Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Wybór urządzenia (zestaw głośnomówiący Bluetooth)

Jeżeli zostało sparowanych kilka urządzeń, system Bluetooth podłączy to, które zostało sparowane jako ostatnie. Jeżeli chcesz domyślnie łączyć się z innym sparowanym urządzeniem, konieczne będzie dokonanie zmiany parametrów połączenia. Zmieniony porządek zaprogramowanych urządzeń zostanie zapamiętany, i nie ulegnie skasowaniu nawet po wyłączeniu zapłonu.

(Telefon komórkowy)

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup".

3. Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player.".

4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Select phone".

5. Zapytanie: "Please say the name of the device you would like to select.

Available devices are XXXXX... (Np.urządzenie A), XXXXX... (Np.urządzenie B), XXXXX... (Np.urządzenie C) Which device please?".

6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "X" (podaj numer telefonu komórkowego, który chcesz podłączyć).

7. Zapytanie: "XXXXX... (Np.urządzenie B...) (oznaczenie zarejestrowanego urządzenia) is this correct?".

8. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes".

9. Zapytanie: "XXXXX... (Np.urządzenie B...) (Oznaczenie urządzenia) selected".

(Odtwarzacz audio)

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup".

3. Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player".

4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Select music player".

5. Zapytanie: "Please say the name of the device you would like to select.

Available devices are XXXXX... (Np.urządzenie A), XXXXX... (Np.urządzenie B), XXXXX... (Np.urządzenie C) Which device please?".

6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "X" (podaj numer odtwarzacza audio, który chcesz podłączyć).

7. Zapytanie: "XXXXX... (Np.urządzenie B...) (oznaczenie zarejestrowanego urządzenia) is this correct?".

8. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes".

9. Zapytanie: "XXXXX... (Np.urządzenie B...) (Oznaczenie urządzenia) selected".

UWAGA

Usuwanie urządzenia (zestaw głośnomówiący Bluetooth)

Zarejestrowane urządzenia (telefony komórkowe) można usunąć pojedynczo lub zbiorowo.

UWAGA Korzystaj z tej funkcji tylko podczas postoju. Zbyt mocno rozprasza ona uwagę, aby wykonywać ją podczas jazdy, i możesz popełnić zbyt wiele błędów.

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup".

3. Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player.".

4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Pairing options".

5. Zapytanie: "Select one of the following: Pair, edit, delete, list, or set pin code.".

UWAGA Zarejestrowane urządzenie (telefon komórkowy) może być usunięty za pomocą listy zarejestrowanych urządzeń.

6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Delete".

7. Zapytanie: "Please say the name of the device you would like to delete.

Available devices are XXXXX... (Np.urządzenie A), XXXXX... (Np.urządzenie B), XXXXX... (Np.urządzenie C), or all. Which device please?".

8. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "X" (podaj numer urządzenia do usunięcia).

UWAGA Powiedz "All", aby usunąć wszystkie urządzenia (telefony komórkowe).

9. Zapytanie: "Deleting XXXXX... (Np.urządzenie B...) (Oznaczenie zarejestrowanego urządzenia). Is this correct?".

10. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes".

11. Zapytanie: "Deleted".

Edytowanie zarejestrowanego urządzenia (zestaw głośnomówiący Bluetooth)

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup".

3. Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player.".

4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Pairing options".

5. Zapytanie: "Select one of the following: Pair, edit, delete, list, or set pin code.".

6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Edit".

7. Zapytanie: "Please say the name of the device you would like to edit.

Available devices are XXXXX... (Np.urządzenie A), XXXXX... (Np.urządzenie B), XXXXX... (Np.urządzenie C) Which device please?".

8. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "X" (podaj numer urządzenia do edycji).

9. Zapytanie: "New name please?".

10. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "XXXXX... (Np. urządzenie C)" (podaj "oznaczenie urządzenia", dowolną nazwę dla urządzenia).

11. Zapytanie: "XXXXX... (Np.urządzenie C) (Oznaczenie urządzenia). Is this correct?".

12. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes".

13. Zapytanie: "New name saved."

Przygotowanie Bluetooth Audio

Ustawianie urządzenia Bluetooth audio

Można wykonać sparowanie, wprowadzenie zmian, skasowanie oraz wyświetlenie informacji o sparowanych urządzeniach Bluetooth audio.

1. Tryb zmienia się przy każdorazowym naciśnięciu przycisku menu ( ).


Wybierz "BT SETUP".

Przygotowanie Bluetooth Audio


* Wskazania zmieniają się w zależności od wybranego trybu pracy systemu.

2. Obróć pokrętłem regulacji parametrów dźwięku i wybierz pożądany tryb.

Przygotowanie Bluetooth Audio


Wyświetlacz Tryb pracy Funkcja
PAIR DEVICE Tryb parowania Parowanie urządzenia Bluetooth audio
LINK CHANGE Zmiana ustawień połączenia Zmiana domyślnego urządzenia Bluetooth
PAIR DELETE Usuwanie sparowanego urządzenia Usuwanie zaprogramowanego urządzenia Bluetooth
DEVICE INFO Wyświetlanie informacji o urządzeniu Wyświetlanie informacji o urządzeniu Bluetooth w pojeździe

3. Naciśnij pokrętło, aby wybrać tryb.

Parowanie urządzenia Bluetooth audio (system Bluetooth Audio)

Każde przenośne urządzenie Bluetooth audio musi zostać sparowane z systemem Bluetooth przed rozpoczęciem odtwarzania przez głośniki w samochodzie.

W pojeździe można sparować maksymalnie siedem urządzeń bezprzewodowych z funkcją Bluetooth, łącznie z telefonami komórkowymi.

UWAGA

Informacje na temat zasad obsługi urządzenia Bluetooth audio znajdziesz w dołączonej do niego instrukcji obsługi.

Niektóre urządzenia Bluetooth audio posiadają czterocyfrowy kod PIN. Sprawdź tę informację w instrukcji obsługi urządzenia, ponieważ procedura parowania jest różna w zależności od tego, czy urządzenie posiada kod PIN, czy nie.

Parowanie urządzenia Bluetooth audio z czterocyfrowym kodem PIN

1. Używając pokrętła regulacji parametrów dźwięku wybierz tryb parowania "PAIR DEVICE" w "BT SETUP". (Więcej szczegółów, patrz "Ustawianie urządzenia Bluetooth audio").

2. Naciśnij pokrętło, aby wybrać tryb.

Po wyświetleniu przez około trzy sekundy "ENTER PIN" na wyświetlaczu informacyjnym zostanie wyświetlone "PIN 0000" i kod PIN może zostać wprowadzony.

3. Wprowadź kod PIN Twojego urządzenia Bluetooth audio, naciskając przyciski programowania stacji od 1 do 4 w czasie, kiedy wyświetlane jest "PIN 0000".

Naciśnij przycisk programowania stacji 1, aby wprowadzić pierwszą liczbę, 2 - drugą, 3 - trzecią, 4 - czwartą. Na przykład, jeśli PIN to "4213": naciśnij przycisk programowania stacji 1 czterokrotnie (1, 2 ,3, 4), przycisk 2 dwukrotnie (1, 2), przycisk 3 raz (1) a przycisk 4 trzykrotnie (1, 2, 3). Jeśli napis "PIN 0000" zniknie zanim wprowadzisz kod, powtórz procedurę zaczynając od punktu 1.

UWAGA Niektóre urządzenia akceptują jedynie określony kod programowania (zazwyczaj "0000" lub "1234").

Jeśli programowanie nie może być przeprowadzone, sprawdź w instrukcji obsługi przenośnego urządzenia audio i spróbuj użyć powyższych kodów, jeśli to konieczne.

4. Naciśnij pokrętło ustawień dźwięku, kiedy wprowadzony kod PIN zostanie wyświetlony.

Na wyświetlaczu będzie migać "PAIRING".

5. Uruchom tryb parowania w przenośnym urządzeniu Bluetooth audio, kiedy na wyświetlaczu miga "PAIRING".

6. Kiedy parowanie zostanie zakończone, po 10-30 sekundach wyświetli się " "
i "PAIR SUCCESS", po czym "PAIR SUCCESS" wyświetli się przez około trzy sekundy, a następnie wyświetlacz powróci do normalnego trybu pracy.

UWAGA

Parowanie urządzenia Bluetooth audio bez czterocyfrowego kodu PIN

1. Używając pokrętła regulacji parametrów dźwięku wybierz tryb parowania "PAIR DEVICE" w "BT SETUP". (Więcej szczegółów, patrz "Ustawianie Bluetooth audio").

2. Naciśnij pokrętło, aby wybrać tryb. Po wyświetleniu przez około trzy sekundy "ENTER PIN" na wyświetlaczu informacyjnym zostanie wyświetlone "PIN 0000" i kod PIN może zostać wprowadzony.

3. Naciśnij pokrętło ustawień dźwięku, kiedy wyświetla się "PIN 0000".

Na wyświetlaczu systemu audio będzie migać napis "PAIRING" (Parowanie).

4. Uruchom tryb parowania w przenośnym urządzeniu Bluetooth audio, kiedy na wyświetlaczu miga "PAIRING".

5. Jeśli urządzenie Bluetooth audio wymaga kodu PIN, wprowadź "0000".

6. Kiedy parowanie zostanie zakończone, po 10-30 sekundach wyświetli się " "
i "PAIR SUCCESS", po czym "PAIR SUCCESS" wyświetli się przez około trzy sekundy, a następnie wyświetlacz powróci do normalnego trybu pracy.

UWAGA

Przygotowywanie urządzenia przenośnego Bluetooth

Przygotowanie zestawu głośnomówiącego Bluetooth Ustawianie kodu do programowania 4-cyfrowy kod do zaprogramowania posiadanego telefonu komórkowego ...

Wybór urządzenia (system Bluetooth Audio)

Jeżeli zostało sparowanych kilka urządzeń, system Bluetooth podłączy to, które zostało sparowane jako ostatnie. Jeżeli chcesz domy ...

Zobacz tez:

Zalecenia dotyczące jazdy
OSTRZEŻENIE Nie dopuść, aby samochód poruszał się w przeciwną stronę niż w kierunku wybranym za pomocą dźwigni wybierania biegów: Nie dopuść, aby samochód porusza&# ...

System wykrywania obecności i postury przedniego pasażera
Przeczytaj, proszę, najpierw uważnie rozdział "System poduszek powietrznych (SRS) - środki ostrożności". Czujnik systemu wykrywania obecności i postury przedniego pasażera Twój samoch&oa ...

Narzędzia samochodowe
Narzędzia Samochody z kołem zapasowym Podnośnik, narzędzia, pas do mocowania uszkodzonego koła i ucho holownicze znajdują się w skrzynce narzędziowej w prawej ścianie przestrzeni bagażowej. ...

Instrukcje obslugi: