KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Kasowanie pamięci położenia okna dachowego

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Cechy i funkcje samochodu –> Panoramiczne okno dachowe –> Kasowanie pamięci położenia okna dachowego

Zresetować okno dachowe w następujących sytuacjach:

1. Przekręcić przełącznik zapłonu do położenia ON (Wł.) lub uruchomić silnik. Zaleca się resetowanie okna dachowego przy włączonym silniku.

2. Całkowicie zamknąć okno dachowe, jeśli jest otwarte.

3. Zwolnić dźwignię sterowania oknem dachowym.

4. Przesunąć dźwignię regulacji okna dachowego do przodu w kierunku zamykania, aż okno znajdzie się w położeniu nachylenia w górę.

5. Przesunąć dźwignię regulacji okna dachowego do przodu w kierunku zamykania, aż okno ponownie zacznie działać w następujący sposób: Wychylenie w dół
Rozsunięcie  
Zsunięcie

UWAGA

Nie puszczać dźwigni do czasu zakończenia działania.

W przypadku puszczenia dźwigni w trakcie działania ponownie wykonać krok 2.

5. Puścić dźwignię sterowania oknem dachowym po zakończeniu działania.

(po zresetowaniu okna dachowego).

Więcej
informacji udzieli autoryzowany dealer marki Kia.

OSTROŻNIE

Jeżeli okno dachowe nie zostanie zresetowane po odłączeniu czy wyładowaniu akumulatora lub przepaleniu bezpiecznika, może ono działać nieprawidłowo.

Lampka ostrzegawcza otwartego okna dachowego

Panoramiczne okno dachowe


Jeśli kierowca wyjmie kluczyk ze stacyjki lub wyłączy silnik kluczykiem inteligentnym, gdy okno dachowe nie jest całkowicie zamknięte, to sygnał dźwiękowy włączy się na około 6 sekund, a na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Wychodząc z samochodu należy dokładnie zamknąć okno dachowe.

Uchylanie okna dachowego

Otwieranie okna dachowego Przemieścić dźwignię sterowania ku górze, aż okno dachowe znajdzie się w żądanym położeniu. ...

Kierownica

...

Zobacz tez:

Płyn chłodzący silnik
Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego OSTRZEŻENIE Nie używaj otwartego ognia lub zapałek w komorze silnika. NIE DOLEWAJ PŁYNU CHŁODZĄCEGO, GDY SILNIK JEST GORĄCY: Gorący silnik zagraża ...

Montaż relingów dachowych
Ze względów bezpieczeństwa i aby uniknąć uszkodzenia dachu, należy bezwzględnie używać relingów homologowanych dla danego samochodu. Przestrzegać zaleceń montażowych i warunków użytkowania podanych w instrukcji dostarczonej z relingami ...

System kontroli stabilności pojazdu (VSM)
(jeśli jest w wyposażeniu) Ten system zapewnia dodatkowe usprawnienia z zakresu stabilizacji pojazdu i reakcji na działania kierowcy podczas jazdy po śliskiej nawierzchni lub wykrycia różnicy współczyn ...

Instrukcje obslugi: