KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Filtr powietrza w układzie klimatyzacji

Panel sterujący układu klimatyzacji


  1. Powietrze zewnętrzne
  2. Powietrze recyrkulujące
  3. Filtr powietrza w układzie klimatyzacji
  4. Dmuchawa
  5. Rdzeń parownika
  6. Rdzeń nagrzewnicy

Filtr powietrza układu klimatyzacji, zamontowany za schowkiem po stronie przedniego pasażera, zatrzymuje kurz i inne zanieczyszczenia doprowadzane wraz z zasysanym powietrzem do układu ogrzewania i klimatyzacji.

Jeżeli w ciągu pewnego czasu pył i inne zanieczyszczenia nagromadzą się w filtrze, natężenie powietrza wydmuchiwanego przez nawiewniki może zmniejszyć się, co spowoduje pojawienie się wilgoci na wewnętrznej powierzchni przedniej szyby, nawet gdy wybrany jest tryb świeżego powietrza.

Jeżeli to nastąpi, zalecamy wymianę filtra powietrza układu klimatyzacji w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

UWAGA

Naklejka informacyjna czynnika chłodzącego układu klimatyzacji

Panel sterujący układu klimatyzacji


Rzeczywista naklejka
informacyjna czynnika chłodzącego układu klimatyzacji różnić się od przedstawionej na ilustracji.

Znaczenie symboli i opisów na naklejce informacyjnej czynnika chłodzącego układu klimatyzacji:

  1. Klasyfikacja czynnika chłodzącego
  2. Ilość czynnika chłodzącego
  3. Klasyfikacja oleju do obiegów chłodniczych

Rodzaj zastosowanego czynnika chłodzącego można sprawdzić na naklejce znajdującej się w przedziale silnikowym.

Sprawdzanie ilości czynnika chłodniczego i oleju do obiegów chłodniczych

Jeżeli objętość czynnika chłodniczego w układzie jest niska, zmniejszeniu ulega sprawność układu klimatyzacji.

Nadmierna ilość czynnika chłodniczego ma również negatywny wpływ na działanie układu klimatyzacji.

W przypadku stwierdzenia działania odbiegającego od normy, zalecamy sprawdzenie systemu w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

OSTRZEŻENIE - Samochody z czynnikiem chłodzącym R-134a

Ponieważ czynnik
chłodzący znajduje się pod bardzo wysokim ciśnieniem, układ klimatyzacji powinien być serwisowany wyłącznie przez mechaników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Ważne jest, aby stosować prawidłowy typ i ilość oleju oraz czynnika chłodniczego.

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia instalacji i obrażeń.

 

OSTRZEŻENIE - Samochody z czynnikiem chłodzącym R-1234yfPonieważ czynnik chłodzący jest palny i znajduje się pod bardzo wysokim ciśnieniem, układ klimatyzacji powinien być serwisowany wyłącznie przez mechaników p o s i a d a j ą c y c h odpowiednie kwalifikacje.Ważne jest, aby stosować prawidłowy typ i ilość oleju oraz czynnika chłodniczego.

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia instalacji i obrażeń.

Klimatyzacja

Układy klimatyzacji w samochodach Kia są napełniane czynnikiem chłodniczym R-134a lub R-1234yf. 1. Uruchomić silnik. Nacisnąć przycisk uk ...

Układ klimatyzacji sterowany automatycznie

Przegląd układu Pokrętło regulacji temperatury po stronie kierowcy Przycisk AUTO (automatyczna regulacja) Przycisk odszraniania przedniej szyby Pr ...

Zobacz tez:

Funkcja i-stop
Funkcja i-stop automatycznie zatrzymuje pracę silnika na czas postoju samochodu na skrzyżowaniu lub w korku, po czym automatycznie uruchamia go ponownie, aby wznowić jazdę. Dzięki temu systemowi zostaje obniżone zu ...

Ostrzeżenia wykorzystywane na drodze
Światła awaryjne Światła awaryjne stanowią ostrzeżenie dla innych kierowców mówiące, by podczas zbliżania się, dojeżdżania i wymijania pojazdu zachowali szczególną ...

Ostrzeganie przed pojazdami nadjeżdżającymi z tyłu
Podczas cofania system wykrywa i ostrzega przed pojazdami nadjeżdżającymi z prawej i z lewej strony. Warunki działania Na wyświetlaczu LCD przejdź do trybu User Settings (Ustawienia użytkownika) Drivin ...

Instrukcje obslugi: