KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Wybór trybu pracy

Panel sterujący układu klimatyzacji


Panel sterujący układu klimatyzacji


Za pomocą przycisków wyboru kierunku nawiewu można sterować przepływem powietrza przez układ wentylacyjny.

Szczelinę nawiewu powietrza można skierować w następujący sposób:


Poziom nadmuchu na twarz

Nawiew powietrza jest kierowany na
górną część tułowia oraz twarz.

Dodatkowo w każdym wylocie można regulować kierunek nawiewanego powietrza.

Nadmuch dwupoziomowy

Nawiew powietrza kierowany jest na
twarz oraz na podłogę.

Poziom podłogi

Większość nawiewanego powietrza jest
kierowana na podłogę, z niewielką jego ilością skierowaną do odmrażania przedniej szyby oraz bocznych okien.

Nadmuch na podłogę/odmrażanie

Większość nawiewanego powietrza jest
kierowana na podłogę oraz do odmrażania przedniej szyby z niewielką ilością skierowaną do odmrażania bocznych okien.

Panel sterujący układu klimatyzacji


Odszranianie Większość powietrza kierowana jest na przednią szybę; niewielka ilość powietrza wydmuchiwana jest przez nawiewniki odszraniania szyb bocznych.

Panel sterujący układu klimatyzacji


Nawiewniki tablicy rozdzielczej Każdy nawiewnik może być otwierany lub zamykany oddzielnie za pomocą poziomego pokrętła.

Ponadto można ustawiać kierunek strumienia powietrza z nawiewników za pomocą dźwigni przedstawionej na rysunku.

UWAGA - Nawiewy w drugim rzędzie (E, F)

Automatyczne ogrzewanie i klimatyzacja

1. Wcisnąć przycisk AUTO. Tryby pracy, prędkość obrotowa wentylatora, pobór powietrza i klimatyzacja będą regulowane automatycznie na ...

Regulacja temperatury

Aby ustawić maksymalną temperaturę, należy obrócić pokrętło w prawo, do oporu. Aby ustawić minimalną temperaturę, n ...

Zobacz tez:

Otwieranie i zamykanie okna dachowego
Opuszczanie: Przesunąć przełącznik sterowania oknem dachowym do tyłu, do pierwszego oporu. Aby zatrzymać okno dachowe, zwolnić przełącznik. Podnoszenie: Przesunąć przełącznik ...

Paliwo
Pojemność zbiornika: ok. 53 l. Poziom rezerwy: 6 l. Minimalny poziom paliwa Gdy poziom paliwa w zbiorniku paliwa będzie niski, włącza się ta kontrolka w zestawie wskaźników i towarzyszy jej komunikat na wyświetlaczu oraz sygnał dźw ...

Lampka ostrzegawcza śliskiej nawierzchni
(jeżeli występuje) Ta lampka ostrzega kierowcę o możliwości wystąpienia oblodzenia drogi. Jeżeli temperatura podawana na wskaźniku temperatury zewnętrznej jest niższa niż 4ºC, symbol ...

Instrukcje obslugi: