Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Paliwo

Paliwo do silników benzynowych

Należy tankować wyłącznie benzynę bezołowiową zgodną z europejską normą EN 228 lub E DIN 51626-1, lub ich odpowiednikami.

Silnik może być zasilany paliwem zawierającym do 10% etanolu (np.

paliwem E10).

Używać paliwa o zalecanej liczbie oktanowej. Niższa liczba oktanowa może skutkować ograniczeniem mocy silnika i momentu obrotowego oraz nieznacznym wzrostem zużycia paliwa.

Przestroga

Nie stosować paliw ani dodatków do paliw zawierających związki metaliczne, np. dodatków na bazie manganu. Mogą one spowodować uszkodzenie silnika.

Przestroga

Użycie paliwa niespełniającego wymogów normy EN 228 lub E DIN 51626-1, lub ich odpowiednika może prowadzić do powstawania osadów lub uszkodzenia silnika.

Przestroga

Zatankowanie paliwa o liczbie oktanowej niższej od najniższej dopuszczalnej wartości może doprowadzić do niekontrolowanego spalania paliwa i uszkodzenia silnika.

Specjalne wymagania silnika dotyczące liczby oktanowej podano w przeglądzie danych technicznych silnika. Wymagania dla danego kraju wyszczególnione na naklejce umieszczonej na klapce wlewu paliwa mogą mieć pierwszeństwo.

Dodatki do paliw poza Europą

Paliwo powinno zawierać dodatki detergentowe, które zapobiegają tworzeniu się osadów w silniku i układzie paliwowym. Czyste wtryskiwacze paliwa i zawory dolotowe umożliwiają prawidłowe działanie układu kontroli emisji.

Niektóre paliwa nie zawierają dodatków w ilości wystarczającej do utrzymania w czystości wtryskiwaczy paliwa i zaworów dolotowych.

Aby zrekompensować ten niedobór dodatków detergentowych, należy wlewać do zbiornika paliwa środek Fuel System Treatment PLUS przy każdej zmianie oleju silnikowego lub co 10 000 km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jest on dostępny w warsztacie.

W niektórych miejscowościach mogą być dostępne paliwa zawierające związki tlenowe, takie jak etery lub etanol, a także paliwo reformułowane. Jeśli te paliwa spełniają wymogi podanej wcześniej specyfikacji, można ich używać.

Jednakże paliwo E85 (85% etanolu) i inne paliwa zawierające ponad 15% etanolu mogą być stosowane tylko w samochodach FlexFuel.

Przestroga

Nie stosować paliwa zawierającego metanol. Może ono powodować korozję metalowych części układu paliwowego, a także uszkodzenia części z tworzywa sztucznego i gumy. Gwarancja na samochód nie obejmuje tego typu uszkodzeń.

Niektóre paliwa - głównie wysokooktanowe paliwa wyścigowe - mogą zawierać dodatek zwiększający liczbę oktanową o nazwie trikarbonylek (metylocyklopentadieno) manganowy (MMT). Nie używać paliw ani dodatków do paliw zawierających MMT, ponieważ mogą one skracać żywotność świec zapłonowych oraz niekorzystnie wpływać na działanie układu kontroli emisji. Może zaświecić się lampka kontrolna silnika . Jeśli tak się
stanie, należy skorzystać z pomocy warsztatu.

Paliwo do silników wysokoprężnych

Należy tankować wyłącznie olej napędowy zgodny z normą EN 590.

W krajach poza obszarem Unii Europejskiej stosować paliwo Euro- Diesel o zawartości siarki poniżej 50 ppm.

Przestroga

Użycie paliwa niespełniającego wymogów normy EN 590 lub jej odpowiednika może doprowadzić do utraty mocy, przyspieszonego zużycia lub uszkodzenia silnika.

Nie używać oleju do silników okrętowych, olejów opałowych, paliwa Aquazole lub podobnych wodnych emulsji oleju napędowego.

Olej napędowy nie może być mieszany z paliwami przeznaczonymi do silników benzynowych.

Uzupełnianie paliwa

Uzupełnianie paliwa


Niebezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem tankowania należy wyłączyć zapłon i zewnętrzne urządzenia grzewcze z komorami spalania.

Podczas tankowania należy ściśle przestrzegać instrukcji i wytycznych dotyczących klientów stacji benzynowej.

Niebezpieczeństwo

Paliwo jest substancją łatwopalną i wybuchową. Dlatego podczas tankowania nie wolno palić.

Ponadto w trakcie tankowania i w bezpośrednim sąsiedztwie paliwa nie należy używać otwartego płomienia ani urządzeń wytwarzających iskry.

Jeśli w samochodzie czuć zapach paliwa, należy bezzwłocznie zwrócić się do warsztatu w celu usunięcia przyczyny usterki.

Przestroga

W przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa nie włączać zapłonu.

Otwór wlewowy paliwa znajduje się z tyłu samochodu po lewej stronie.

Uzupełnianie paliwa


Klapkę wlewu paliwa można otworzyć tylko, gdy odblokowane zostały zamki samochodu. Otworzyć klapkę wlewu paliwa przez naciśnięcie.

Uzupełnianie paliwa w pojazdach z silnikiem benzynowym i wysokoprężnym

W celu otwarcia powoli odkręcić korek w lewo.

Uzupełnianie paliwa


Korek wlewu paliwa można zamocować na zaczepie wewnątrz klapki wlewu.

W celu zatankowania pojazdu włożyć pistolet dystrybutora do wlewu do końca i włączyć dozowanie paliwa.

Po automatycznym odcięciu zbiornik można uzupełnić paliwem, uruchamiając pistolet dystrybutora nie więcej niż dwa razy.

Przestroga

Natychmiast wytrzeć wszelkie ślady rozlanego paliwa.

W celu zamknięcia obracać korek wlewu paliwa w prawo, aż rozlegnie się kliknięcie.

Zamknąć klapkę, tak aby została zablokowana.

Korek wlewu paliwa

Korzystać wyłącznie z oryginalnych korków wlewu paliwa.

Samochody z silnikami wysokoprężnymi posiadają specjalne korki wlewu paliwa.

Zużycie paliwa, emisja CO2

Zużycie paliwa (wartość uśredniona) modelu Opel Crossland X mieści się w zakresie od 6,2 do 3,6 l/100 km.

W niektórych krajach zużycie paliwa jest wyświetlane w km/l.

Emisja CO2 (wartość uśredniona) kształtuje się w granicach od 141 do 93 g/km.

Wartości dotyczące konkretnego samochodu zamieszczono w dołączonym do niego Świadectwie zgodności WE lub w innych krajowych dokumentach rejestracyjnych.

Informacje ogólne

Podane oficjalne dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 dotyczą europejskiej wersji bazowej ze standardowym wyposażeniem.

Dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 są ustalane na podstawie rozporządzenia R (WE) nr 715/2007 (w jego wersji obowiązującej) z uwzględnieniem masy pojazdu w stanie gotowości do jazdy, zgodnie ze specyfikacją zawartą w rozporządzeniu.

Dane te są dostarczane wyłącznie w celu umożliwienia porównania różnych wersji pojazdu i nie mogą być traktowane jako gwarancja rzeczywistego zużycia paliwa w danym pojeździe. Dodatkowe wyposażenie może skutkować wyższymi niż podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2. Co więcej, zużycie paliwa zależy w dużej mierze od stylu jazdy kierowcy oraz od sytuacji na drodze.

Ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy

System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy kontroluje czas jazdy z prędkością ponad 65 km/h. Zaleca się, aby robić przerwę w przypadku pojawie ...

Hak holowniczy przyczepy

Informacje ogólne Fabrycznie zamontowany hak holowniczy jest schowany pod tylnym zderzakiem. Montaż haka holowniczego powinien być wykonywany w warsztacie ...

Zobacz tez:

Drzwi
Przestrzeń bagażowa Klapa tylna Otwieranie Po odblokowaniu nacisnąć przełącznik dotykowy nad tablicą rejestracyjną i otworzyć tylną klapę. Zamykanie Pociągnąć klapę ...

Dodatkowa blokada zamków
(jeżeli występuje) Niektóre samochody wyposażone są w dodatkową blokadę zamków. Dodatkowa blokada zapobiega otwarciu drzwi zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Stanowi ona dodatkowe ...

Pielęgnacja wizualna
Pielęgnacja nadwozia Zamki Zamki są fabrycznie zakonserwowane wysokogatunkowym środkiem smarnym. Środka rozmrażającego należy używać tylko w nagłych przypadkach, ponieważ usuwa on smar i ...

Instrukcje obslugi: