek węgla (CO) i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkowników pojazdu.

Informacja

Aby zapobiegać uszkodzeniu sprężyn gazowych, zawiasów, zamka i innych elementów klapy bagażnika, przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze zamykać klapę bagażnika.

UWAGA

Przy niskich temperaturach i wysokiej wilgotności otoczenia może dochodzić do zamarzania wody i pary wodnej, a w konsekwencji do nieprawidłowego działania zamków i mechanizmów klapy bagażnika.

OSTRZEŻENIE

Elementy wyposażenia zewnętrznego


Nie chwytać sprężyn gazowych podtrzymujących klapę bagażnika. Należy mieć świadomość, że ich odkształcenie może spowodować uszkodzenie pojazdu lub zagrożenie dla bezpieczeństwa.

 

OSTRZEŻENIE
 • NIGDY nie pozwalać nikomu na przebywanie w bagażniku - ani podczas jazdy, ani na postoju. Częściowo lub całkowicie zamknięta klapa bagażnika może uniemożliwić wyjście osobie znajdującej się w bagażniku.

  Sytuacja taka powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia z powodu braku wentylacji, możliwości dostania się spalin do bagażnika, szybkiego wzrostu temperatury lub narażenia na bardzo niską temperaturę.

  Ponadto jazda w bagażniku jest bardzo niebezpieczna, ponieważ osoba przebywająca tam nie jest odpowiednio zabezpieczona, a bagażnik stanowi element strefy zgniotu pojazdu.

 • Odchodząc od pojazdu, należy blokować jego zamki, a kluczyki należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Rodzice powinni pouczyć dzieci o zagrożeniach związanych z ewentualną zabawą w bagażniku.

Awaryjne otwieranie klapy bagażnika

Elementy wyposażenia zewnętrznego


Samochód jest wyposażony w dźwignię awaryjnego otwierania klapy bagażnika, która znajduje się w jej dolnej części.

W razie przypadkowego zamknięcia się kogoś w bagażniku klapę bagażnika można otworzyć od wewnątrz w następujący sposób:

1. Wsunąć płaski przedmiot do otworu.

2. Za pomocą tego przedmiotu popchnąć dźwignię zwalniającą w prawo.

3. Popchnąć klapę bagażnika w górę.

OSTRZEŻENIE
 • Ze względów bezpieczeństwa, na wypadek zamknięcia w bagażniku, należy znać położenie dźwigni awaryjnego otwierania klapy bagażnika oraz sposób jej otwierania.
 • Nikt nie może przebywać w bagażniku - ani podczas jazdy, ani na postoju. W razie wypadku bagażnik, jako obszar strefy zgniotu, jest miejscem bardzo niebezpiecznym.
 • Dźwigni awaryjnego otwierania klapy bagażnika należy używać wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

  Korzystać z niej tylko wtedy, kiedy to konieczne.

Maska silnika

Otwieranie maski silnika 1. Zaparkować samochód w bezpiecznym miejscu i włączyć hamulec postojowy. 2. Pociągnąć za dźwigni ...

Pokrywa wlewu paliwa

Otwieranie pokrywy wlewu paliwa Pokrywę wlewu paliwa należy otwierać z wnętrza samochodu, pociągając dźwignię otwierania. 1. Wył ...

Zobacz tez:

Kontrole
Jeżeli nie ma innych zaleceń, należy kontrolować elementy zgodnie z planem obsługowym producenta i w zależności od silnika pojazdu. Kontrolę można wykonać w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym. Akumulator 12 V Akumul ...

Zmiana funkcji układu LKA
Na wyświetlaczu LCD kierowca może zmieniać tryb działania układu LKA pomiędzy standardowym i aktywnym albo wybrać tylko tryb ostrzegania o niezamierzonym opuszczaniu pasa ruchu (LDW). Należy w tym celu wyb ...

Pasy bezpieczeństwa
Pasy bezpieczeństwa blokują się podczas intensywnego przyspieszania lub hamowania pojazdu, dzięki czemu przytrzymują pasażerów w fotelu. Powoduje to znaczące ograniczenie ryzyka odniesienia obra& ...

Instrukcje obslugi: