Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Układ wspomagający zjazd po pochyłości (DBC)

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Za kierownicą –> Układ hamulcowy –> Układ wspomagający zjazd po pochyłości (DBC)

(jeżeli występuje)

Układ hamulcowy


Układ wspomagający zjazd po pochyłości (DBC) pomaga kierowcy podczas stromych zjazdów, przyhamowując pojazd bez konieczności naciskania pedału hamulca.

Utrzymuje on prędkość pojazdu poniżej 8 km/h, dzięki czemu kierowca może skoncentrować się na kierowaniu.

OSTRZEŻENIE

Układ DBC należy włączać tylko na stromiznach, ponieważ może się on przypadkowo aktywować podczas szybkiej jazdy po nierównościach lub pokonywania ostrych zakrętów.

UWAGA

Sposób działania układu DBC

Tryb Lampka sygnalizacyjna Opis
Czuwanie Układ hamulcowy Nacisnąć włącznik układu DBC przy prędkości poniżej 40 km/h. Układ DBC włącza się w trybie czuwania.

Przy prędkości powyżej 40 km/h układ nie włącza się.

Aktywny Układ hamulcowy Jeżeli w trybie czuwania prędkość pojazdu jest niższa niż 35 km/h, na stromym zjeździe układ DBC aktywuje się automatycznie.
Czasowo nieaktywny Układ hamulcowy Jeżeli układ DBC jest aktywny, dezaktywuje się w następujących warunkach:
  • Zbyt mała stromizna.
  • Naciśnięty pedał hamulca lub przyspieszenia.

Po zaniknięciu powyższych warunków układ DBC aktywuje się automatycznie.

Wył. Układ hamulcowy Układ DBC wyłącza się w następujących warunkach:
  • Ponowne naciśnięcie włącznika układu.
  • Prędkość pojazdu powyżej 60 km/h.

 

OSTRZEŻENIE

Jeżeli świeci się czerwona lampka ostrzegawcza układu DBC, może to oznaczać przegrzanie lub nieprawidłowe działanie układu. Jeżeli lampka ostrzegawcza świeci się nawet po ostygnięciu układu DBC, pojazd jak najszybciej powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

UWAGA

Sygnalizacja hamowania awaryjnego (ESS)

(jeżeli występuje) Sygnalizacja hamowania awaryjnego ostrzega migającymi światłami stopu kierowców jadących z tyłu o gwałtownym ha ...

Prawidłowa technika hamowania

OSTRZEŻENIEPrzed opuszczeniem pojazdu, po jego zatrzymaniu należy nadal naciskać pedał hamulca. Następnie ustawić selektor skrzyni bie ...

Zobacz tez:

Czynności serwisowe układu
Filtr powietrza układu klimatyzacji Filtr powietrza układu klimatyzacji znajduje się za schowkiem przednim. Oczyszcza on powietrze zewnętrzne docierające do pojazdu z pyłu i innych zanieczyszczeń. Filtr pow ...

Wskaźniki i liczniki
Prędkościomierz Prędkościomierz podaje prędkość pojazdu w kilometrach na godzinę (km/h). Obrotomierz Obrotomierz pokazuje przybliżoną prędkość obrotową silnika w obrotach ...

Płyn hamulcowy
Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego Sprawdzać w regularnych odstępach czasu poziom płynu w zbiorniku. Poziom ten powinien znajdować się pomiędzy napisami MAX i MIN, znajdującymi się z boku zbiorni ...

Instrukcje obslugi: