Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Sposoby holowania

Holowanie


A: Wózek

W razie konieczności awaryjnego holowania pojazdu zaleca się skorzystanie z pomocy Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai lub profesjonalnej firmy świadczącej usługi holowania.

Aby uchronić pojazd przed uszkodzeniem, niezbędne jest przestrzeganie zasad prawidłowego holowania/przewożenia pojazdu.

Zaleca się stosowanie wózków pod koła lub lawety.

OSTROŻNIE

Nie holować pojazdów z napędem 4×4 z kołami toczącymi się po drodze. Może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia skrzyni biegów lub napędu 4×4.

W pojazdach z napędem na koła przednie dopuszczalne jest holowanie z kołami tylnymi na drodze (bez wózków), z podniesionymi kołami przednimi.

Jeżeli uszkodzone jest jedno z kół napędzanych, jakikolwiek element podwozia albo podczas holowania przednie koła pojazdu muszą toczyć się po drodze, pod koła przednie należy podłożyć wózki.

Jeżeli pojazd holuje profesjonalna firma świadcząca usługi holowania bez użycia wózków, należy podnieść koła przednie pojazdu, a nie tylne.


OSTROŻNIE
  • Nie holować pojazdu z przednimi holowniczy ze skrzynki narzędziowej. kołami toczącymi się po drodze, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.

Holowanie


  • Nie holować pojazdu na tzw. "żurawiku".

    Używać podnośnika lub lawety.

Holowanie

 

OSTRZEŻENIE

Jeżeli samochód jest wyposażony w czujnik przewrócenia się pojazdu na bok lub dach, podczas holowania go należy wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/ OFF) lub włączyć stan ACC stacyjki.

Jeżeli czujnik zinterpretuje daną sytuację jako przewrócenie się samochodu (np. podczas holowania z uniesioną osią), może aktywować boczne i kurtynowe poduszki powietrzne.

Przed rozpoczęciem holowania bez użycia wózków:

1. Włączyć stan ACC stacyjki.

2. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym (mechaniczna skrzynia biegów)/ustawić selektor w położeniu N (dwusprzęgłowa skrzynia biegów).

3. Zwolnić hamulec postojowy.

OSTROŻNIE

Holowanie pojazdu z dźwignią zmiany biegów w położeniu innym niż neutralne (mech. skrzynia biegów)/selektorem w położeniu innym niż N (dwusprzęgłowa skrzynia biegów) może spowodować poważne uszkodzenie skrzyni biegów.

Demontowalny zaczep holowniczy

1. Otworzyć klapę bagażnika i wyjąć zaczep holowniczy ze skrzynki narzędziowej.

Holowanie


2. Wyjąć osłonę otworu zaczepu, naciskając dolną część osłony w zderzaku.

3. Przyłożyć zaczep do otworu i wkręcić go, obracając w prawo.

4. Po użyciu wymontować zaczep i założyć osłonę jego otworu.

Holowanie

...

Holowanie awaryjne

W razie konieczności holowania pojazdu zaleca się skorzystanie z pomocy Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai lub profesjonalnej firmy świadczące ...

Zobacz tez:

Elektryczne podnośniki szyb
Przedni lewy. Przedni prawy. Tylny prawy. Tylny lewy. Blokada elektrycznych podnośników szyb tylnych. Sterowanie ręczne Aby otworzyć lub zamknąć szybę, wcisnąć przełącznik lub łagodnie go pociągnąć, nie pokonując ...

Opuszczanie i podnoszenie szyb
Opuszczanie: Nacisnąć przełącznik do pierwszego oporu (5). Po opuszczeniu szyby na odpowiednią wysokość zwolnić przełącznik. Podnoszenie: Pociągnąć przełącznik do g&o ...

Radioodbiornik
Zakres FM/AM (z systemem RDS) (jeżeli występuje) Przełączanie pomiędzy zakresami FM i AM Naciskanie przycisku [RADIO] na panelu sterowania powoduje przełączanie pomiędzy zakresami FM i AM. ...

Instrukcje obslugi: