Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Sposoby holowania

Holowanie


A: Wózek

W razie konieczności awaryjnego holowania pojazdu zaleca się skorzystanie z pomocy Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai lub profesjonalnej firmy świadczącej usługi holowania.

Aby uchronić pojazd przed uszkodzeniem, niezbędne jest przestrzeganie zasad prawidłowego holowania/przewożenia pojazdu.

Zaleca się stosowanie wózków pod koła lub lawety.

OSTROŻNIE

Nie holować pojazdów z napędem 4×4 z kołami toczącymi się po drodze. Może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia skrzyni biegów lub napędu 4×4.

W pojazdach z napędem na koła przednie dopuszczalne jest holowanie z kołami tylnymi na drodze (bez wózków), z podniesionymi kołami przednimi.

Jeżeli uszkodzone jest jedno z kół napędzanych, jakikolwiek element podwozia albo podczas holowania przednie koła pojazdu muszą toczyć się po drodze, pod koła przednie należy podłożyć wózki.

Jeżeli pojazd holuje profesjonalna firma świadcząca usługi holowania bez użycia wózków, należy podnieść koła przednie pojazdu, a nie tylne.


OSTROŻNIE
  • Nie holować pojazdu z przednimi holowniczy ze skrzynki narzędziowej. kołami toczącymi się po drodze, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.

Holowanie


  • Nie holować pojazdu na tzw. "żurawiku".

    Używać podnośnika lub lawety.

Holowanie

 

OSTRZEŻENIE

Jeżeli samochód jest wyposażony w czujnik przewrócenia się pojazdu na bok lub dach, podczas holowania go należy wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/ OFF) lub włączyć stan ACC stacyjki.

Jeżeli czujnik zinterpretuje daną sytuację jako przewrócenie się samochodu (np. podczas holowania z uniesioną osią), może aktywować boczne i kurtynowe poduszki powietrzne.

Przed rozpoczęciem holowania bez użycia wózków:

1. Włączyć stan ACC stacyjki.

2. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym (mechaniczna skrzynia biegów)/ustawić selektor w położeniu N (dwusprzęgłowa skrzynia biegów).

3. Zwolnić hamulec postojowy.

OSTROŻNIE

Holowanie pojazdu z dźwignią zmiany biegów w położeniu innym niż neutralne (mech. skrzynia biegów)/selektorem w położeniu innym niż N (dwusprzęgłowa skrzynia biegów) może spowodować poważne uszkodzenie skrzyni biegów.

Demontowalny zaczep holowniczy

1. Otworzyć klapę bagażnika i wyjąć zaczep holowniczy ze skrzynki narzędziowej.

Holowanie


2. Wyjąć osłonę otworu zaczepu, naciskając dolną część osłony w zderzaku.

3. Przyłożyć zaczep do otworu i wkręcić go, obracając w prawo.

4. Po użyciu wymontować zaczep i założyć osłonę jego otworu.

Holowanie

...

Holowanie awaryjne

W razie konieczności holowania pojazdu zaleca się skorzystanie z pomocy Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai lub profesjonalnej firmy świadczące ...

Zobacz tez:

Automatyczne ogrzewanie i klimatyzacja
Sterowanie automatyczną klimatyzacją polega wyłącznie na ustawieniu wymaganej temperatury. 1. Nacisnąć przycisk [AUTO] (3). Sterowanie trybami nawiewu, biegiem dmuchawy, dopływem powietrza/obiegiem wewn ...

Ograniczenia układu
Kierowca musi pamiętać, że w następujących sytuacjach układ może nie wykrywać innych pojazdów lub obiektów: Holowanie przyczepy lub lawety. Złe warunki atmosferyczne, takie jak siln ...

Lampki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
Informacja Po uruchomieniu silnika należy sprawdzić, czy nie świeci się żadna lampka ostrzegawcza. Jeżeli dowolna z lampek ostrzegawczych nie gaśnie, oznacza to sytuację, która wymaga uwagi. Lampka ...

Instrukcje obslugi: