KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Odbieranie/odrzucanie połączeń telefonicznych

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> System audio –> Telefon –> Odbieranie/odrzucanie połączeń telefonicznych

Odbieranie połączeń telefonicznych przy połączeniu Bluetooth.

System audio (z ekranem dotykowym)


 1. Nazwa dzwoniącego: jeżeli numer dzwoniącego jest zapisany w kontaktach, to jego nazwa jest wyświetlana.
 2. Numer połączenia przychodzącego: Wskazuje numer połączenia przychodzącego.
 3. Accept (Odbierz): odebranie połączenia.
 4. Reject (Odrzuć): odrzucenie połączenia.

UWAGA

Czynności w czasie trwania połączenia Przychodzące połączenie telefoniczne przy nawiązanym połączeniu Bluetooth Wybierz opcję [Accept] (Odbierz)


System audio (z ekranem dotykowym)


 1. Czas połączenia: wskazanie czasu trwania połączenia.
 2. Nazwa dzwoniącego: jeżeli numer dzwoniącego jest zapisany w kontaktach, to jego nazwa jest wyświetlana.
 3. Numer połączenia przychodzącego: wskazuje numer połączenia przychodzącego.
 4. Keypad (Klawiatura): wyświetla klawiaturę numeryczną funkcji usługi odpowiedzi automatycznej.
 5. Private (Prywatne): połączenie jest przekierowywane na telefon komórkowy.
 6. Microphone Volume(Outgoing Volume) (czułość mikrofonu (głośność dźwięku wychodzącego): Regulacja głośności wychodzącego dźwięku.
 7. End (Zakończ): kończy połączenie.

UWAGA

Ulubione Naciśnij przycisk [PHONE] (Telefon) systemu audio Wybierz opcję
[Favourites] (Ulubione) Wyświetlona
zostanie lista Favourites (Ulubione)

System audio (z ekranem dotykowym)


 1. Lista Favourites (Ulubione): lista ulubionych numerów sparowanego urządzenia.

  Po wybraniu zapisanego na niej numeru można nawiązać z nim połączenie.

 2. Informacje szczegółowe: wyświetla szczegółowe informacje na temat numerów na liście ulubionych.
 3. Add to Favourites (Dodaj do ulubionych): dodaje pobrany numer telefonu do ulubionych.
 4. Delete (Usuń): usuwa numer z listy ulubionych.

UWAGA

Historia połączeń Naciśnij przycisk [PHONE] (Telefon) systemu audio Wybierz opcję [Call
history] (Historia połączeń)
Wyświetlona zostanie historia połączeń.

System audio (z ekranem dotykowym)


 1. Historia połączeń: wyświetla pobraną listę historii połączeń.

  Po wybraniu zapisanego na niej numeru można nawiązać z nim połączenie.

 2. Informacje szczegółowe: wyświetla szczegółowe informacje na temat historii połączeń.
 3. Sort by (Sortuj wg): sortowanie według wszystkich połączeń, wybranych połączeń, odebranych połączeń lub nieodebranych połączeń.
 4. Download (Pobierz): pobieranie historii połączeń z połączonych urządzeń Bluetooth.

UWAGA

Kontakty Naciśnij przycisk [PHONE] (Telefon) systemu audio Wybierz opcję
[Contacts] (Kontakty) Wybierz literę
(ABC) Wyświetlone zostaną kontakty.


System audio (z ekranem dotykowym)


 1. Kontakty: wyświetla pobrane kontakty.

  Po wybraniu zapisanego na niej numeru można nawiązać z nim połączenie.

 2. Informacje szczegółowe: wyświetla szczegółowe informacje na temat kontaktu.

  Na ekranie informacji szczegółowych numery telefonu można zapisać na liście ulubionych lub je z niej usunąć.

 3. Download (Pobierz): Pobieranie kontaktów z połączonych urządzeń Bluetooth.

UWAGA

Wybieranie numeru Naciśnij przycisk [PHONE] (Telefon) systemu audio Naciśnij przycisk [Dial]
(Połącz).

System audio (z ekranem dotykowym)


 1. Pole wprowadzania numeru: wyświetla numer telefonu wprowadzony na klawiaturze.
 2. Kasowanie
  • Naciśnięcie przycisku powoduje usunięcie jednej cyfry.
  • Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje usunięcie całego wprowadzonego numeru telefonu.
 3. Klawiatura: pozwala wpisać numer telefonu.
 4. Nazwa telefonu Bluetooth
  • Wyświetla nazwę połączonego urządzenia Bluetooth.
  • Wyświetla kontakty zawierające wpisane na klawiaturze cyfry/litery.
 5. Call (zadzwoń)
  • Wpisanie i wybranie numeru telefonu, z którym nawiązane zostanie połączenie.
  • Naciśnięcie bez wpisywania numeru telefonu spowoduje wyświetlenie listy ostatnio wybieranych numerów.

Ustawienia

Naciśnij przycisk [PHONE] (Telefon) systemu audio Naciśnij przycisk
[Settings] (Ustawienia)

Parowanie urządzenia Bluetooth

Informacja na temat parowania urządzeń Bluetooth Parowanie to proces parowania telefonu komórkowego Bluetooth lub urządzeń z systemem przed na ...

Rozpoznawanie mowy

(zależnie od wyposażenia) UWAGA - Korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy Funkcja rozpoznawania mowy to technologia zwiększająca bezpieczeństwo ...

Zobacz tez:

Wskazania na wyświetlaczu
Status ustawień aktywnego tempomatu z funkcją Stop & Go oraz warunki działania wskazywane są na wyświetlaczu wielofunkcyjnym i na wyświetlaczu Head-up. W razie wystąpienia problemu z systemem MRCC z funk ...

MP3
Obsługiwane formaty dźwięku UWAGA Formaty plików inne niż wymienione powyżej mogą być nierozpoznane lub ich odtworzenie może być niemożliwe. Informacje takie jak nazwa pliku mogą ...

Bagażnik
OSTRZEŻENIE - SpalinyW przypadku jazdy samochodem z otwartymi drzwiami bagażnika niebezpieczne spaliny dostaną się do wnętrza pojazdu i mogą spowodować poważne obrażenia lub śmie ...

Instrukcje obslugi: