Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Wycieraczki szyby czołowej

Wycieraczki szyby czołowej działają w następujący sposób, przy włączonej stacyjce:

: Aby włączyć pojedynczy cykl pracy,
należy przesunąć dźwignię w dół (położenie ) lub w górę (położenie
MIST) i zwolnić ją. Przytrzymanie dźwigni w tym położeniu włącza pracę ciągłą wycieraczek.

O/OFF: Wycieraczki wyłączone.

---/INT: Wycieraczki działają w równych odstępach czasowych. Tego trybu należy używać podczas słabego deszczu lub mżawki. Aby zmienić częstotliwość pracy, należy użyć przełącznika.

1/LO: Praca z normalną prędkością.

2/HI: Praca z wysoką prędkością.

Informacja

Jeżeli na szybie czołowej nagromadziła się duża ilość śniegu lub lodu, przed użyciem wycieraczek szybę należy ogrzewać nadmuchem gorącego powietrza z nagrzewnicy pojazdu (przez ok. 10 minut albo do momentu usunięcia z niej śniegu lub lodu).

Nieusunięcie śniegu i/lub lodu przed włączeniem spryskiwaczy i wycieraczek może spowodować ich uszkodzenie.

AUTO - sterowanie automatyczne (jeżeli występuje)

Wycieraczki i spryskiwacze


Czujnik deszczu, znajdujący się u góry szyby czołowej, wykrywa intensywność opadów i steruje częstotliwością pracy wycieraczek.

Im silniejszy deszcz, tym częstsze i szybsze działanie wycieraczek.

Po ustaniu opadów czujnik automatycznie wyłącza wycieraczki. Aby zmienić częstotliwość pracy wycieraczek, należy użyć przełącznika (1).

Jeżeli przełącznik wycieraczek znajduje się w położeniu AUTO, po włączeniu stacyjki (stan ON) wycieraczki wykonują jeden cykl pracy, celem samoczynnego sprawdzenia układu. Dlatego jeżeli wycieraczki nie będą używane, należy ustawiać przełącznik w położeniu O/OFF.

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć zranienia przez wycieraczki szyby czołowej, przy uruchomionym silniku i włączonym automatycznym trybie pracy wycieraczek szyby czołowej:

  • Nie dotykać górnej części szyby czołowej nad czujnikiem deszczu.
  • Nie czyścić górnej części szyby czołowej wilgotną ani mokrą ściereczką.
  • Nie naciskać na szybę czołową.

UWAGA

Wycieraczki i spryskiwacze

Wycieraczki i spryskiwacze szyby czołowej Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej A: Regulacja prędkości wycieraczek przednich /MIST - pojedyncze przetar ...

Spryskiwacze szyby czołowej

Aby włączyć spryskiwacze szyby czołowej i uruchomić wycieraczki na 1 ÷ 3 cykli, należy pociągnąć lekko do siebie dźwign ...

Zobacz tez:

Uchwyt na kubek
OSTRZEŻENIE Nigdy nie wkładaj do uchwytu kubka z gorącymi płynami podczas jazdy: Włożenie do uchwytu kubka z gorącymi napojami podczas jazdy zagraża bezpieczeństwu. Przypadkowe ich wylanie grozi opar ...

Przepływ energii w pojeździe niro hybrid
Układ hybrydowy Kia informuje kierowcę o przepływie energii w poszczególnych trybach pracy. Aktualne warunki układu wskazuje jedenaście trybów. Vehicle Stop (Zatrzymanie pojazdu) Niniejszy tryb oznacza ...

Inteligentny kluczyk
(jeżeli występuje) Inteligentny kluczyk umożliwia blokowanie/ odblokowanie zamków pojazdu (drzwi i klapy bagażnika) oraz uruchamianie silnika. Przycisk blokowania zamków Przycisk odblokowania zamków ...

Instrukcje obslugi: