Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Podstawowa metoda obsługi

UWAGA Opis funkcji systemu audio znajdujący się w niniejszej instrukcji może się różnić od rzeczywistego działania systemu, a kształty ekranów i przycisków oraz wyświetlanych liter i znaków mogą również różnić się od faktycznego wyglądu.

Ponadto, w zależności od aktualizacji oprogramowania w przyszłości, zawartość może ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

System audio (Typ B) dysponuje trzema różnymi

System audio (Typ B) dysponuje trzema różnymi interfejsami użytkownika.

Obsługa panelu sterowania (HMI)

UWAGA Ze względów bezpieczeństwa niektóre operacje są niedostępne podczas jazdy.

Obsługa pokrętła regulacji głośności

Podstawowa metoda obsługi


Naciśnij pokrętło głośności, aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk.

Obracaj pokrętłem głośności w celu wyregulowania głośności. Głośność zwiększa się w przypadku obracania pokrętłem w prawo i maleje w przypadku obracania nim w lewo.

Przyciski wokół pokrętła sterującego

Podstawowa metoda obsługi


Poniższe czynności można wykonać za pomocą przycisków znajdujących się wokół pokrętła sterującego.


Wyświetla ekran główny.


Wyświetla ekran funkcji Rozrywka.


Wyświetla ekran funkcji Nawigacja (dotyczy tylko samochodów wyposażonych w system nawigacji). Aby zapoznać się z obsługą ekranu Nawigacja, patrz instrukcja obsługi systemu nawigacji. Jeśli karta SD systemu nawigacji nie jest włożona do urządzenia, wyświetlany jest kompas wskazujący kierunek, w jakim porusza się samochód.


Wyświetla ekran funkcji Ulubione. Naciśnij i przytrzymaj dłużej, aby zapisać w pamięci Ulubionych poszczególne elementy. (Radio, książkę telefoniczną oraz miejsce docelowe w ramach systemu nawigacji można zaprogramować).


Powoduje powrót do poprzedniego ekranu.

Obsługa pokrętła sterującego

Podstawowa metoda obsługi


(Wybór ikon na ekranie)

1. Przechylaj lub obracaj pokrętłem sterującym i poruszaj kursorem w stronę żądanej ikony.

2. Naciśnij pokrętło sterujące i wybierz daną ikonę.

UWAGA W przypadku niektórych funkcji możliwe jest również dłuższe naciśnięcie pokrętła sterującego.

Obsługa panelu dotykowego

PRZESTROGA Nie naciskaj mocno na ekran, ani nie używaj do jego obsługi ostro zakończonych przedmiotów. W przeciwnym razie ekran może ulec uszkodzeniu.

UWAGA Ze względów bezpieczeństwa obsługa środkowego wyświetlacza podczas jazdy jest niemożliwa. Pozycje niezaznaczone szarym kolorem na wyświetlaczu można jednak obsługiwać podczas jazdy za pomocą panelu sterowania.

Podstawowa metoda obsługi


Dotknij/Stuknij

1. Dotknij lub stuknij element znajdujący się na ekranie.

2. Dane działanie jest uruchamiane i wyświetla się kolejny element.

Podstawowa metoda obsługi


Przesuń (wyłącznie w przypadku trybu USB audio)

1. Dotknij elementu ustawień wyświetlającego suwak.

2. Dotknij palcem suwaka i przesuń na żądany poziom.

Podstawowa metoda obsługi


Przeciągnij

1. Dotknij palcem ekranu i przesuń w górę lub w dół.

2. Można w ten sposób wyświetlić elementy, które wcześniej były niewidoczne.

Podstawowa metoda obsługi


Powrót do poprzedniego ekranu

1. Dotknij .


Wyświetlanie ekranu głównego

1. Dotknij .


System audio [Typ B (z ekranem dotykowym)]

...

Ekran główny

Ikona Funkcja Aplikacje Można sprawdzić takie informacje, jak średnie zużycie paliwa, czynności obsługowe i ostr ...

Zobacz tez:

Światła drogowe
Aby włączyć światła drogowe, należy odepchnąć dźwignię przełącznika od siebie. Dźwignia powraca do pierwotnego położenia. Włączenie świateł drogow ...

Ustawienie prędkości
Ustawianie prędkości tempomatu 1. Nacisnąć przycisk CRUISE (Tempomat), aby włączyć system. Zaświeci się kontrolka CRUISE w zestawie wskaźników. 2. Przyspieszyć do żąda ...

Kurtynowa poduszka powietrzna
(jeśli jest w wyposażeniu) Poduszki powietrzne stanowiące wyposażenie pojazdu mogą różnić się od przedstawionych na rysunku. Kurtynowe poduszki powietrzne umieszczone są wzdłuż o ...

Instrukcje obslugi: