KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Odbieranie/odrzucanie połączeń telefonicznych

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> System audio –> Telefon –> Odbieranie/odrzucanie połączeń telefonicznych

Odbieranie połączeń telefonicznych przy połączeniu Bluetooth.

System audio (z ekranem dotykowym)


 1. Nazwa dzwoniącego: jeżeli numer dzwoniącego jest zapisany w kontaktach, to jego nazwa jest wyświetlana.
 2. Numer połączenia przychodzącego: Wskazuje numer połączenia przychodzącego.
 3. Accept (Odbierz): odebranie połączenia.
 4. Reject (Odrzuć): odrzucenie połączenia.

UWAGA

Czynności w czasie trwania połączenia Przychodzące połączenie telefoniczne przy nawiązanym połączeniu Bluetooth Wybierz opcję [Accept] (Odbierz)


System audio (z ekranem dotykowym)


 1. Czas połączenia: wskazanie czasu trwania połączenia.
 2. Nazwa dzwoniącego: jeżeli numer dzwoniącego jest zapisany w kontaktach, to jego nazwa jest wyświetlana.
 3. Numer połączenia przychodzącego: wskazuje numer połączenia przychodzącego.
 4. Keypad (Klawiatura): wyświetla klawiaturę numeryczną funkcji usługi odpowiedzi automatycznej.
 5. Private (Prywatne): połączenie jest przekierowywane na telefon komórkowy.
 6. Microphone Volume(Outgoing Volume) (czułość mikrofonu (głośność dźwięku wychodzącego): Regulacja głośności wychodzącego dźwięku.
 7. End (Zakończ): kończy połączenie.

UWAGA

Ulubione Naciśnij przycisk [PHONE] (Telefon) systemu audio Wybierz opcję
[Favourites] (Ulubione) Wyświetlona
zostanie lista Favourites (Ulubione)

System audio (z ekranem dotykowym)


 1. Lista Favourites (Ulubione): lista ulubionych numerów sparowanego urządzenia.

  Po wybraniu zapisanego na niej numeru można nawiązać z nim połączenie.

 2. Informacje szczegółowe: wyświetla szczegółowe informacje na temat numerów na liście ulubionych.
 3. Add to Favourites (Dodaj do ulubionych): dodaje pobrany numer telefonu do ulubionych.
 4. Delete (Usuń): usuwa numer z listy ulubionych.

UWAGA

Historia połączeń Naciśnij przycisk [PHONE] (Telefon) systemu audio Wybierz opcję [Call
history] (Historia połączeń)
Wyświetlona zostanie historia połączeń.

System audio (z ekranem dotykowym)


 1. Historia połączeń: wyświetla pobraną listę historii połączeń.

  Po wybraniu zapisanego na niej numeru można nawiązać z nim połączenie.

 2. Informacje szczegółowe: wyświetla szczegółowe informacje na temat historii połączeń.
 3. Sort by (Sortuj wg): sortowanie według wszystkich połączeń, wybranych połączeń, odebranych połączeń lub nieodebranych połączeń.
 4. Download (Pobierz): pobieranie historii połączeń z połączonych urządzeń Bluetooth.

UWAGA

Kontakty Naciśnij przycisk [PHONE] (Telefon) systemu audio Wybierz opcję
[Contacts] (Kontakty) Wybierz literę
(ABC) Wyświetlone zostaną kontakty.


System audio (z ekranem dotykowym)


 1. Kontakty: wyświetla pobrane kontakty.

  Po wybraniu zapisanego na niej numeru można nawiązać z nim połączenie.

 2. Informacje szczegółowe: wyświetla szczegółowe informacje na temat kontaktu.

  Na ekranie informacji szczegółowych numery telefonu można zapisać na liście ulubionych lub je z niej usunąć.

 3. Download (Pobierz): Pobieranie kontaktów z połączonych urządzeń Bluetooth.

UWAGA

Wybieranie numeru Naciśnij przycisk [PHONE] (Telefon) systemu audio Naciśnij przycisk [Dial]
(Połącz).

System audio (z ekranem dotykowym)


 1. Pole wprowadzania numeru: wyświetla numer telefonu wprowadzony na klawiaturze.
 2. Kasowanie
  • Naciśnięcie przycisku powoduje usunięcie jednej cyfry.
  • Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje usunięcie całego wprowadzonego numeru telefonu.
 3. Klawiatura: pozwala wpisać numer telefonu.
 4. Nazwa telefonu Bluetooth
  • Wyświetla nazwę połączonego urządzenia Bluetooth.
  • Wyświetla kontakty zawierające wpisane na klawiaturze cyfry/litery.
 5. Call (zadzwoń)
  • Wpisanie i wybranie numeru telefonu, z którym nawiązane zostanie połączenie.
  • Naciśnięcie bez wpisywania numeru telefonu spowoduje wyświetlenie listy ostatnio wybieranych numerów.

Ustawienia

Naciśnij przycisk [PHONE] (Telefon) systemu audio Naciśnij przycisk
[Settings] (Ustawienia)

Parowanie urządzenia Bluetooth

Informacja na temat parowania urządzeń Bluetooth Parowanie to proces parowania telefonu komórkowego Bluetooth lub urządzeń z systemem przed na ...

Rozpoznawanie mowy

(zależnie od wyposażenia) UWAGA - Korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy Funkcja rozpoznawania mowy to technologia zwiększająca bezpieczeństwo ...

Zobacz tez:

Siatka w bagażniku
Przedmioty przewożone w bagażniku można zabezpieczyć przed przemieszczaniem się siatką zaczepianą o cztery uchwyty, znajdujące się po bokach bagażnika. Jeżeli pojazd nie jest wyposaż ...

Obsługa akumulatora
Dbać o prawidłowość mocowania akumulatora. Utrzymywać górną część akumulatora w stanie czystym i suchym. Zaciski akumulatora powinny być czyste, prawidłowo założone ...

Uchylanie okna dachowego
Otwieranie okna dachowego Przemieścić dźwignię sterowania ku górze, aż okno dachowe znajdzie się w żądanym położeniu. Zamykanie okna dachowego Przesunąć dźwignię okna ...

Instrukcje obslugi: