KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Działanie układu poduszek powietrznych

OSTRZEŻENIE
  • Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała lub śmierci w wyniku uruchomienia poduszki powietrznej podczas kolizji, kierowca powinien siedzieć jak najdalej od poduszki powietrznej zamontowanej w kierownicy (w odległości co najmniej 250 mm).

    Pasażerowie siedzący z przodu powinni zawsze odsuwać fotele maksymalnie do tyłu i zajmować wyprostowaną pozycję.

  • W razie kolizji poduszki powietrzne natychmiast wypełniają się gazem i mogą zranić pasażerów, którzy znajdują się w niewłaściwej pozycji.
  • Uruchomienie poduszki powietrznej może być przyczyną obrażeń obejmujących otarcia ciała, zranienia odłamkami szkła lub oparzenia.

Hałas i dym

Podczas napełniania poduszki powietrzne są źródłem hałasu oraz wydzielają dym i pył do wnętrza pojazdu.

Jest to zjawisko normalne, będące wynikiem zadziałania zapalnika uruchamiającego poduszkę powietrzną.

Po napełnieniu poduszki powietrznej osoby znajdujące się w pojeździe mogą odczuć wyraźne kłopoty z oddychaniem, spowodowane kontaktem klatki piersiowej z pasem bezpieczeństwa i poduszką powietrzną oraz wdychaniem dymu i pyłu. Aby zmniejszyć niewygodę i zapobiec przedłużającemu się działaniu dymu i pyłu na organizm po zderzeniu, należy jak najszybciej otworzyć drzwi pojazdu i/lub opuścić szyby.

Pomimo że dym i pył nie są toksyczne, mogą spowodować podrażnienie skóry (oczu, nosa, gardła itd.). W takim przypadku należy natychmiast przemyć podrażnione miejsca wodą, a w razie utrzymywania się objawów skontaktować się z lekarzem.

OSTRZEŻENIE

Gdy zadziała poduszka powietrzna, elementy jej modułów (umieszczone w kierownicy, tablicy rozdzielczej, obu bocznych belkach sufitowych nad przednimi i tylnymi drzwiami) mogą się rozgrzać do wysokiej temperatury. Aby uniknąć obrażeń, nie wolno dotykać elementów obudów poduszek powietrznych bezpośrednio po uruchomieniu poduszek.

Naklejka ostrzegawcza dotycząca poduszki powietrznej przedniego pasażera i fotelika dziecięcego

Dodatkowy system bezpieczeństwa - poduszki powietrzne


OSTRZEŻENIE

Bezpiecznego fotelika dziecięcego skierowanego do tyłu nigdy nie należy montować na fotelu przedniego pasażera przed wyłączeniem poduszki powietrznej przedniego pasażera. Napełniająca się poduszka powietrzna pasażera uderzy w fotelik i może spowodować śmierć dziecka.

Nie wolno również umieszczać na siedzeniu przedniego pasażera bezpiecznych fotelików dziecięcych skierowanych do przodu. Uruchomienie poduszki powietrznej przedniego pasażera mogłoby spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia dziecka.

Jeśli samochód wyposażony jest w wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, można włączyć lub wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera zależnie od potrzeb.

Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie "Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera" w tym rozdziale.

(jeśli jest w wyposażeniu)

OSTRZEŻENIE
  • Na siedzeniach chronionych przez PODUSZKĘ POWIETRZNĄ NIE WOLNO używać bezpiecznych fotelików dziecięcych skierowanych do tyłu. Grozi to ŚMIERCIĄ lub POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI DZIECKA.
  • Jeżeli dzieci zajmują miejsca na tylnych zewnętrznych siedzeniach pojazdu wyposażonego w boczne i/lub kurtynowe poduszki powietrzne, należy upewnić się, że bezpieczny fotelik dziecięcy znajduje się tak daleko od drzwi, jak to tylko jest możliwe, oraz unieruchomić fotelik.

    Napełnienie bocznej i/lub kurtynowej poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia albo śmierć niemowlęcia lub dziecka.

Dodatkowy system bezpieczeństwa - poduszki powietrzne

(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU) Przednia poduszka powietrzna kierowcy Przednia poduszka powietrzna pasażera* Boczna poduszka powietrzna* Kurtynowa poduszk ...

Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych

Zadaniem lampki ostrzegawczej układu poduszek powietrznych umieszczonej w zespole wskaźników jest sygnalizacja potencjalnych problemów związanych ...

Zobacz tez:

Układ poduszek powietrznych (SRS-Airbag)
Przednia poduszka powietrzna kierowcy Przednia poduszka powietrzna pasażera Boczne poduszki powietrzne Kurtynowe poduszki powietrzne Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera Pojazd jest wyposa ...

Wybór urządzenia (system Bluetooth Audio)
Jeżeli zostało sparowanych kilka urządzeń, system Bluetooth podłączy to, które zostało sparowane jako ostatnie. Jeżeli chcesz domyślnie łączyć się z innym sparowanym urzą ...

Zasada działania układu poduszek powietrznych
W skład układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) wchodzą następujące elementy: Przednia poduszka powietrzna kierowcy Przednia poduszka powietrzna pasażera Boczne poduszki powietrzne Kurtynowe poduszki ...

Instrukcje obslugi: