KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Podświetlany przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika)

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Jazda samochodem –> Przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika) –> Podświetlany przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika)

Przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika)


Po każdym otwarciu drzwi przednich przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika) podświetli się dla wygody kierowcy.

Podświetlenie zgaśnie po upływie 30 sekund od zamknięcia drzwi. Zgaśnie ono również zaraz po przełączeniu przycisku ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika) do położenia ON (Wł.).

Położenie przycisku ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika)

OFF (Wył.)

Przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika)
Aby wyłączyć silnik - położenie START/RUN (Rozruch/praca) - lub zasilanie pojazdu - położenie ON (Wł.) - należy nacisnąć przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika), gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P (Postój). Jeżeli przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika) zostanie naciśnięty, gdy dźwignia zmiany biegów nie znajduje się w położeniu P (Postój), przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika) nie przejdzie w położenie OFF (Wył.), lecz w położenie ACC (Akcesoria).

Pojazdy wyposażone w przeciwkradzieżową blokadę kolumny kierownicy Kierownica blokuje się, gdy przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/ zatrzymanie silnika) znajduje się w położeniu OFF (Wył.), co chroni pojazd przed kradzieżą.

Kierownica blokuje się w momencie otwarcia drzwi.

Jeżeli kierownica nie zablokuje się prawidłowo w momencie otwarcia drzwi kierowcy, wyemitowany zostanie ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Należy spróbować ponownie zablokować kierownicę. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, zaleca się kontrolę systemu u autoryzowanego dealera marki Kia.

Ponadto jeżeli przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/ zatrzymanie silnika) znajduje się w położeniu OFF (Wył.) po otwarciu drzwi kierowcy, kierownica się nie zablokuje i rozlegnie się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. W takiej sytuacji należy zamknąć drzwi.Wówczas kierownica się zablokuje, a ostrzegawczy sygnał dźwiękowy przestanie być emitowany.

UWAGA

Jeżeli kierownica nie odblokuje się prawidłowo, przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/ zatrzymanie silnika) nie będzie działał.

Nacisnąć przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/ zatrzymanie silnika), jednocześnie poruszając kierownicą w prawo i w lewo, aby zwolnić naprężenie.

OSTROŻNIE

Silnik - położenie START/RUN (rozruch/praca) - lub zasilanie pojazdu - położenie ON (Wł.) - można wyłączyć, wyłącznie jeżeli pojazd nie porusza się. Jeżeli wystąpi sytuacja awaryjna, gdy pojazd się porusza, można wyłączyć silnik lub przestawić w położenie ACC (Akcesoria), naciskając przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/ zatrzymanie silnika) i przytrzymując go przez ponad 2 sekundy lub naciskając go 3 razy pod rząd w ciągu 3 sekund. Jeżeli pojazd nadal jest w ruchu, można ponownie uruchomić silnik bez używania pedału hamulca, naciskając przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika) po przestawieniu dźwigni zmiany biegów w położenie N (Bieg jałowy).

ACC (Akcesoria)

Przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika)
Naciśnij przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika), gdy przycisk znajduje się w położeniu OFF (Wył.) bez naciskania pedału hamulca.

Kierownica się odblokuje (jeśli wyposażono ją w antykradzieżową blokadę kolumny kierowniczej), a akcesoria elektryczne zaczną działać.

Jeśli przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika) będzie znajdować się w pozycji ACC (Akcesoria) przez ponad godzinę, wyłączy się automatycznie, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.

ON (Wł.)

Przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika)  
Nacisnąć przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/ zatrzymanie silnika), gdy przycisk znajduje się w położeniu ACC (Akcesoria) bez naciskania pedału hamulca.

Przed włączeniem silnika można sprawdzić kontrolki ostrzegawcze. Nie zostawiać przycisku ENGINE START/STOP (Uruchamianie/ zatrzymanie) silnika w pozycji ON (Wł.) przez dłuższy czas. Może to spowodować rozładowanie akumulatora, ponieważ silnik nie pracuje.

START/RUN (rozruch/praca)

Przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika)  
Aby uruchomić silnik, nacisnąć pedał hamulca, a następnie przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie /zatrzymanie silnika) z dźwignią biegów w położeniu P (Postój) lub N (Bieg jałowy). Dla własnego bezpieczeństwa należy uruchamiać silnik z dźwignią biegów w położeniu P (Postój).

UWAGA

Jeśli kierowca naciśnie przycisk engine/start stop (włączenie/wyłączenie silnika) bez naciśnięcia pedału hamulca w przypadku dwusprzęgłowej skrzyni biegów w układzie transaxle, silnik nie uruchomi się, a przycisk ENGINE START/STOP zmieni położenie w sposób następujący: OFF ACC
ON
OFF lub ACC


UWAGA

Pozostawienie przycisku ENGINE START/STOP (uruchamianie/ zatrzymanie silnika) w położeniu ACC (akcesoria) lub ON (Wł.) przez dłuższy czas spowoduje rozładowanie akumulatora.

OSTRZEŻENIE
  • Nie wolno naciskać przycisku ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika) podczas jazdy. Spowoduje to utratę sterowności pojazdu i możliwości hamowania, co może doprowadzić do wypadku.
  • Antykradzieżowa blokada kolumny kierownicy (jeżeli jest w wyposażeniu) nie zastępuje hamulca ręcznego. Przed opuszczeniem pojazdu należy zawsze upewnić się, że dźwignia biegów znajduje się w położeniu P (Postój), całkowicie zaciągnąć hamulec postojowy i wyłączyć silnik. Jeżeli te środki nie zostaną podjęte, może nastąpić nagłe niespodziewane przemieszczenie pojazdu.
  • Nie wolno sięgać do przycisku ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika) ani żadnych innych elementów sterujących przez kierownicę, gdy pojazd jest w ruchu. Sięganie ręką lub ramieniem może spowodować utratę kontroli nad pojazdem lub wypadek, a w konsekwencji poważne obrażenia lub śmierć.
  • Nie wolno umieszczać żadnych luźnych przedmiotów wokół siedzenia kierowcy - podczas jazdy mogą się one przesunąć, przeszkodzić kierowcy i doprowadzić do wypadku.

Przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika)

...

Uruchamianie układu hybrydowego

OSTRZEŻENIE Do prowadzenia pojazdu należy zawsze zakładać odpowiednie obuwie. Nieodpowiednie buty takie jak szpilki, buty narciarskie, ...

Zobacz tez:

Wykrywanie zmęczenia kierowcy
Zaleca się, aby robić przerwę w przypadku pojawienia się pierwszych objawów zmęczenia lub przynajmniej co dwie godziny. W zależności od wersji funkcja obejmuje tylko układ "Sygnalizator czasu jazdy" albo towarzyszy mu układ "Wykrywan ...

Ograniczenia układu
Kierowca musi pamiętać, że w następujących sytuacjach układ może nie wykrywać innych pojazdów lub obiektów: Holowanie przyczepy lub lawety. Złe warunki atmosferyczne, takie jak siln ...

Płyn hamulcowy
Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego Sprawdzać w regularnych odstępach czasu poziom płynu w zbiorniku. Poziom ten powinien znajdować się pomiędzy napisami MAX i MIN, znajdującymi się z boku zbiorni ...

Instrukcje obslugi: