Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Przygotowywanie urządzenia przenośnego Bluetooth

Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi –> Komfort wnętrza –> System audio [Typ A (bez ekranu dotykowego)] –> Przygotowywanie urządzenia przenośnego Bluetooth

Przygotowanie zestawu głośnomówiącego Bluetooth

Ustawianie kodu do programowania 4-cyfrowy kod do zaprogramowania posiadanego telefonu komórkowego (sparowania) można uprzednio ustawić.

UWAGA Początkowe ustawienie to "0000".

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup".

3. Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player."

4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Pairing options".

5. Zapytanie: "Select one of the following: Pair, Edit, Delete, List, or Set pin Code."

6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Set pin code".

7. Zapytanie: "Your current pin code is XXXX. Do you want to change it to a different pairing pin code?".

8. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes".

9. Zapytanie: "Please say a 4-digit pairing code".

10. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "YYYY".

11. Zapytanie: "YYYY is this correct?".

12. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes" lub "No".

13. Jeśli "Yes", przejdź do punktu 14. Jeśli "No", procedura powraca do punktu 9.

14. Zapytanie: "Your new pairing pin code is YYYY. Use this pin code when pairing devices to the Hands free system. Do you want to pair a device now?".

15. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes" lub "No".

16. Jeśli "Yes", system przełącza na tryb rejestracji urządzenia. Po wypowiedzeniu "No" system przejdzie w stan czuwania.

Parowanie urządzenia (zestaw głośnomówiący Bluetooth)

Aby móc korzystać z zestawu głośnomówiącego Bluetooth, urządzenie wyposażone w Bluetooth musi zostać sparowane z systemem z funkcją Bluetooth w niżej opisany sposób.

W pojeździe można sparować do siedmiu urządzeń bezprzewodowych z funkcją Bluetooth, łącznie z telefonami komórkowymi.

UWAGA

1. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu.

UWAGA Obsługa urządzenia jest opisana w dołączonej do niego instrukcji obsługi.

2. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

3. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup".

4. Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player.".

5. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Pairing options".

6. Zapytanie: "Select one of the following: Pair, edit, delete, list, or set pin code.".

7. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Pair".

8. Zapytanie: "Start the pairing process on your Bluetooth device. Your pin code is 0000 (XXXX). Input this on your Bluetooth device. See device manual for instructions".

9. Za pomocą telefonu komórkowego wyszukaj urządzenie Bluetooth (urządzenie peryferyjne).

UWAGA Obsługa urządzenia jest opisana w dołączonej do niego instrukcji obsługi.

10.Wybierz z listy urządzeń wyszukanych przez telefon komórkowy pozycję "Mazda".

11.Wprowadź w urządzeniu 4-cyfrowy kod do parowania.

12. Zapytanie: "Please say the name of the device after the beep".

13. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "XXXX - - -" (Powiedz "device tag", dowolnie wybraną nazwę urządzenia).

Przykład: "Stan's device."

UWAGA Nazwę parowanego urządzenia należy wypowiedzieć w ciągu 10 sekund.

Jeśli sparowane mają być więcej niż dwa urządzenia, nie mogą być sparowane pod tą samą lub zbliżoną nazwą.

14. Zapytanie: "Adding XXXXXX - - - (Np. "Stan's phone") (Oznaczenie urządzenia). Is this correct?".

15. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes"

16. Zapytanie: "Pairing complete".

Po zaprogramowaniu urządzenia system automatycznie je rozpozna. Po ponownym włączeniu zestawu głośnomówiącego Bluetooth lub po pierwszym aktywowaniu zestawu głośnomówiącego Bluetooth po obróceniu włącznika zapłonu z pozycji OFF do ACC, system wypowie komunikat "XXXXXX - - - (Np."Stan's device") (Oznaczenie urządzenia) is connected".

UWAGA

Odczyt zarejestrowanych urządzeń Zestaw głośnomówiący Bluetooth może odczytać listę urządzeń zarejestrowanych w systemie.

UWAGA Korzystaj z tej funkcji tylko podczas postoju. Zbyt mocno rozprasza ona uwagę, aby wykonywać ją podczas jazdy, i możesz popełnić zbyt wiele błędów.

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup".

3. Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player.".

4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Pairing options".

5. Zapytanie: "Select one of the following: Pair, edit, delete, list, or set pin code.".

6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "List" 7. Zapytanie: "XXXXX..., XXXXX..., XXXXX... (np. Device A, device B, device C)" (odczyt oznaczeń urządzeń zarejestrowanych w zestawie głośnomówiącym).

W czasie odczytywania żądanej pozycji naciśnij krótko przycisk wybierania głosowego i wypowiedz jedno z poniższych poleceń głosowych, aby zostało wykonane.

8. Zapytanie: "End of list, would you like to start from the beginning?".

9. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "No".

10. Zapytanie: "Returning to main menu."

Bluetooth

Wprowadzenie Opis zestawu głośnomówiącego Bluetooth Po podłączeniu urządzenia Bluetooth (telefonu komórkowego) do samochodowego sys ...

Wybór urządzenia (zestaw głośnomówiący Bluetooth)

Jeżeli zostało sparowanych kilka urządzeń, system Bluetooth podłączy to, które zostało sparowane jako ostatnie. Jeżeli chcesz domy ...

Zobacz tez:

Układ widoku panoramicznego
Ten układ umożliwia pokazywanie na wyświetlaczu informacyjnym widoku otoczenia pojazdu w postaci obrazu o zakresie bliskim 180º, podobnego do widoku z lotu ptaka. Układ wykorzystuje: kamerę tylną zamontowan&# ...

Stop&Start
Układ Stop&Start przełącza chwilowo silnik w stan czuwania – tryb STOP – w okresach przerw w ruchu (czerwone światła, korki itp.). Silnik uruchamia się automatycznie – tryb START – gdy tylko kierowca chce ruszyć. Rozruch na ...

Uruchamianie awaryjne
Przewody należy podłączać zgodnie z kolejnością numerów pokazanych na ilustracji i odłączać w odwrotnej kolejności. Uruchamianie z zewnętrznego akumulatora wspomagającego Je ...

Instrukcje obslugi: