Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Obsługa odtwarzacza płyt CD

Obsługa odtwarzacza płyt CDUWAGA Jeśli płyta zawiera zarówno pliki muzyczne (CD-DA), jak i pliki MP3/WMA/AAC, odtwarzanie tych dwóch lub trzech typów plików będzie się różnić w zależności od systemu zapisu płyty.

Wkładanie płyty CD

Wsuń płytę CD do szczeliny częścią zadrukowaną do góry. Mechanizm ustawi płytę we właściwej pozycji i rozpocznie odtwarzanie.

UWAGA Odtwarzanie płyty będzie poprzedzone krótką przerwą, podczas której system odczytuje informacje zapisane cyfrowo na płycie CD.

Wysuwanie płyty CD

Aby wysunąć płytę, naciśnij przycisk wysuwania CD ().


Odtwarzanie

Wybierz ikonę
na ekranie głównym, gdy włożona jest płyta CD, i wyświetl ekran funkcji Rozrywka. Po wybraniu w dolnej części centralnego
wyświetlacza znajdują się następujące ikony.Ikona

Funkcja

Wyświetla menu funkcji Rozrywka. Użyj tego przycisku, by przełączać między różnymi źródłami audio.
(Płyta CD)

Wyświetla listę ścieżek na płycie CD.

Wybierz ścieżkę, którą chcesz odtworzyć.

(Płyta CD zawierająca pliki MP3/WMA/AAC)

Wyświetla folder/listę plików będącą najwyżej w hierarchii.

Wybierz folder, który chcesz wybrać.

Wyświetlane są pliki w wybranym folderze.

Wybierz plik, który chcesz odtworzyć.

(Tylko w przypadku płyt CD zawierających pliki MP3/WMA/AAC)

Wyświetla listę plików z aktualnie odtwarzanego folderu.

Wybierz utwór, którego chcesz słuchać.

(Płyta CD)

Odtwarza aktualny utwór w trybie powtarzanym.

Wybierz ponownie, aby anulować.

(Płyta CD zawierająca pliki MP3/WMA/AAC)

Odtwarza aktualny utwór w trybie powtarzanym.

W przypadku ponownego wybrania utwory w folderze odtwarzane są w trybie powtarzanym.

Wybierz ponownie, aby anulować.

(Płyta CD)

Odtwarza utwory na płycie CD w porządku losowym.

Wybierz ponownie, aby anulować.

(Płyta CD zawierająca pliki MP3/WMA/AAC)

Odtwarza utwory w folderze w porządku losowym.

W przypadku ponownego wybrania utwory na płycie CD odtwarzane są w porządku losowym.

Wybierz ponownie, aby anulować.

(Płyta CD)

Odtwarzany jest początek każdej ścieżki na płycie CD, aby pomóc odnaleźć żądany utwór.

W przypadku ponownego wybrania działanie jest anulowane i można dalej słuchać aktualnie odtwarzanego utworu.

(Płyta CD zawierająca pliki MP3/WMA/AAC)

Odtwarzany jest początek każdej ścieżki w folderze, aby pomóc odnaleźć żądany utwór.

W przypadku ponownego wybrania działanie jest anulowane i można dalej słuchać aktualnie odtwarzanego utworu.

W przypadku obsługi systemu audio podczas procesu skanowania skanowana ścieżka odtwarzana jest w sposób standardowy. Następnie uruchamiana jest wybrana czynność obsługi systemu audio.

W przypadku wybrania jej w ciągu kilku sekund od początku odtwarzania utworu, następuje przejście do poprzedniego utworu.

Jeśli upłynęło więcej niż kilka sekund od początku odtwarzania utworu, aktualnie odtwarzany utwór jest uruchamiany ponownie.

Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić szybkie przewijanie wstecz. Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego.

Odtwarza płytę CD. W przypadku ponownego wybrania odtwarzanie jest chwilowo wstrzymywane.
Przechodzi do początku następnego utworu.

Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić szybkie przewijanie do przodu. Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego.

Wyświetla ustawienia dźwięku w celu poprawienia jego jakości.

Przykład zastosowania (W przypadku wyszukiwania utworu z najwyższego poziomu na płycie CD zawierającej pliki MP3/WMA/AAC)

1. Wybierz ikonę i wyświetl listę
folderów/plików będących najwyżej w hierarchii.

2. Po wybraniu folderu wyświetlane są listy folderów/plików w folderze.

3. Wybierz żądany utwór.

Przykład zastosowania (W przypadku wyszukiwania utworu z najwyższego poziomu na płycie CD zawierającej pliki MP3/WMA/AAC)


UWAGA

Obsługa radia cyfrowego DAB (Digital Audio Broadcasting)

Co to jest Radio DAB? Radio DAB jest to system nadawania programu radiowego w formie cyfrowej. Radio DAB przekazuje wysokiej jakości źródło dźwię ...

Obsługa odtwarzacza płyt DVD

Wkładanie płyty DVD Wsuń DVD do szczeliny częścią zadrukowaną do góry. Płyta DVD wsuwana jest automatycznie, po czym wy" ...

Zobacz tez:

Dodatkowe środki ostrożności dotyczące pasów bezpieczeństwa
Używanie pasów bezpieczeństwa przez kobiety w ciąży Kobiety w ciąży powinny zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. Najlepszym sposobem ochrony nienarodzonego dziecka jest ochrona jego matki prawidł ...

Narzędzia pokładowe
Jest to komplet narzędzi dostarczony z samochodem. Jego zawartość zależy od wyposażenia samochodu: zestaw do prowizorycznej naprawy ogumienia, koło zapasowe. Dostęp do narzędzi Większość narzędzi znajduje się w bagażniku ...

Przednie siedzenia
Siedzenia sterowane ręcznie 1. Regulacja wzdłużna siedzenia Podnieść dźwignię sterowania i przesunąć siedzenie do przodu lub do tyłu. Zwolnić dźwignię w celu zablokowania siedzenia w danym położeniu. 2. Regulacja wyso ...

Instrukcje obslugi: