Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Wycieraczki szyby czołowej

Wycieraczki szyby czołowej działają w następujący sposób, przy włączonej stacyjce:

: Aby włączyć pojedynczy cykl pracy,
należy przesunąć dźwignię w dół (położenie ) lub w górę (położenie
MIST) i zwolnić ją. Przytrzymanie dźwigni w tym położeniu włącza pracę ciągłą wycieraczek.

O/OFF: Wycieraczki wyłączone.

---/INT: Wycieraczki działają w równych odstępach czasowych. Tego trybu należy używać podczas słabego deszczu lub mżawki. Aby zmienić częstotliwość pracy, należy użyć przełącznika.

1/LO: Praca z normalną prędkością.

2/HI: Praca z wysoką prędkością.

Informacja

Jeżeli na szybie czołowej nagromadziła się duża ilość śniegu lub lodu, przed użyciem wycieraczek szybę należy ogrzewać nadmuchem gorącego powietrza z nagrzewnicy pojazdu (przez ok. 10 minut albo do momentu usunięcia z niej śniegu lub lodu).

Nieusunięcie śniegu i/lub lodu przed włączeniem spryskiwaczy i wycieraczek może spowodować ich uszkodzenie.

AUTO - sterowanie automatyczne (jeżeli występuje)

Wycieraczki i spryskiwacze


Czujnik deszczu, znajdujący się u góry szyby czołowej, wykrywa intensywność opadów i steruje częstotliwością pracy wycieraczek.

Im silniejszy deszcz, tym częstsze i szybsze działanie wycieraczek.

Po ustaniu opadów czujnik automatycznie wyłącza wycieraczki. Aby zmienić częstotliwość pracy wycieraczek, należy użyć przełącznika (1).

Jeżeli przełącznik wycieraczek znajduje się w położeniu AUTO, po włączeniu stacyjki (stan ON) wycieraczki wykonują jeden cykl pracy, celem samoczynnego sprawdzenia układu. Dlatego jeżeli wycieraczki nie będą używane, należy ustawiać przełącznik w położeniu O/OFF.

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć zranienia przez wycieraczki szyby czołowej, przy uruchomionym silniku i włączonym automatycznym trybie pracy wycieraczek szyby czołowej:

  • Nie dotykać górnej części szyby czołowej nad czujnikiem deszczu.
  • Nie czyścić górnej części szyby czołowej wilgotną ani mokrą ściereczką.
  • Nie naciskać na szybę czołową.

UWAGA

Wycieraczki i spryskiwacze

Wycieraczki i spryskiwacze szyby czołowej Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej A: Regulacja prędkości wycieraczek przednich /MIST - pojedyncze przetar ...

Spryskiwacze szyby czołowej

Aby włączyć spryskiwacze szyby czołowej i uruchomić wycieraczki na 1 ÷ 3 cykli, należy pociągnąć lekko do siebie dźwign ...

Zobacz tez:

Liczniki i wskaźniki
Prędkościomierz Licznik przebiegu całkowitego, licznik przebiegów okresowych i przycisk wyboru licznika przebiegów okresowych Obrotomierz Podświetlenie zestawu wskaźników Komputer pok& ...

W skrócie
Odblokowanie zamków samochodu Aby odblokować drzwi i klapę bagażnika, nacisnąć . Otworzyć drzwi, ciągnąc za klamkę. Aby odblokować tylko tylną klapę, nacisnąć . ...

Układ klimatyzacji sterowany automatycznie
Przegląd układu Pokrętło regulacji temperatury po stronie kierowcy Przycisk AUTO (automatyczna regulacja) Przycisk odszraniania przedniej szyby Przycisk odszraniania tylnej szyby Przycisk układu klimatyzacji ...

Instrukcje obslugi: