KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Tymczasowe przyspieszenie z włączonym tempomatem

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Jazda samochodem –> Tempomat inteligentny –> Ustawienie prędkości –> Tymczasowe przyspieszenie z włączonym tempomatem

Jeśli kierowca chce tymczasowo zwiększyć prędkość z włączonym tempomatem, wystarczy nacisnąć pedał przyspieszenia. Przyspieszenie nie będzie miało wpływu na pracę tempomatu ani ustawioną prędkość tempomatu.

Aby powrócić do ustawionej prędkości, należy zwolnić pedał przyspieszenia.

Przesunięcie dźwigni w dół (do oznaczenia SET-) przy zwiększonej prędkości spowoduje ponowne ustawienie prędkości tempomatu.

UWAGA

Podczas chwilowego przyspieszania należy uważać, ponieważ system tempomatu nie kontroluje wtedy prędkości automatycznie nawet, jeśli przed nami znajduje się inny pojazd.

Tempomat inteligentny wyłączy się tymczasowo automatycznie w następujących przypadkach

Tempomat inteligentny


Wyłączanie ręczne Tempomat inteligentny wyłączy się tymczasowo automatycznie, gdy wciśnięty zostanie pedał hamulca lub przycisk CANCEL (Anuluj). Wskaźnik prędkości i odległości między pojazdami znika i wskaźnik CRUISE (Tempomat) jest podświetlony.

Wyłączanie automatyczne

OSTROŻNIE

Jeżeli inteligentny tempomat wyłączy się z jakiejkolwiek innej przyczyny, zalecane jest sprawdzenie systemu u autoryzowanego dealera marki Kia.

 

OSTROŻNIE

W przypadku automatycznego wyłączenia systemu rozlegnie się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy i na kilka sekund wyświetli się komunikat - "Smart Cruise Control canceled" (Inteligentny tempomat wyłączony).

Naciskając pedał gazu lub hamulca, należy dostosować prędkość prowadzonego pojazdu odpowiednio do stanu drogi i warunków jazdy.

Należy zawsze sprawdzać warunki drogowe. Nie należy polegać wyłącznie na ostrzegawczym sygnale dźwiękowym.

Ustawienie prędkości

Ustawianie prędkości tempomatu 1. Nacisnąć przycisk CRUISE (Tempomat), aby włączyć system. Zaświeci się kontrolka CRUISE w zest ...

Przywracanie prędkości tempomatu

Jeśli do anulowania prędkości tempomatu użyto jakiejkolwiek innej metody niż naciśnięcie przycisku CRUISE, a system tempomatu wciąż ...

Zobacz tez:

Automatyczna wentylacja
Układ automatycznie ustawia obieg otwarty (świeżego) powietrza, jeżeli układ klimatyzacji pracuje przez określony czas (ok. 30 minut) w niskiej temperaturze z wybranym zamkniętym obiegiem powietrza. Anulowanie ...

Przełącznik wycieraczki i spryskiwacza tylnej szyby
Włącznik wycieraczki i spryskiwacza tylnej szyby umieszczony jest na końcu dźwigni włącznika wycieraczek i spryskiwaczy przedniej szyby. Aby uruchomić wycieraczkę i spryskiwacz tylnej szyby, obróc ...

Płyn do spryskiwaczy
Sprawdzenie poziomu płynu do spryskiwaczy Zbiorniczek jest przezroczysty i wizualnie można szybko sprawdzić poziom płynu. Sprawdzić poziom płynu do spryskiwacza przedniej szyby panoramicznej w zbiorniku i uzupe& ...

Instrukcje obslugi: