KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Setup (Ustawienia)

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> System audio –> Setup (Ustawienia)

System audio (z ekranem dotykowym)


Dostęp do ustawień Display (Wyświetlacz), Sound (Dźwięk), Date/Time (Data/godzina), Phone (Telefon), System (System), Screensaver (Wygaszacz ekranu) i Display off (Wyłączenie wyświetlacza).

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia) systemu audio.

Wyświetlacz

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia) systemu audio Wybierz opcję [Display]
(Wyświetlacz).

Dźwięk

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia) systemu audio Wybierz opcję [Sound]
(Dźwięk).

Data/godzina

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia) systemu audio Wybierz opcję
[Date/Time] (Data/godzina).

Telefon

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia) systemu audio Wybierz opcję [Phone]
(Telefon).

UWAGA

System

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia) systemu audio Wybierz opcję
[System].

UWAGA

Przywracany jest domyślny stan systemu oraz usuwane są wszystkie zapisane dane i ustawienia.

Screensaver (Wygaszacz ekranu)

Umożliwia wybranie, jakie informacje wyświetlane będą na ekranie systemu audio po jego wyłączeniu lub wyłączeniu ekranu.

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia) systemu audio Wybierz opcję
[Screensaver] (Wygaszacz ekranu).

Wyłączenie wyświetlacza

Aby zapobiec odbijaniu światła, ekran można wyłączyć, pozostawiając system audio aktywny.

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia) systemu audio Wybierz opcję [Display
Off] (Wyłącz wyświetlacz).

UWAGA

Opcja "Screensaver" (Wygaszacz ekranu) służy do wyboru informacji, które są wyświetlane, gdy ekran jest wyłączony.

Lista poleceń głosowych

Typy poleceń głosowych Polecenia głosowe dzielą się na polecenia globalne i lokalne. Polecenia globalne (●): polecenia, których ...

Jazda samochodem

OSTRZEŻENIE - SPALINY MOGĄ BYĆ NIEBEZPIECZNESpaliny mogą być bardzo niebezpieczne. Jeżeli w którymkolwiek momencie będą ...

Zobacz tez:

Klapa bagażnika
Otwieranie klapy bagażnika Upewnić się, że dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym (mechaniczna skrzynia biegów)/selektor znajduje się w położeniu P (dwuspr ...

Filtr powietrza
Wymiana filtra Wkład filtra powietrza można czyścić sprężonym powietrzem. Nie próbować myć ani płukać wkładu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Silnie ...

i-ACTIVSENSE
i-ACTIVSENSE to zbiorcze określenie zaawansowanych systemów dbających o bezpieczeństwo i wspomagających kierowcę podczas jazdy, które do swego działania wykorzystują kamerę FSC oraz czujniki r ...

Instrukcje obslugi: