KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Uchylanie okna dachowego

Panoramiczne okno dachowe


Otwieranie okna dachowego

Przemieścić dźwignię sterowania ku górze, aż okno dachowe znajdzie się w żądanym położeniu.

Zamykanie okna dachowego

Przesunąć dźwignię okna dachowego, aż okno znajdzie się w wymaganym położeniu.

OSTRZEŻENIE - Okno dachowe
  • Należy uważać, aby podczas zamykania nie przyciąć oknem dachowym głowy, rąk lub innych części ciała.
  • Podczas jazdy nie wolno wystawiać przez okno dachowe głowy, szyi, ramion ani jakichkolwiek innych części ciała.
  • Przed zamknięciem okna dachowego upewnić się, że ręce i głowa są bezpiecznie oddalone od okna.

 

OSTROŻNIE
  • Okresowo należy usuwać zanieczyszczenia mogące gromadzić się na prowadnicach okna dachowego.
  • W przypadku podjęcia próby otwarcia okna dachowego przy ujemnej temperaturze otoczenia lub gdy okno dachowe pokryte jest śniegiem czy lodem, może dojść do uszkodzenia szyby lub silniczka.
  • Po dłuższym korzystaniu z okna dachowego pomiędzy oknem a panelem dachowym może zgromadzić się kurz, sprawiając że panel będzie pracował głośno.

    Regularnie usuwać kurz czystą szmatką przy otwartym oknie.

Osłona przeciwsłoneczna

Panoramiczne okno dachowe


Osłona słoneczna rozsunie się automatycznie wraz ze szklanym panelem podczas rozsuwania panelu.

Jeżeli kierowca chce, aby była ona zamknięta, należy ją zamknąć ręcznie.

OSTROŻNIE

Okno dachowe zaprojektowano tak, aby przesuwało się wraz z osłoną słoneczną. Nie zostawiać osłony słonecznej zamkniętej, gdy okno dachowe jest otwarte.

Rozsuwanie okna dachowego

Aby otworzyć lub zamknąć okno dachowe (funkcja ręcznego przesuwania), pociągnąć dźwignię sterowania lub popchnąć do pier ...

Kasowanie pamięci położenia okna dachowego

Zresetować okno dachowe w następujących sytuacjach: Akumulator pojazdu uległ wyładowaniu lub wymieniono akumulator czy też bezpiecznik. Okn ...

Zobacz tez:

Zasilający port USB
Zasilające porty USB mogą być używane niezależnie od tego, czy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC czy ON. Korzystaj wyłącznie z urządzeń USB, które mają maksy ...

Kurtynowa poduszka powietrzna
(jeśli jest w wyposażeniu) Poduszki powietrzne stanowiące wyposażenie pojazdu mogą różnić się od przedstawionych na rysunku. Kurtynowe poduszki powietrzne umieszczone są wzdłuż o ...

Maska silnika
Otwieranie maski silnika 1. Aby zwolnić maskę silnika, należy pociągnąć dźwignię. Maska powinna się nieznacznie unieść. OSTRZEŻENIEOtworzyć pokrywę po zaparkowani ...

Instrukcje obslugi: