KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Wybór trybu pracy

Panel sterujący układu klimatyzacji


Panel sterujący układu klimatyzacji


Za pomocą przycisków wyboru kierunku nawiewu można sterować przepływem powietrza przez układ wentylacyjny.

Szczelinę nawiewu powietrza można skierować w następujący sposób:


Poziom nadmuchu na twarz

Nawiew powietrza jest kierowany na
górną część tułowia oraz twarz.

Dodatkowo w każdym wylocie można regulować kierunek nawiewanego powietrza.

Nadmuch dwupoziomowy

Nawiew powietrza kierowany jest na
twarz oraz na podłogę.

Poziom podłogi

Większość nawiewanego powietrza jest
kierowana na podłogę, z niewielką jego ilością skierowaną do odmrażania przedniej szyby oraz bocznych okien.

Nadmuch na podłogę/odmrażanie

Większość nawiewanego powietrza jest
kierowana na podłogę oraz do odmrażania przedniej szyby z niewielką ilością skierowaną do odmrażania bocznych okien.

Panel sterujący układu klimatyzacji


Odszranianie Większość powietrza kierowana jest na przednią szybę; niewielka ilość powietrza wydmuchiwana jest przez nawiewniki odszraniania szyb bocznych.

Panel sterujący układu klimatyzacji


Nawiewniki tablicy rozdzielczej Każdy nawiewnik może być otwierany lub zamykany oddzielnie za pomocą poziomego pokrętła.

Ponadto można ustawiać kierunek strumienia powietrza z nawiewników za pomocą dźwigni przedstawionej na rysunku.

UWAGA - Nawiewy w drugim rzędzie (E, F)

Automatyczne ogrzewanie i klimatyzacja

1. Wcisnąć przycisk AUTO. Tryby pracy, prędkość obrotowa wentylatora, pobór powietrza i klimatyzacja będą regulowane automatycznie na ...

Regulacja temperatury

Aby ustawić maksymalną temperaturę, należy obrócić pokrętło w prawo, do oporu. Aby ustawić minimalną temperaturę, n ...

Zobacz tez:

Wyposażenie awaryjne
(JEŻELI WYSTĘPUJE) W pojeździe znajduje się wyposażenie pomagające w sytuacjach awaryjnych. Gaśnica Jeżeli płomień jest niewielki i znany jest sposób użycia gaśnicy, należy ...

Wymiana bezpieczników pod deską rozdzielczą
1. Wyłączyć pojazd. 2. Wyłączyć wszystkie przełączniki. 3. Zdjąć pokrywę skrzynki bezpieczników. 4. Korzystając z etykiety znajdującej się po wewnętrznej st ...

Spryskiwacze szyby czołowej
Aby włączyć spryskiwacze szyby czołowej i uruchomić wycieraczki na 1 ÷ 3 cykli, należy pociągnąć lekko do siebie dźwignię sterowania wycieraczkami (wycieraczki włączają ...

Instrukcje obslugi: