KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Zestaw wskaźników

Regulacja podświetlenia zestawu wskaźników (jeśli jest w wyposażeniu)

Zestaw wskaźników


OSTRZEŻENIE

Nigdy nie wolno regulować podświetlenia wskaźników podczas jazdy. Może to doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem i wypadku, a w konsekwencji spowodować śmierć, poważne obrażenia lub szkody materialne.

Intensywność podświetlenia zestawu wskaźników można regulować, naciskając przycisk regulacji (+ lub -), gdy kluczyk zapłonu lub przycisk uruchamiania/wyłączania silnika jest w położeniu ON i włączone są światła pozycyjne.

Zestaw wskaźników


Sterowanie ekranem LCD

Zestaw wskaźników


Tryby robocze ekranu LCD można przełączać za pomocą przycisków sterujących na kierownicy.

  1. :
    Przycisk MODE do zmiany trybu wyświetlacza LCD
  2. :
    Przycisk MOVE do zmiany bieżącej pozycji
  3. OK  : Przycisk SET/RESET do wyboru pozycji lub zerowania pozycji

Więcej informacji na temat trybów
roboczych ekranu LCD zamieszczono w części pt. "Sterowanie ekranem LCD" w niniejszym rozdziale.

Zestaw wskaźników

Wskaźniki układu hybrydowego Wskaźnik poziomu paliwa Prędkościomierz Lampki ostrzegawcze i kontrolne Ekran LCD Wskaźnik naładowani ...

Wskaźniki

Prędkościomierz Prędkościomierz pokazujący bieżącą prędkość samochodu jest wyskalowany jest w kilometrach na godzinę ...

Zobacz tez:

Za kierownicą
OSTRZEŻENIETlenek węgla (CO) to gaz trujący. Wdychanie tlenku węgla może spowodować utratę przytomności i stanowi zagrożenie dla życia. Spaliny silnikowe zawierają tlenek wę ...

Kiedy słychać sygnały ostrzegawcze
Przypomnienie o włączonych światłach Jeżeli światła pozostaną włączone, a włącznik zapłonu znajduje się w położeniu ACC lub OFF, po otwarciu drzwi kierow ...

Ogrzewanie tylnej szyby
Ogrzewanie szyby tylnej usuwa zaparowanie z szyby tylnej. Aby móc korzystać z ogrzewania tylnej szyby, wyłącznik zapłonu musi znajdować się w położeniu ON. Naciśnij przycisk, aby wł ...

Instrukcje obslugi: