KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Lista poleceń głosowych

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> System audio –> Rozpoznawanie mowy –> Lista poleceń głosowych

Typy poleceń głosowych

 1. Polecenia globalne (●): polecenia, których można użyć od razu po uruchomieniu funkcji rozpoznawania mowy.
 2. Polecenia lokalne (O): polecenia dostępne po wyświetleniu na ekranie radia, mediów lub funkcji telefonu Bluetooth po uruchomieniu funkcji rozpoznawania mowy.

Polecenia telefonu

Polecenie

Funkcja

Call (Zadzwoń do) Pobrane kontakty zostaną wyświetlone na ekranie.

Numer można wybrać, wymawiając nazwę wybranego kontaktu.

Historia połączeń Na ekranie wyświetlana zostanie historia ostatnich połączeń. Aby wybrać numer, należy powiedzieć numer pod jakim umieszczony jest na liście.
Redial (Wybierz numer onownie) Od razu wybiera ostatni numer wychodzący z historii połączeń.
Call <Name> (Zadzwoń do <Nazwa>) Od razu wybiera numer telefonu osoby zapisanej w pobranych kontaktach jako <Nazwa>.

Na przykład Call <John Smith> (Zadzwoń do <Jan Kowalski>)

Call <Name> on Mobile Zadzwoń do <Nazwa> na komórkę) Od razu wybiera numer zapisany jako numer telefonu komórkowego w pobranym kontakcie o nazwie <Nazwa>.

Na przykład Call <John Smith> on mobile (Zadzwoń do <Jan Kowalski> na komórkę)

Call <Name> at Work (Zadzwoń do <Nazwa> do pracy) Od razu wybiera numer zapisany jako numer telefonu służbowego w pobranym kontakcie o nazwie <Nazwa>.

Na przykład Call <John Smith> at work (Zadzwoń do <Jan Kowalski> do pracy)

Call <Name> at Home (Zadzwoń do <Nazwa> na domowy) Od razu wybiera numer zapisany jako domowy w pobranym kontakcie o nazwie <Nazwa>.

Na przykład Call <John Smith> at home (Zadzwoń do <Jan Kowalski> na domowy)

Call <Name> on Other (Zadzwoń do <Nazwa> na inny) Od razu wybiera numer zapisany jako inny numer telefonu (nie komórkowy, domowy ani służbowy) w pobranym kontakcie o nazwie <Nazwa>.

Na przykład Call <John Smith> on other (Zadzwoń do <Jan Kowalski> na inny)

Dial Number (Wybierz numer) Wyświetla ekran, na którym można głosowo wpisać numer telefonu.

UWAGA

W czasie wybierania numeru z wykorzystaniem nazwy, jeżeli w pamięci istnieje kilka podobnych wpisów lub wiele takich samych typów numerów (komórkowy, służbowy, domowy lub inny) system może poprosić o wybranie odpowiedniej pozycji z listy.

Polecenia głosowe do obsługi radia

Polecenie

Funkcja

FM Uruchamia radio FM.
AM Uruchamia radio AM.
DAB Uruchamia radio DAB*.
Radio Uruchamia radio w trybie FM, AM lub DAB* zależnie od tego, który tryb był używany jako ostatni.
Traffic Announcement On (Włącz komunikaty drogowe) Włącza komunikaty drogowe.
Traffic Announcement Off (Wyłącz komunikaty drogowe) Wyłącza komunikaty drogowe.
O Station List (Lista stacji) Wyświetla listę stacji radiowych.
O Preset (Stacja zapisana) <1-40> Ustawia zapisaną stację od 1 do 40.

(* jeżeli jest na wyposażeniu)

Polecenia do obsługi mediów Jeżeli do systemu nie jest podłączony żaden odtwarzacz multimedialny lub jeżeli nie ma plików do odtworzenia, odtwarzany jest informujący o tym komunikat.

Polecenie

Funkcja

USB
 • Odtwarza pliki muzyczne znajdujące się na aktualnie podłączonym napędzie USB.
 • Odtwarzanie utworów z urządzenia iPod, jeżeli zamiast urządzenia USB podłączone jest urządzenie iPod.
My Music (Moja muzyka) Odtwarza pliki zapisane w systemie w folderze My Music (Moja muzyka).
iPod
 • Odtwarza utwory muzyczne znajdujące się na aktualnie podłączonym urządzeniu iPod.
 • Odtwarza utwory z urządzenia USB, jeżeli zamiast urządzenia iPod podłączone jest urządzenie USB.
 • Obsługa przebiega w ten sam sposób po podłączeniu telefonu iPhone.
Bluetooth Audio (Audio Bluetooth) Odtwarza utwory muzyczne znajdujące się na aktualnie podłączonym urządzeniu Bluetooth.
AUX (Urządzenie zewnętrzne) Odtwarza utwory muzyczne na aktualnie podłączonym urządzeniu zewnętrznym.
Media Odtwarza ostatnio odtwarzane media muzyczne.

Polecenia sterowania urządzeniami USB, iPod, folderem My Music (Moja muzyka)

Polecenie

Funkcja

O Play (Odtwarzaj)
 • Wznawianie wstrzymanego odtwarzania.
 • Jeżeli utwór jest już odtwarzany, polecenie nie powoduje żadnej zmiany.
O Pause (Zatrzymaj)
 • Wstrzymuje odtwarzanie bieżącego pliku.
 • Jeżeli odtwarzanie jest już zatrzymane, polecenie nie powoduje żadnej zmiany.
O Shuffle (Losowo)
 • Odtwarza wszystkie pliki w losowej kolejności.
 • Jeżeli system już jest w trybie odtwarzania losowego, to polecenie nie powoduje żadnej zmiany.
O Shuffle Off (Wyłącz odtwarzanie w kolejności losowej)
 • Jeżeli tryb odtwarzania w kolejności losowej jest aktywny, jest on wyłączany i utwory odtwarzane są po kolei.
 • Jeżeli tryb odtwarzania w kolejności losowej jest już wyłączony, polecenie nie powoduje żadnej zmiany.
O Repeat (Powtarzaj)
 • Powtarza odtwarzanie bieżącego utworu.
 • Jeżeli tryb odtwarzania w pętli jest aktywny, polecenie nie powoduje żadnej zmiany.
O Repeat Off (Wył.

powtarzanie)

 • Jeżeli tryb odtwarzania w pętli jest włączony, następuje jego wyłączenie.
 • Jeżeli tryb odtwarzania w pętli jest wyłączony, polecenie nie powoduje żadnej zmiany.

Polecenia funkcji Bluetooth Audio

Polecenie

Funkcja

O Play (Odtwarzaj)
 • Wznawianie wstrzymanego odtwarzania.
 • Jeżeli utwór jest już odtwarzany, polecenie nie powoduje żadnej zmiany.
O Pause (Zatrzymaj)
 • Wstrzymuje odtwarzanie bieżącego pliku.
 • Jeżeli odtwarzanie jest już zatrzymane, polecenie nie powoduje żadnej zmiany.

UWAGA

Niektóre urządzenia Bluetooth mogą nie obsługiwać funkcji odtwarzania/zatrzymania.

Pozostałe polecenia

Polecenie

Funkcja

Help (Pomoc) Wyświetla ekran pomocy funkcji rozpoznawania mowy, pokazuje i wykonuje dostępne polecenia.
O Line (Linia) <1-3>
 • Podobnie jak w przypadku listy historii połączeń, jeżeli wybór konkretnej nazwy nie jest możliwy, można użyć jej numeru na liście.
 • Rozpoznawane są polecenia "First" (Pierwsza), "Second" (Druga) i inne liczebniki porządkowe.
O Yes/No (Tak/Nie) Służy do odpowiadania na pytania zadawane przez system w trybie rozpoznawania mowy.
O Previous/Next (Poprzedni/Nast ępny) Jeżeli wyszukiwanie zwróci więcej niż cztery wyniki, polecenia te pozwalają przełączać się między poprzednią i następną stroną.

Objaśnienie zawartości ekranu trybu rozpoznawania mowy

Ekran startowy trybu rozpoznawania mowy Cztery najczęściej używane polecenia: wyświetla cztery najczęściej używane polecenia. Polece ...

Setup (Ustawienia)

Dostęp do ustawień Display (Wyświetlacz), Sound (Dźwięk), Date/Time (Data/godzina), Phone (Telefon), System (System), Screensaver (Wygaszacz ekranu) ...

Zobacz tez:

Wyposażenie bagażnika
Zasłona przestrzeni bagażowej Gniazdo zasilania 12 V (120 W) Oświetlenie bagażnika Dźwignie składania tylnych siedzeń Wieszaki Zaczepy mocujące Regulowana podłoga bagażnika (2 położenia) Pojemnik podręczny/skrzynka n ...

Instalacja elektryczna
Bezpieczniki Oznaczenia nowego bezpiecznika muszą być takie same jak oznaczenia bezpiecznika wymienianego. W samochodzie znajdują się trzy skrzynki bezpieczników: komora silnika deska rozdzielcza Przed wymi ...

Kratki nawiewu powietrza
Regulowane kratki nawiewu powietrza Środkowe kratki nawiewu powietrza w desce rozdzielczej Ustawić kierunek powietrza, przechylając i obracając kratki. Aby zamknąć kratkę nawiewu powietrza, obró ...

Instrukcje obslugi: