Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Podstawowa metoda obsługi

UWAGA Opis funkcji systemu audio znajdujący się w niniejszej instrukcji może się różnić od rzeczywistego działania systemu, a kształty ekranów i przycisków oraz wyświetlanych liter i znaków mogą również różnić się od faktycznego wyglądu.

Ponadto, w zależności od aktualizacji oprogramowania w przyszłości, zawartość może ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

System audio (Typ B) dysponuje trzema różnymi

System audio (Typ B) dysponuje trzema różnymi interfejsami użytkownika.

Obsługa panelu sterowania (HMI)

UWAGA Ze względów bezpieczeństwa niektóre operacje są niedostępne podczas jazdy.

Obsługa pokrętła regulacji głośności

Podstawowa metoda obsługi


Naciśnij pokrętło głośności, aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk.

Obracaj pokrętłem głośności w celu wyregulowania głośności. Głośność zwiększa się w przypadku obracania pokrętłem w prawo i maleje w przypadku obracania nim w lewo.

Przyciski wokół pokrętła sterującego

Podstawowa metoda obsługi


Poniższe czynności można wykonać za pomocą przycisków znajdujących się wokół pokrętła sterującego.


Wyświetla ekran główny.


Wyświetla ekran funkcji Rozrywka.


Wyświetla ekran funkcji Nawigacja (dotyczy tylko samochodów wyposażonych w system nawigacji). Aby zapoznać się z obsługą ekranu Nawigacja, patrz instrukcja obsługi systemu nawigacji. Jeśli karta SD systemu nawigacji nie jest włożona do urządzenia, wyświetlany jest kompas wskazujący kierunek, w jakim porusza się samochód.


Wyświetla ekran funkcji Ulubione. Naciśnij i przytrzymaj dłużej, aby zapisać w pamięci Ulubionych poszczególne elementy. (Radio, książkę telefoniczną oraz miejsce docelowe w ramach systemu nawigacji można zaprogramować).


Powoduje powrót do poprzedniego ekranu.

Obsługa pokrętła sterującego

Podstawowa metoda obsługi


(Wybór ikon na ekranie)

1. Przechylaj lub obracaj pokrętłem sterującym i poruszaj kursorem w stronę żądanej ikony.

2. Naciśnij pokrętło sterujące i wybierz daną ikonę.

UWAGA W przypadku niektórych funkcji możliwe jest również dłuższe naciśnięcie pokrętła sterującego.

Obsługa panelu dotykowego

PRZESTROGA Nie naciskaj mocno na ekran, ani nie używaj do jego obsługi ostro zakończonych przedmiotów. W przeciwnym razie ekran może ulec uszkodzeniu.

UWAGA Ze względów bezpieczeństwa obsługa środkowego wyświetlacza podczas jazdy jest niemożliwa. Pozycje niezaznaczone szarym kolorem na wyświetlaczu można jednak obsługiwać podczas jazdy za pomocą panelu sterowania.

Podstawowa metoda obsługi


Dotknij/Stuknij

1. Dotknij lub stuknij element znajdujący się na ekranie.

2. Dane działanie jest uruchamiane i wyświetla się kolejny element.

Podstawowa metoda obsługi


Przesuń (wyłącznie w przypadku trybu USB audio)

1. Dotknij elementu ustawień wyświetlającego suwak.

2. Dotknij palcem suwaka i przesuń na żądany poziom.

Podstawowa metoda obsługi


Przeciągnij

1. Dotknij palcem ekranu i przesuń w górę lub w dół.

2. Można w ten sposób wyświetlić elementy, które wcześniej były niewidoczne.

Podstawowa metoda obsługi


Powrót do poprzedniego ekranu

1. Dotknij .


Wyświetlanie ekranu głównego

1. Dotknij .


System audio [Typ B (z ekranem dotykowym)]

...

Ekran główny

Ikona Funkcja Aplikacje Można sprawdzić takie informacje, jak średnie zużycie paliwa, czynności obsługowe i ostr ...

Zobacz tez:

Drzwi
Otwieranie Od zewnątrz Po odryglowaniu pojazdu lub trzymając kluczyk elektroniczny układu otwierania i uruchamiania bez użycia kluczyka w strefie rozpoznawania, pociągnąć klamkę drzwi. Jeżeli odryglowanie selektywne jest włączone, ...

Fotele przednie
Ustawienie foteli przednich można regulować za pomocą dźwigni, pokręteł lub przełączników znajdujących się z boku siedzisk. Przed rozpoczęciem jazdy należy ustawić fotel ki ...

Zasilający port USB
Zasilające porty USB mogą być używane niezależnie od tego, czy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC czy ON. Korzystaj wyłącznie z urządzeń USB, które mają maksy ...

Instrukcje obslugi: