KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Lampki ostrzegawcze

UWAGA - Lampki ostrzegawcze

Po uruchomieniu silnika sprawdzić, czy wszystkie lampki ostrzegawcze zgasły.

Jeżeli którakolwiek z nich nadal jest zapalona, sygnalizuje to sytuację wymagającą zainteresowania kierowcy.

Kontrolka ostrzegawcza układu hybrydowego

Lampka zapala
się, gdy:
W przypadku awarii układu hybrydowego.

W takim przypadku zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych

Lampka zapala
się, gdy:

Lampka ostrzegawcza niezapiętych pasów bezpieczeństwa

Ta lampka
informuje kierowcę o niezapięciu pasa bezpieczeństwa.


Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie "Pasy bezpieczeństwa".

Lampka ostrzegawcza hamulca postojowego/ niskiego poziomu płynu hamulcowego

  Lampka
zapala się, gdy:

Jeśli poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku jest niski:

1.Dojechać w najbliższe bezpieczne miejsce i zatrzymać pojazd.

2.Przy wyłączonym silniku niezwłocznie sprawdzić poziom płynu hamulcowego i dolać go stosownie do potrzeb.

Następnie sprawdzić szczelność wszystkich elementów układu hamulcowego (szczegółowe informacje można znaleźć w temacie "Płyn hamulcowy"). Jeśli widoczny jest wyciek z układu hamulcowego, lampka ostrzegawcza nadal się pali lub hamulce nie działają prawidłowo, to nie wolno kontynuować jazdy.

W takim przypadku zalecamy odholowanie samochodu do autoryzowanej stacji obsługi Kia.

Dwuobwodowy (krzyżowy) układ hamulcowy Samochód Kia wyposażony jest w dwuobwodowy (krzyżowy) układ hamulcowy. Oznacza to, że jeżeli jeden z obwodów ulegnie uszkodzeniu, drugi działa i nadal hamowane są dwa koła.

W przypadku działania tylko jednego z dwóch obwodów wydłuża się skok pedału hamulca i aby zatrzymać pojazd, należy zwiększyć nacisk wywierany na pedał hamulca.

Ponadto przy działającej połowie układu hamulcowego wydłuża się droga hamowania.

Jeżeli awaria hamulców nastąpi w czasie jazdy, należy zastosować hamowanie silnikiem, włączając kolejno coraz niższe biegi, i bezpiecznie zatrzymać pojazd.

OSTRZEŻENIE - Lampka ostrzegawcza hamulca postojowego/niskiego poziomu płynu hamulcowego

Jazda samochodem z zapaloną lampką ostrzegawczą jest niebezpieczna. Jeśli lampka ostrzegawcza hamulca postojowego/niskiego poziomu płynu hamulcowego pali się, a hamulec postojowy nie jest włączony, to znaczy, że poziom poziom płynu hamulcowego jest niski.

W takim przypadku zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

Lampka ostrzegawcza przeciwblokującego układu hamulcowego (ABS)

  Lampka
zapala się, gdy:

Lampka ostrzegawcza systemu elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)

  
Te dwie lampki ostrzegawcze zapalają się jednocześnie podczas jazdy, gdy:

UWAGA - Lampka ostrzegawcza systemu elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)

Jeżeli palą się lampki ostrzegawcze układu ABS i hamulca postojowego/niskiego poziomu płynu hamulcowego, układ hamulcowy nie działa normalnie, co może stwarzać zagrożenie przy gwałtownym hamowaniu.

W takim przypadku unikać szybkiej jazdy i nagłego hamowania.

W takim przypadku należy niezwłocznie sprawdzić samochód w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

Kontrolka ostrzegawcza hamulca rekuperacyjnego

Lampki ostrzegawcze i kontrolne
 Lampka zapala się, gdy: W przypadku gdy hamulec rekuperacyjny nie działa i hamulec nie funkcjonuje prawidłowo. Spowoduje to jednoczesne podświetlenie kontrolki ostrzegawczej układu hamulcowego (kolor czerwony) i kontrolki ostrzegawczej hamulca rekuperacyjnego (kolor żółty).

W takim przypadku należy ostrożnie kierować pojazdem. Zaleca się przegląd pojazdu przez autoryzowanego dealera firmy Kia.

Korzystanie z pedału hamulca może być trudniejsze niż zazwyczaj, a droga hamowania może ulec wydłużeniu.

UWAGA - Lampka ostrzegawcza systemu elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)

Jeżeli lampka ostrzegawcza układu ABS lub lampka ostrzegawcza hamulca postojowego/niskiego poziomu płynu hamulcowego zapali się i pozostanie zapalona, prędkościomierz, licznik przebiegu i dzienny licznik przebiegu mogą nie działać. Może również zapalić się lampka ostrzegawcza elektrycznego układu wspomagania kierownicy (EPS), co będzie związane z koniecznością używania większej lub mniejszej siły do kierowania pojazdem.

W takim przypadku należy niezwłocznie sprawdzić samochód w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

Lampka ostrzegawcza elektrycznego układu wspomagania kierownicy (EPS)

  Lampka
zapala się, gdy:

Lampka kontrolna sygnalizacji usterek układu sterowania wtryskiem paliwa (MIL)

  Lampka
zapala się, gdy:

OSTROŻNIE - Lampka kontrolna sygnalizacji usterek (MIL)

Dłuższa jazda z zapaloną lampką kontrolną sygnalizacji usterek (MIL) może spowodować uszkodzenia układu kontroli emisji spalin, co może wpłynąć na prowadzenie pojazdu i/lub zużycie paliwa.

 

OSTROŻNIE - Silnik benzynowy

Jeżeli zapali się lampka kontrolna sygnalizacji usterek (MIL), może to oznaczać uszkodzenie katalizatora, co z kolei prowadzi do utraty mocy silnika.

W takim przypadku należy niezwłocznie sprawdzić samochód w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

Lampka ostrzegawcza ładowania akumulatora

  Lampka
zapala się, gdy:

Jeśli wystąpiła usterka alternatora lub w układzie ładowania akumulatora:

1.Dojechać w najbliższe bezpieczne miejsce i zatrzymać pojazd.

2.Przy wyłączonym silniku sprawdzić, czy pasek napędu alternatora nie jest luźny lub uszkodzony.

Jeżeli pasek napięty jest prawidłowo, usterka występuje w układzie ładowania akumulatora.

W takim przypadku należy niezwłocznie sprawdzić samochód w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia oleju silnikowego

  Lampka
zapala się, gdy:

Jeśli ciśnienie oleju silnikowego jest niskie:

1.Dojechać w najbliższe bezpieczne miejsce i zatrzymać pojazd.

2.Wyłączyć silnik i sprawdzić poziom oleju (szczegółowe informacje można znaleźć w temacie "Olej silnikowy"). Jeżeli poziom jest zbyt niski, dolać oleju stosownie do potrzeb.

Jeżeli lampka ostrzegawcza pali się nadal po dolaniu oleju lub brak jest możliwości dolania oleju, zalecamy jak najszybsze sprawdzenie samochodu w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

OSTROŻNIE - Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia oleju silnikowego
 • Jeżeli silnik nie zostanie wyłączony natychmiast po zapaleniu się lampki ostrzegawczej ciśnienia oleju silnikowego, może dojść do jego poważnego uszkodzenia.
 • Jeżeli lampka ostrzegawcza pali się podczas pracy silnika, oznacza to poważną awarię. W takim przypadku należy:
  1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu.
  2. Wyłączyć silnik i sprawdzić poziom oleju silnikowego.

   Jeżeli poziom oleju jest zbyt niski, należy uzupełnić olej do właściwego poziomu.

  3.  Ponownie uruchomić silnik.

   Jeżeli lampka przy uruchomionym silniku pali się nadal, należy natychmiast wyłączyć silnik. W takim przypadku zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa

Lampka zapala
się, gdy:
Zbiornik paliwa jest prawie pusty.

Jeśli zbiornik paliwa jest prawie pusty: Należy jak najszybciej zatankować paliwo.

OSTROŻNIE - Niski poziom paliwa

Jazda z zapaloną lampką ostrzegawczą niskiego poziomu paliwa lub ze wskazaniem poniżej "0/E" na wskaźniku poziomu paliwa może spowodować wypadanie zapłonów w silniku i uszkodzenie katalizatora (jeśli jest w wyposażeniu).

Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w oponach (jeśli jest w wyposażeniu)

Lampka zapala
się, gdy:

Szczegółowe
informacje można znaleźć temacie "System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)".

Jeżeli ta lampka ostrzegawcza miga przez około 60 sekund, a następnie pozostaje zapalona lub na przemian miga i gaśnie w odstępach około 3 sekund:

Szczegółowe
informacje można znaleźć temacie "System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)".

OSTRZEŻENIE - Niskie ciśnienie w ogumieniu
 • Bardzo niskie ciśnienie w ogumieniu może spowodować niestabilność pojazdu lub przyczynić się do utraty kontroli nad pojazdem i wydłużonej drogi hamowania.
 • Dalsza jazda na oponach z niskim ciśnieniem spowoduje ich przegrzanie i uszkodzenie.

 

OSTRZEŻENIE - Bezpieczne zatrzymywanie samochodu
 • TPMS nie może ostrzec kierowcy przed poważnym i nagłym uszkodzeniu opony spowodowanym przez czynniki zewnętrzne.
 • W razie wyczucia niestabilności pojazdu, należy niezwłocznie zdjąć stopę z pedału przyspieszenia, stopniowo włączać hamulce z niewielką siłą i wolno skierować się do bezpiecznego miejsca na poboczu.

Główna lampka ostrzegawcza

 


Główna kontrolka ostrzegawcza podświetla się, gdy wystąpi więcej niż jedna z powyższych sytuacji. Po rozwiązaniu problemu główna kontrolka ostrzegawcza wyłączy się.

Kontrolka ostrzegawcza temperatury płynu chłodzącego silnik (jeśli jest w wyposażeniu)

 
Kontrolka ta świeci się gdy:

OSTROŻNIE - Przegrzanie silnika

Nie należy kontynuować jazdy z przegrzanym silnikiem. W przeciwnym razie silnik może ulec uszkodzeniu.

Lampka ostrzegawcza przekroczenia prędkości

(jeśli jest w wyposażeniu)

Lampki ostrzegawcze i kontrolne
Lampka miga, gdy:

Wspomaganie hamowania awaryjnego (AEB) (jeśli jest w wyposażeniu)

 Lampka
zapala się, gdy:

Lampki ostrzegawcze i kontrolne

...

Lampki kontrolne

Lampka kontrolna układu ESC (jeśli jest w wyposażeniu) Lampka zapala się, gdy: Zapłon lub przycisk uruchamiania/wyłączania silnika ...

Zobacz tez:

Obsługa radia
Włączanie radia Wybierz ikonę na ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Rozrywka. Po wybraniu żądanej stacji radiowej w dolnej części centralnego wyświetlacza znajdują s ...

Antena
Antena prętowa Do odbioru sygnałów stacji w zakresach AM i FM samochód wyposażony jest w antenę dachową. W razie potrzeby antenę można wykręcić. Aby wymontować antenę, nale ...

Lista poleceń głosowych
Typy poleceń głosowych Polecenia głosowe dzielą się na polecenia globalne i lokalne. Polecenia globalne (●): polecenia, których można użyć od razu po uruchomieniu funkcji rozpoznawa ...

Instrukcje obslugi: