KIA Niro - Instrukcja Obslugi: System immobilizera

Samochód Kia może być wyposażony w elektroniczny system immobilizera silnika, którego zadaniem jest zmniejszenie ryzyka nieuprawnionego używania pojazdu.

System immobilizera samochodu Kia składa się z niewielkiego transpondera umieszczonego w kluczyku zapłonowym oraz urządzeń elektronicznych znajdujących się w samochodzie.

Przy każdym włożeniu kluczyka zapłonu do stacyjki samochodu i przekręceniu go w położenie ON lub ustawieniu przycisku uruchamiania/wyłączania silnika w położeniu ON system immobilizera sprawdza, czy jest to właściwy kluczyk zapłonu, czy nie.

Jeżeli kluczyk zostanie uznany za właściwy, silnik zostanie uruchomiony.

Jeżeli kluczyk zostanie uznany za niewłaściwy, silnik nie zostanie uruchomiony.

Aktywacja systemu immobilizera: Przekręcić kluczyk w stacyjce zapłonowej w położenie OFF lub ustawić przycisk uruchamiania/wyłączania silnika w położeniu OFF. Następuje automatyczna aktywacja systemu immobilizera. Bez użycia właściwego kluczyka do samochodu uruchomienie silnika nie jest możliwe.

Dezaktywacja systemu immobilizera: Włożyć kluczyk do stacyjki zapłonowej i przekręcić go w położenie ON lub ustawić przycisk uruchamiania/wyłączania silnika w położeniu ON.

OSTRZEŻENIE

W celu uniemożliwienia kradzieży samochodu nie wolno pozostawiać zapasowych kluczyków w samochodzie. Hasło immobilizera jest niepowtarzalne i przypisane do właściciela samochodu, należy więc trzymać je w tajemnicy. Nie wolno przechowywać tego numeru w samochodzie.

UWAGA

Podczas uruchamiania silnika nie używać kluczyka ze znajdującymi się w pobliżu innymi kluczykami z immobilizerem. W przeciwnym wypadku silnik może się nie uruchomić lub może wyłączyć się wkrótce po uruchomieniu. W celu uniknięcia problemów z uruchomieniem silnika każdy kluczyk powinien być przechowywany osobno.

OSTROŻNIE

Nie wolno umieszczać metalowych akcesoriów w sąsiedztwie kluczyka zapłonu. Metalowe akcesoria mogą zakłócić odbiór sygnału z transpondera i uniemożliwić uruchomienie silnika.

UWAGA

Jeżeli potrzebne są dodatkowe kluczyki lub gdy zostaną one zgubione, zalecamy skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi Kia.

OSTROŻNIE

Transponder wbudowany w kluczyk zapłonu jest ważną częścią systemu immobilizera.

Zaprojektowany jest do wieloletniej, bezusterkowej eksploatacji. Należy jednak unikać wystawiania kluczyka na działanie wilgoci i ładunków elektrostatycznych oraz dbać o niego. W przeciwnym razie system immobilizera mógłby działać niewłaściwie.

 

OSTROŻNIE

Nie wolno zmieniać, modyfikować ani regulować systemu immobilizera, ponieważ może to doprowadzić do wadliwego działania. Zalecamy przeprowadzenie serwisu układu w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

Wadliwe działanie spowodowane przez niewłaściwe manipulacje, regulacje lub modyfikacje systemu immobilizera nie jest objęte gwarancją producenta pojazdu.

Prosimy o zapisanie numeru kluczyka

  Numer kluczyka wytłoczony jest na przywieszce z kodem, dostarczanej razem z zestawem kluczyków.W przypadku zgubienia kluczyków zalecamy skontaktow ...

System zdalnego blokowania drzwi

...

Zobacz tez:

Zestaw wskaźników
Regulacja podświetlenia zestawu wskaźników (jeśli jest w wyposażeniu) OSTRZEŻENIENigdy nie wolno regulować podświetlenia wskaźników podczas jazdy. Może to doprowadzić do ...

Żarówki
Większość żarówek pojazdu powinna wymieniać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. W wielu przypadkach wymiana żarówki jest utrudniona, ponieważ by uzyskać do niej swobodny dostę ...

Działanie układu
Wentylacja 1. Włączyć tryb . 2. Włączyć dopływ powietrza zewnętrznego. 3. Ustawić pokrętło regulacji temperatury w odpowiednim położeniu. 4. Ustawić przełącz ...

Instrukcje obslugi: