KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Podświetlany przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika)

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Jazda samochodem –> Przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika) –> Podświetlany przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika)

Przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika)


Po każdym otwarciu drzwi przednich przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika) podświetli się dla wygody kierowcy.

Podświetlenie zgaśnie po upływie 30 sekund od zamknięcia drzwi. Zgaśnie ono również zaraz po przełączeniu przycisku ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika) do położenia ON (Wł.).

Położenie przycisku ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika)

OFF (Wył.)

Przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika)
Aby wyłączyć silnik - położenie START/RUN (Rozruch/praca) - lub zasilanie pojazdu - położenie ON (Wł.) - należy nacisnąć przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika), gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P (Postój). Jeżeli przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika) zostanie naciśnięty, gdy dźwignia zmiany biegów nie znajduje się w położeniu P (Postój), przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika) nie przejdzie w położenie OFF (Wył.), lecz w położenie ACC (Akcesoria).

Pojazdy wyposażone w przeciwkradzieżową blokadę kolumny kierownicy Kierownica blokuje się, gdy przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/ zatrzymanie silnika) znajduje się w położeniu OFF (Wył.), co chroni pojazd przed kradzieżą.

Kierownica blokuje się w momencie otwarcia drzwi.

Jeżeli kierownica nie zablokuje się prawidłowo w momencie otwarcia drzwi kierowcy, wyemitowany zostanie ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Należy spróbować ponownie zablokować kierownicę. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, zaleca się kontrolę systemu u autoryzowanego dealera marki Kia.

Ponadto jeżeli przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/ zatrzymanie silnika) znajduje się w położeniu OFF (Wył.) po otwarciu drzwi kierowcy, kierownica się nie zablokuje i rozlegnie się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. W takiej sytuacji należy zamknąć drzwi.Wówczas kierownica się zablokuje, a ostrzegawczy sygnał dźwiękowy przestanie być emitowany.

UWAGA

Jeżeli kierownica nie odblokuje się prawidłowo, przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/ zatrzymanie silnika) nie będzie działał.

Nacisnąć przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/ zatrzymanie silnika), jednocześnie poruszając kierownicą w prawo i w lewo, aby zwolnić naprężenie.

OSTROŻNIE

Silnik - położenie START/RUN (rozruch/praca) - lub zasilanie pojazdu - położenie ON (Wł.) - można wyłączyć, wyłącznie jeżeli pojazd nie porusza się. Jeżeli wystąpi sytuacja awaryjna, gdy pojazd się porusza, można wyłączyć silnik lub przestawić w położenie ACC (Akcesoria), naciskając przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/ zatrzymanie silnika) i przytrzymując go przez ponad 2 sekundy lub naciskając go 3 razy pod rząd w ciągu 3 sekund. Jeżeli pojazd nadal jest w ruchu, można ponownie uruchomić silnik bez używania pedału hamulca, naciskając przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika) po przestawieniu dźwigni zmiany biegów w położenie N (Bieg jałowy).

ACC (Akcesoria)

Przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika)
Naciśnij przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika), gdy przycisk znajduje się w położeniu OFF (Wył.) bez naciskania pedału hamulca.

Kierownica się odblokuje (jeśli wyposażono ją w antykradzieżową blokadę kolumny kierowniczej), a akcesoria elektryczne zaczną działać.

Jeśli przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika) będzie znajdować się w pozycji ACC (Akcesoria) przez ponad godzinę, wyłączy się automatycznie, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.

ON (Wł.)

Przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika)  
Nacisnąć przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/ zatrzymanie silnika), gdy przycisk znajduje się w położeniu ACC (Akcesoria) bez naciskania pedału hamulca.

Przed włączeniem silnika można sprawdzić kontrolki ostrzegawcze. Nie zostawiać przycisku ENGINE START/STOP (Uruchamianie/ zatrzymanie) silnika w pozycji ON (Wł.) przez dłuższy czas. Może to spowodować rozładowanie akumulatora, ponieważ silnik nie pracuje.

START/RUN (rozruch/praca)

Przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika)  
Aby uruchomić silnik, nacisnąć pedał hamulca, a następnie przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie /zatrzymanie silnika) z dźwignią biegów w położeniu P (Postój) lub N (Bieg jałowy). Dla własnego bezpieczeństwa należy uruchamiać silnik z dźwignią biegów w położeniu P (Postój).

UWAGA

Jeśli kierowca naciśnie przycisk engine/start stop (włączenie/wyłączenie silnika) bez naciśnięcia pedału hamulca w przypadku dwusprzęgłowej skrzyni biegów w układzie transaxle, silnik nie uruchomi się, a przycisk ENGINE START/STOP zmieni położenie w sposób następujący: OFF ACC
ON
OFF lub ACC


UWAGA

Pozostawienie przycisku ENGINE START/STOP (uruchamianie/ zatrzymanie silnika) w położeniu ACC (akcesoria) lub ON (Wł.) przez dłuższy czas spowoduje rozładowanie akumulatora.

OSTRZEŻENIE
  • Nie wolno naciskać przycisku ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika) podczas jazdy. Spowoduje to utratę sterowności pojazdu i możliwości hamowania, co może doprowadzić do wypadku.
  • Antykradzieżowa blokada kolumny kierownicy (jeżeli jest w wyposażeniu) nie zastępuje hamulca ręcznego. Przed opuszczeniem pojazdu należy zawsze upewnić się, że dźwignia biegów znajduje się w położeniu P (Postój), całkowicie zaciągnąć hamulec postojowy i wyłączyć silnik. Jeżeli te środki nie zostaną podjęte, może nastąpić nagłe niespodziewane przemieszczenie pojazdu.
  • Nie wolno sięgać do przycisku ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika) ani żadnych innych elementów sterujących przez kierownicę, gdy pojazd jest w ruchu. Sięganie ręką lub ramieniem może spowodować utratę kontroli nad pojazdem lub wypadek, a w konsekwencji poważne obrażenia lub śmierć.
  • Nie wolno umieszczać żadnych luźnych przedmiotów wokół siedzenia kierowcy - podczas jazdy mogą się one przesunąć, przeszkodzić kierowcy i doprowadzić do wypadku.

Przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika)

...

Uruchamianie układu hybrydowego

OSTRZEŻENIE Do prowadzenia pojazdu należy zawsze zakładać odpowiednie obuwie. Nieodpowiednie buty takie jak szpilki, buty narciarskie, ...

Zobacz tez:

Pozycje dźwigni zmiany biegów
Wskazanie pozycji dźwigni zmiany biegów w zestawie wskaźników włącza się. Dźwignia wybierania biegów musi znajdować się w pozycji P lub N, aby uruchomić rozrusznik. P ...

Sposób działania układu BCW
(jeżeli występuje) Warunki działania Włączanie układu Przy włączonej stacyjce (stan ON) nacisnąć włącznik układu BSW. Po włączeniu układu świeci się ...

Schowki
OSTRZEŻENIE Podczas jazdy wszystkie schowki powinny być zamknięte: Jazda z otwartymi schowkami zagraża bezpieczeństwu. Aby ograniczyć możliwość odniesienia obrażeń w razie wypadku lub podcz ...

Instrukcje obslugi: