KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Układ klimatyzacji sterowany automatycznie

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Cechy i funkcje samochodu –> Panel sterujący układu klimatyzacji –> Układ klimatyzacji sterowany automatycznie

Panel sterujący układu klimatyzacji


Przegląd układu

 1. Pokrętło regulacji temperatury po stronie kierowcy
 2. Przycisk AUTO (automatyczna regulacja)
 3. Przycisk odszraniania przedniej szyby
 4. Przycisk odszraniania tylnej szyby
 5. Przycisk układu klimatyzacji
 6. Przycisk wyboru trybu poboru powietrza
 7. Przycisk OFF (wyłączenie)
 8. Przycisk regulacji prędkości obrotowej wentylatora
 9. Przycisk wyboru kierunku nawiewu
 10. Pokrętło regulacji temperatury po stronie pasażera
 11. Przycisk wyboru niezależnej regulacji temperatury po stronie kierowcy i pasażera (SYNC)
 12. Przycisk Climate
 13. Przycisk Driver only (Tylko kierowca)

Filtr powietrza w układzie klimatyzacji

Powietrze zewnętrzne Powietrze recyrkulujące Filtr powietrza w układzie klimatyzacji Dmuchawa Rdzeń parownika Rdzeń nagrzewnicy Filtr pow ...

Automatyczne ogrzewanie i klimatyzacja

1. Wcisnąć przycisk AUTO. Tryby pracy, prędkość obrotowa wentylatora, pobór powietrza i klimatyzacja będą regulowane automatycznie na ...

Zobacz tez:

Hill Assist Descent Control
Układ wspomagania podczas zjazdu na drogach o miękkiej nawierzchni (żwir, błoto itd.) albo na drodze o dużym nachyleniu. Umożliwia zmniejszenie ryzyka poślizgu albo utraty panowania nad pojazdem podczas zjazdu, zarówno na biegu do przo ...

Gazy spalinowe
NiebezpieczeństwoGazy spalinowe zawierają trujący tlenek węgla, który jest bezbarwny i bezwonny. Jego wdychanie stanowi zagrożenie dla życia. Jeśli spaliny przedostaną się do wn ...

Uwagi ogólne odnośnie pielęgnacji samochodu z zewnątrz
Przy korzystaniu z chemicznych środków czyszczących lub polerujących należy koniecznie stosować się do wskazówek podanych na tabliczce. Przeczytać wszystkie ostrzeżenia i uwagi figurujące ...

Instrukcje obslugi: