KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Przeciwblokujący układ hamulcowy (ABS)

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Jazda samochodem –> Układ hamulcowy –> Przeciwblokujący układ hamulcowy (ABS)

OSTRZEŻENIE

Układ ABS (lub ESC) nie zapobiega wypadkom spowodowanym nieprawidłowymi i niebezpiecznymi manewrami. Mimo że przy nagłym hamowaniu sterowność samochodu jest większa, należy zawsze utrzymywać bezpieczną odległość od obiektów znajdujących się z przodu pojazdu.

Przy panujących trudnych warunkach drogowych należy zawsze zmniejszyć prędkość pojazdu.

W warunkach drogowych wyszczególnionych poniżej droga hamowania samochodów z przeciwblokującym układem hamulcowym (lub elektronicznym programem stabilizacji toru jazdy) może być dłuższa od drogi hamowania samochodów bez tego układu.

Zawsze zmniejszyć prędkość:

 • Podczas jazdy po drogach nierównych, pokrytych żwirem lub śniegiem.
 • Podczas jazdy z łańcuchami śniegowymi.
 • Podczas jazdy po drogach o nawierzchni dziurawej lub o różnej wysokości.

Nie wolno sprawdzać możliwości układu ABS (lub ESC) podczas jazdy lub skrętów z dużą prędkością. Może to zagrozić bezpieczeństwu kierowcy i innych użytkowników drogi.

Układ ABS w sposób ciągły monitoruje prędkość obrotową kół. Gdy wystąpią okoliczności prowadzące do blokowania kół, układ ABS wielokrotnie zmienia hydrauliczne ciśnienie hamowania kół.

Przy uruchamianiu hamulców w warunkach mogących doprowadzić do blokady kół można usłyszeć stuki dochodzące z hamulców lub wyczuć pulsowanie pedału hamulca. Jest to zjawisko normalne, wskazujące na aktywność układu ABS.

W celu maksymalnego wykorzystania układu ABS w sytuacjach krytycznych nie wolno podejmować prób zmiany ciśnienia hamowania ani wielokrotnie wciskać pedału hamulca. Należy nacisnąć pedał hamulca tak mocno, jak to jest możliwe, lub tak mocno, jak wymaga tego sytuacja, i pozwolić, aby układ ABS regulował siłę hamowania.

UWAGA

Po uruchomieniu silnika przy ruszaniu pojazdu może być słyszane szczęknięcie w przedziale silnikowym. Jest to normalne i wskazuje na prawidłowe działanie układu ABS.


OSTROŻNIE
 • Jeżeli lampka ostrzegawcza układu ABS zapali się i pozostanie zapalona, prawdopodobnie występuje usterka układu. W takim przypadku konwencjonalny układ hamulcowy działa normalnie.
 • Lampka ostrzegawcza układu ABS pali się przez ok. 3 sekundy po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu ON. W tym czasie układ ABS przeprowadza samodiagnozę. Jeżeli układ działa normalnie, lampka zgaśnie.

  Jeżeli lampka pali się nadal, może to oznaczać usterkę układu ABS.

  Zalecamy skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi Kia.

 

OSTROŻNIE
 • Podczas jazdy po nawierzchni o słabej przyczepności, takiej jak oblodzona droga, i przy ciągłym uruchamianiu hamulców układ ABS będzie stale włączony i może się palić lampka ostrzegawcza układu ABS. Należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i wyłączyć silnik.
 • Ponownie uruchomić silnik.

  Jeżeli lampka ostrzegawcza układu ABS nie pali się, układ jest sprawny. W przeciwnym razie prawdopodobnie występuje usterka układu ABS. Zalecamy skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi Kia.

UWAGA

W przypadku awaryjnego uruchamiania pojazdu z powodu rozładowania akumulatora silnik może nie pracować płynnie i może zapalić się lampka ostrzegawcza układu ABS.

Powodem tego jest niskie napięcie akumulatora. Nie oznacza to wadliwego działania układu ABS.

Hamulec postojowy

Włączanie hamulca postojowego Aby włączyć hamulec postojowy, należy wcisnąć pedał hamulca zasadniczego, a następnie wcisn ...

Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESC)

(jeśli jest w wyposażeniu) Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESC) przeznaczony jest do stabilizacji toru jazdy podczas skręcania. Układ ESC ...

Zobacz tez:

Wyjaśnienie znaczenia ikon stanu
Ikony wskazujące stan systemu audio pojawiają się w górnym prawym rogu ekranu. OSTRZEŻENIE - Ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego korzystania z systemu audio Nie należy wpatrywać si ...

Pokrywa komory silnika
OSTRZEŻENIE Zawsze sprawdzaj, czy pokrywa silnika jest zamknięta i bezpiecznie zablokowana: W przeciwnym razie stwarza ona zagrożenie, ponieważ może otworzyć się podczas jazdy i spowodować, że kierowc ...

Automatyczna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów umożliwia automatyczną zmianę biegów (tryb automatyczny) lub manualną zmianę biegów (tryb manualny). W trybie manualnym można ręcznie przełącza ...

Instrukcje obslugi: