KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Tempomat inteligentny

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Jazda samochodem –> Tempomat inteligentny

(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU)

Tempomat inteligentny


 1. Kontrolka tempomatu
 2. Nastawa prędkości
 3. Odległość między pojazdami

Tempomat pozwala zaprogramować pojazd tak, aby utrzymywał stałą prędkość i odległość od pojazdu jadącego z przodu bez konieczności naciskania pedału przyspieszenia ani hamulca.

OSTRZEŻENIE

Dla własnego bezpieczeństwa przed użyciem inteligentnego tempomatu należy przeczytać instrukcję obsługi.

UWAGA

Aby włączyć tempomat inteligentny, nacisnąć pedał hamulca przynajmniej raz po przestawieniu przycisku ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika) do położenia ON (Wł.) lub uruchomieniu silnika. W ten sposób można sprawdzić, czy przełącznik pedału hamulca, który stanowi ważną część wyłączającą inteligentny tempomat, działa prawidłowo.

OSTRZEŻENIE
 • Jeżeli inteligentny tempomat pozostawiono włączony (świeci się kontrolka tempomatu na tablicy rozdzielczej), może on zostać przypadkowo włączony.

  Dlatego należy wyłączać system inteligentnego tempomatu (lampka tempomatu nie świeci się), gdy nie jest on używany.

 • Z inteligentnego tempomatu należy korzystać wyłącznie podczas jazdy po autostradzie i przy dobrej pogodzie.
 • Nie należy używać tempomatu, jeśli jazda ze stałą prędkością może stwarzać zagrożenie.

  Przykładowo:

  • węzeł autostradowy i bramka poboru opłat
  • droga przebiegająca między różnymi nietypowymi konstrukcjami stalowymi (konstrukcja metra, tunel stalowy itd.)
  • miejsce postojowe
  • pasy ruchu poza barierkami na drodze
  • śliska droga po deszczu, oblodzona lub zaśnieżona
  • droga z ostrymi zakrętami
  • strome wzniesienia
  • drogi narażone na działanie wiatru
  • drogi terenowe
  • drogi remontowane
  • krawędziowe oznakowanie akustyczne
  • możliwości rozpoznawania zmniejszają się, jeżeli poziom przodu i tyłu pojazdu zostanie zmieniony fabrycznie.
 • Podczas używania inteligentnego tempomatu należy zawsze zwracać szczególną uwagę na warunki jazdy.
 • System inteligentnego tempomatu nie zwalnia z obowiązku bezpiecznej jazdy.

  Kierowca zawsze odpowiada za kontrolę prędkości i odległości od pojazdu jadącego przed nim.

 • Zachować ostrożność podczas zjazdów ze wzniesień z włączonym tempomatem inteligentnym.

Układ regulacji prędkości jazdy (tempomat)

(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU) Lampka kontrolna tempomatu Lampka kontrolna ustawiania prędkości jazdy Układ regulacji prędkości jazdy po ...

Ustawienie prędkości

Ustawianie prędkości tempomatu 1. Nacisnąć przycisk CRUISE (Tempomat), aby włączyć system. Zaświeci się kontrolka CRUISE w zest ...

Zobacz tez:

Tylne światło przeciwmgielne
Tylne światło przeciwmgielne można włączyć, gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON. Sprawia, że Twój samochód jest lepiej widoczny. Gdy światła są w& ...

Ważne informacje dotyczące siedzeń
OSTRZEŻENIE Sprawdź, czy regulowane elementy siedzeń są zablokowane: Niezablokowanie siedzeń i/lub oparć zagraża bezpieczeństwu. W razie gwałtownego hamowania lub zderzenia siedzenie lub oparcie mo ...

Okno dachowe
(JEŻELI WYSTĘPUJE) Okno dachowe można przesuwać, uchylać i zamykać za pomocą przełącznika, znajdującego się w konsoli podsufitowej. Okno dachowe można otwierać, uchylać lub ...

Instrukcje obslugi: