KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Setup (Ustawienia)

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> System audio –> Setup (Ustawienia)

System audio (z ekranem dotykowym)


Dostęp do ustawień Display (Wyświetlacz), Sound (Dźwięk), Date/Time (Data/godzina), Phone (Telefon), System (System), Screensaver (Wygaszacz ekranu) i Display off (Wyłączenie wyświetlacza).

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia) systemu audio.

Wyświetlacz

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia) systemu audio Wybierz opcję [Display]
(Wyświetlacz).

Dźwięk

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia) systemu audio Wybierz opcję [Sound]
(Dźwięk).

Data/godzina

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia) systemu audio Wybierz opcję
[Date/Time] (Data/godzina).

Telefon

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia) systemu audio Wybierz opcję [Phone]
(Telefon).

UWAGA

System

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia) systemu audio Wybierz opcję
[System].

UWAGA

Przywracany jest domyślny stan systemu oraz usuwane są wszystkie zapisane dane i ustawienia.

Screensaver (Wygaszacz ekranu)

Umożliwia wybranie, jakie informacje wyświetlane będą na ekranie systemu audio po jego wyłączeniu lub wyłączeniu ekranu.

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia) systemu audio Wybierz opcję
[Screensaver] (Wygaszacz ekranu).

Wyłączenie wyświetlacza

Aby zapobiec odbijaniu światła, ekran można wyłączyć, pozostawiając system audio aktywny.

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia) systemu audio Wybierz opcję [Display
Off] (Wyłącz wyświetlacz).

UWAGA

Opcja "Screensaver" (Wygaszacz ekranu) służy do wyboru informacji, które są wyświetlane, gdy ekran jest wyłączony.

Lista poleceń głosowych

Typy poleceń głosowych Polecenia głosowe dzielą się na polecenia globalne i lokalne. Polecenia globalne (●): polecenia, których ...

Jazda samochodem

OSTRZEŻENIE - SPALINY MOGĄ BYĆ NIEBEZPIECZNESpaliny mogą być bardzo niebezpieczne. Jeżeli w którymkolwiek momencie będą ...

Zobacz tez:

Visiopark 1 – Visiopark 2
Gdy silnik pracuje, układy umożliwiają wyświetlanie na ekranie dotykowym obrazu otoczenia w pobliżu samochodu za pomocą jednej kamery (w wersji Visiopark 1) lub dwóch kamer (w wersji Visiopark 2). Ekran dzieli się na dwie cz ...

Siedzenia tylne
Kanapa ze stałymi siedziskami i oparciami składanymi na dwie części (2/3–1/3) w celu zwiększenia przestrzeni ładunkowej bagażnika. Zagłówki tylne Można je ustawić w dwóch położeniach: - w położeniu górnym podczas użytkowani ...

Ładowarka bezprzewodowa telefonów komórkowych
(jeżeli występuje) W konsoli przedniej znajduje się ładowarka bezprzewodowa telefonów komórkowych. Z układu można korzystać przy zamkniętych wszystkich drzwiach i włączonej stacy ...

Instrukcje obslugi: