KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Setup (Ustawienia)

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> System audio –> Setup (Ustawienia)

System audio (z ekranem dotykowym)


Dostęp do ustawień Display (Wyświetlacz), Sound (Dźwięk), Date/Time (Data/godzina), Phone (Telefon), System (System), Screensaver (Wygaszacz ekranu) i Display off (Wyłączenie wyświetlacza).

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia) systemu audio.

Wyświetlacz

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia) systemu audio Wybierz opcję [Display]
(Wyświetlacz).

Dźwięk

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia) systemu audio Wybierz opcję [Sound]
(Dźwięk).

Data/godzina

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia) systemu audio Wybierz opcję
[Date/Time] (Data/godzina).

Telefon

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia) systemu audio Wybierz opcję [Phone]
(Telefon).

UWAGA

System

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia) systemu audio Wybierz opcję
[System].

UWAGA

Przywracany jest domyślny stan systemu oraz usuwane są wszystkie zapisane dane i ustawienia.

Screensaver (Wygaszacz ekranu)

Umożliwia wybranie, jakie informacje wyświetlane będą na ekranie systemu audio po jego wyłączeniu lub wyłączeniu ekranu.

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia) systemu audio Wybierz opcję
[Screensaver] (Wygaszacz ekranu).

Wyłączenie wyświetlacza

Aby zapobiec odbijaniu światła, ekran można wyłączyć, pozostawiając system audio aktywny.

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia) systemu audio Wybierz opcję [Display
Off] (Wyłącz wyświetlacz).

UWAGA

Opcja "Screensaver" (Wygaszacz ekranu) służy do wyboru informacji, które są wyświetlane, gdy ekran jest wyłączony.

Lista poleceń głosowych

Typy poleceń głosowych Polecenia głosowe dzielą się na polecenia globalne i lokalne. Polecenia globalne (●): polecenia, których ...

Jazda samochodem

OSTRZEŻENIE - SPALINY MOGĄ BYĆ NIEBEZPIECZNESpaliny mogą być bardzo niebezpieczne. Jeżeli w którymkolwiek momencie będą ...

Zobacz tez:

Radioodbiornik
Zakres FM/AM (z systemem RDS) (jeżeli występuje) Przełączanie pomiędzy zakresami FM i AM Naciskanie przycisku [RADIO] na panelu sterowania powoduje przełączanie pomiędzy zakresami FM i AM. ...

Kierunkowskazy i sygnalizacja zmiany pasa ruchu
Kierunkowskazy działają przy włączonym zapłonie. Aby włączyć kierunkowskazy, należy przesunąć dźwignię w górę lub w dół (A). Zielone lampki kontrolne w zes ...

Przekładanie kół
Aby uzyskać równomierne zużycie bieżnika, Hyundai zaleca przekładanie kół co 12 000 km lub - jeżeli opony zużywają się nierównomiernie - częściej. Podczas przekład ...

Instrukcje obslugi: