KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Wybór trybu pracy

Panel sterujący układu klimatyzacji


Panel sterujący układu klimatyzacji


Za pomocą przycisków wyboru kierunku nawiewu można sterować przepływem powietrza przez układ wentylacyjny.

Szczelinę nawiewu powietrza można skierować w następujący sposób:


Poziom nadmuchu na twarz

Nawiew powietrza jest kierowany na
górną część tułowia oraz twarz.

Dodatkowo w każdym wylocie można regulować kierunek nawiewanego powietrza.

Nadmuch dwupoziomowy

Nawiew powietrza kierowany jest na
twarz oraz na podłogę.

Poziom podłogi

Większość nawiewanego powietrza jest
kierowana na podłogę, z niewielką jego ilością skierowaną do odmrażania przedniej szyby oraz bocznych okien.

Nadmuch na podłogę/odmrażanie

Większość nawiewanego powietrza jest
kierowana na podłogę oraz do odmrażania przedniej szyby z niewielką ilością skierowaną do odmrażania bocznych okien.

Panel sterujący układu klimatyzacji


Odszranianie Większość powietrza kierowana jest na przednią szybę; niewielka ilość powietrza wydmuchiwana jest przez nawiewniki odszraniania szyb bocznych.

Panel sterujący układu klimatyzacji


Nawiewniki tablicy rozdzielczej Każdy nawiewnik może być otwierany lub zamykany oddzielnie za pomocą poziomego pokrętła.

Ponadto można ustawiać kierunek strumienia powietrza z nawiewników za pomocą dźwigni przedstawionej na rysunku.

UWAGA - Nawiewy w drugim rzędzie (E, F)

Automatyczne ogrzewanie i klimatyzacja

1. Wcisnąć przycisk AUTO. Tryby pracy, prędkość obrotowa wentylatora, pobór powietrza i klimatyzacja będą regulowane automatycznie na ...

Regulacja temperatury

Aby ustawić maksymalną temperaturę, należy obrócić pokrętło w prawo, do oporu. Aby ustawić minimalną temperaturę, n ...

Zobacz tez:

Wymiana bezpiecznika ze skrzynki bezpieczników wewnątrz pojazdu
1.Obrócić wyłącznik zapłonu i wszystkie inne wyłączniki do położenia wyłączenia. 2.Otworzyć pokrywy skrzynki bezpieczników. Jeśli przełącznik jest w po ...

Układ ogrzewania i wentylacji
Obejmuje elementy sterujące: regulacja temperatury rozdział powietrza prędkość dmuchawy usuwanie zaparowania i oblodzenia ogrzewanie tylnej szyby i lusterek zewnętrznych podgrzewanie foteli ...

Szyby
Przełącznik elektrycznego podnośnika szyby w drzwiach kierowcy Przełącznik elektrycznego podnośnika szyby w drzwiach przedniego pasażera Przełącznik podnośnika szyby lewych tylnych ...

Instrukcje obslugi: