KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Jak działa system audio samochodu

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> System audio –> Jak działa system audio samochodu

Odbiór fal ultrakrótkich FM

System audio


Sygnały radiowe AM i FM nadawane są z wieży transmisyjnych znajdujących się wokół miasta. Wychwytywane są przez antenę radiową samochodu. Następnie sygnał odbierany jest przez radio i wysyłany do głośników samochodu.

Kiedy do samochodu dotrze silny sygnał radiowy, precyzyjna budowa systemu audio zapewnia jak najlepszą jakość odtwarzania. Jednak w pewnych przypadkach sygnał docierający do samochodu może nie być silny i czysty.

Powodem tego mogą być takie czynniki, jak odległość od stacji radiowej, bliskość innych silnych stacji radiowych lub obecność w pobliżu budynków, mostów czy też innych dużych obiektów blokujących dotarcie sygnału.

Odbiór fal średnich AM (MW, LW)

System audio


Sygnały nadające w zakresie AM mogą być odbierane z większych odległości niż sygnały FM z uwagi na to, że fale radiowe o zakresach AM transmitowane są na niskich częstotliwościach.Te długie fale radiowe o niskiej częstotliwości mogą raczej poruszać się wzdłuż zakrzywienia ziemi niż kierować prosto do atmosfery. Mogą ponadto zakrzywiać się wokół przedmiotów, co pozwala uzyskać lepszy zasięg odbioru sygnału.

Stacje radiowe UKF (FM)

System audio


Sygnały nadające w zakresie FM transmitowane są na wysokich częstotliwościach i nie zakrzywiają się wzdłuż powierzchni ziemi. Z tego powodu stacje nadające w zakresie FM często zaczynają zanikać przy krótkiej odległości od stacji. Ponadto sygnały, FM często są zakłócane przez budynki, góry lub inne przeszkody. Może to powodować takie warunki słuchania, że będzie istniało podejrzenie, iż istnieją jakieś problemy z radiem. Następujące warunki są normalne i nie wskazują na żadne problemy związane z radiem:

System audio


System audio


Korzystanie z telefonu komórkowego lub radia dwukanałowego

Kiedy w samochodzie korzysta się z telefonu komórkowego, sprzęt audio może powodować zakłócenia. Nie znaczy to, że istnieją jakiekolwiek problemy ze sprzętem audio. W takim przypadku należy korzystać z telefonu komórkowego w miejscu jak najbardziej oddalonym od sprzętu audio.

OSTROŻNIE

Kiedy korzysta się z systemu łączności, takiego jak telefon komórkowy lub odbiornik radiowy wewnątrz samochodu, musi być zainstalowana oddzielna antena zewnętrzna. Jeżeli korzysta się z telefonu komórkowego lub odbiornika radiowego stosując jedynie antenę wewnętrzną, mogą one zakłócać działanie układu elektrycznego samochodu i niekorzystnie wpływać na jego bezpieczną obsługę.

 

OSTRZEŻENIE

Nie wolno korzystać z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu. Aby z niego korzystać należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu.

iPod

iPod jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.

Bluetooth Wireless Technology

Słowo Bluetooth, znak i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i stosowanie ich w samochodach Kia objęte jest umową licencyjną. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są znakami i nazwami handlowymi ich odpowiednich właocicieli.


Przyciski regulacji dźwięku w kierownicy

(jeśli znajduje się na wyposażeniu) W kierownicy mogą się znajdować przyciski regulacji dźwięku. OSTROŻNIENie należy o ...

Funkcje systemu audio

...

Zobacz tez:

Układ monitorowania pojazdów w strefie tylnej (RCCW)
(jeżeli występuje) Po włączeniu biegu wstecznego układ wykrywa pojazdy nadjeżdżające w strefie tylnej z prawej lub lewej strony. Warunki działania Włączanie układu Na wyświetlaczu ...

Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa
Jazda pasażerów w bagażniku lub na złożonych tylnych fotelach jest niedozwolona. Wszyscy pasażerowie powinni siedzieć prosto, z plecami na oparciach foteli, z zapiętymi pasami bezpieczeństwa ...

Wymiana dodatkowego światła stopu
Jeżeli dodatkowe światło stopu nie działa, należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai. Wymiana żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej 1. Za pomoc ...

Instrukcje obslugi: