KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Wybór trybu pracy

Panel sterujący układu klimatyzacji


Panel sterujący układu klimatyzacji


Za pomocą przycisków wyboru kierunku nawiewu można sterować przepływem powietrza przez układ wentylacyjny.

Szczelinę nawiewu powietrza można skierować w następujący sposób:


Poziom nadmuchu na twarz

Nawiew powietrza jest kierowany na
górną część tułowia oraz twarz.

Dodatkowo w każdym wylocie można regulować kierunek nawiewanego powietrza.

Nadmuch dwupoziomowy

Nawiew powietrza kierowany jest na
twarz oraz na podłogę.

Poziom podłogi

Większość nawiewanego powietrza jest
kierowana na podłogę, z niewielką jego ilością skierowaną do odmrażania przedniej szyby oraz bocznych okien.

Nadmuch na podłogę/odmrażanie

Większość nawiewanego powietrza jest
kierowana na podłogę oraz do odmrażania przedniej szyby z niewielką ilością skierowaną do odmrażania bocznych okien.

Panel sterujący układu klimatyzacji


Odszranianie Większość powietrza kierowana jest na przednią szybę; niewielka ilość powietrza wydmuchiwana jest przez nawiewniki odszraniania szyb bocznych.

Panel sterujący układu klimatyzacji


Nawiewniki tablicy rozdzielczej Każdy nawiewnik może być otwierany lub zamykany oddzielnie za pomocą poziomego pokrętła.

Ponadto można ustawiać kierunek strumienia powietrza z nawiewników za pomocą dźwigni przedstawionej na rysunku.

UWAGA - Nawiewy w drugim rzędzie (E, F)

Automatyczne ogrzewanie i klimatyzacja

1. Wcisnąć przycisk AUTO. Tryby pracy, prędkość obrotowa wentylatora, pobór powietrza i klimatyzacja będą regulowane automatycznie na ...

Regulacja temperatury

Aby ustawić maksymalną temperaturę, należy obrócić pokrętło w prawo, do oporu. Aby ustawić minimalną temperaturę, n ...

Zobacz tez:

Montaż fotelika dla dziecka
Kategorie fotelików dla dzieci UWAGA Przy zakupie fotelika zapytaj producenta, który rodzaj fotelika jest właściwy dla Twojego dziecka i samochodu. (Europa i kraje, gdzie obowiązuje norma EKG 44) Foteliki są s ...

Położenie żarówki
Położenie żarówki (przód) Reflektory (światła mijania/drogowe) Kierunkowskaz przedni Pozycyjne Światła do jazdy dziennej Przednie światło przeciwmgielne Poło ...

Ogrzewanie programowane
Programowane ogrzewanie działa niezależnie od silnika. Gdy silnik jest wyłączony, układ podgrzewa obwód płynu chłodzącego w celu jak najszybszego zapewnienia temperatury roboczej silnika po uruchomieniu. Programowane ogrzewanie włą ...

Instrukcje obslugi: