KIA Niro - Instrukcja Obslugi: System immobilizera

Samochód Kia może być wyposażony w elektroniczny system immobilizera silnika, którego zadaniem jest zmniejszenie ryzyka nieuprawnionego używania pojazdu.

System immobilizera samochodu Kia składa się z niewielkiego transpondera umieszczonego w kluczyku zapłonowym oraz urządzeń elektronicznych znajdujących się w samochodzie.

Przy każdym włożeniu kluczyka zapłonu do stacyjki samochodu i przekręceniu go w położenie ON lub ustawieniu przycisku uruchamiania/wyłączania silnika w położeniu ON system immobilizera sprawdza, czy jest to właściwy kluczyk zapłonu, czy nie.

Jeżeli kluczyk zostanie uznany za właściwy, silnik zostanie uruchomiony.

Jeżeli kluczyk zostanie uznany za niewłaściwy, silnik nie zostanie uruchomiony.

Aktywacja systemu immobilizera: Przekręcić kluczyk w stacyjce zapłonowej w położenie OFF lub ustawić przycisk uruchamiania/wyłączania silnika w położeniu OFF. Następuje automatyczna aktywacja systemu immobilizera. Bez użycia właściwego kluczyka do samochodu uruchomienie silnika nie jest możliwe.

Dezaktywacja systemu immobilizera: Włożyć kluczyk do stacyjki zapłonowej i przekręcić go w położenie ON lub ustawić przycisk uruchamiania/wyłączania silnika w położeniu ON.

OSTRZEŻENIE

W celu uniemożliwienia kradzieży samochodu nie wolno pozostawiać zapasowych kluczyków w samochodzie. Hasło immobilizera jest niepowtarzalne i przypisane do właściciela samochodu, należy więc trzymać je w tajemnicy. Nie wolno przechowywać tego numeru w samochodzie.

UWAGA

Podczas uruchamiania silnika nie używać kluczyka ze znajdującymi się w pobliżu innymi kluczykami z immobilizerem. W przeciwnym wypadku silnik może się nie uruchomić lub może wyłączyć się wkrótce po uruchomieniu. W celu uniknięcia problemów z uruchomieniem silnika każdy kluczyk powinien być przechowywany osobno.

OSTROŻNIE

Nie wolno umieszczać metalowych akcesoriów w sąsiedztwie kluczyka zapłonu. Metalowe akcesoria mogą zakłócić odbiór sygnału z transpondera i uniemożliwić uruchomienie silnika.

UWAGA

Jeżeli potrzebne są dodatkowe kluczyki lub gdy zostaną one zgubione, zalecamy skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi Kia.

OSTROŻNIE

Transponder wbudowany w kluczyk zapłonu jest ważną częścią systemu immobilizera.

Zaprojektowany jest do wieloletniej, bezusterkowej eksploatacji. Należy jednak unikać wystawiania kluczyka na działanie wilgoci i ładunków elektrostatycznych oraz dbać o niego. W przeciwnym razie system immobilizera mógłby działać niewłaściwie.

 

OSTROŻNIE

Nie wolno zmieniać, modyfikować ani regulować systemu immobilizera, ponieważ może to doprowadzić do wadliwego działania. Zalecamy przeprowadzenie serwisu układu w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

Wadliwe działanie spowodowane przez niewłaściwe manipulacje, regulacje lub modyfikacje systemu immobilizera nie jest objęte gwarancją producenta pojazdu.

Prosimy o zapisanie numeru kluczyka

  Numer kluczyka wytłoczony jest na przywieszce z kodem, dostarczanej razem z zestawem kluczyków.W przypadku zgubienia kluczyków zalecamy skontaktow ...

System zdalnego blokowania drzwi

...

Zobacz tez:

Bluetooth
Wprowadzenie Opis zestawu głośnomówiącego Bluetooth Po podłączeniu urządzenia Bluetooth (telefonu komórkowego) poprzez transmisję fal radiowych do samochodowego systemu audio, który obs ...

Wieszak
Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na rysunku. Wieszak znajduje się obok tylnego uchwytu. OSTROŻNIENie wieszać na wieszaku ciężkich ubrań, poniewa&# ...

Bezpieczniki
Lewa strona : Normalny/ Prawa strona : stopiony Instalacja elektryczna pojazdu jest zabezpieczona przed uszkodzeniem spowodowanym przez przeciążenie elektryczne za pomocą bezpieczników topikowych. Pojazd ma 2 (lub ...

Instrukcje obslugi: