Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: System Mazda ERA-GLONASS

Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi –> W razie awarii –> System Mazda ERA-GLONASS

System Mazda ERA-GLONASS (Rosja)

System Mazda ERA-GLONASS jest dostępny wyłącznie w Rosji.

W razie sytuacji awaryjnej, na przykład wypadku lub nagłego zachorowania, system Mazda ERA-GLONASS automatycznie nawiązuje połączenie z centrum alarmowym lub użytkownik może wykonać połączenie ręcznie, aby umożliwić rozmowę głosową.

System ten działa automatycznie, kiedy samochód zostaje uderzony z pewną, określoną siłą podczas kolizji lub można go uruchomić ręcznie za pomocą przycisku systemu Mazda ERA-GLONASS w razie zaistnienia sytuacji awaryjnej, na przykład nagłego zachorowania.

Operator z centrum alarmowego potwierdza kondycje użytkownika podczas rozmowy głosowej, potwierdza informacje o samochodzie za pomocą satelitów GPS/GLONASS*1 i wzywa policję lub służby ratunkowe.

*1 GPS/GLONASS, skrót od "Global Positioning System/Global Navigation Satellite System", to system, który nabywa informacje o bieżącej lokalizacji pojazdu poprzez odbierane na ziemi fale radiowe emitowane przez satelity GPS/GLONASS (obsługiwane przez Federację Rosyjską).

System Mazda ERA-GLONASS (Rosja)


Elementy składowe systemu Mazda ERA-GLONASS

System Mazda ERA-GLONASS (Rosja)


OSTRZEŻENIE

Podczas używania systemu Mazda ERA-GLONASS urządzenia medyczne, na przykład wszczepiony rozrusznik serca lub defibrylator, powinny znajdować się co najmniej 22 cm od anteny samochodu: W przeciwnym razie działanie urządzenia medycznego może zostać zakłócone przez fale radiowe.

Jak działa system Mazda ERA-GLONASS

System Mazda ERA-GLONASS (Rosja)


PRZESTROGA

UWAGA

Automatyczne połączenia awaryjne

Jeśli podczas kolizji samochód zostanie uderzony z pewną, określoną siłą, informacja o samochodzie jest automatycznie wysyłana do centrum alarmowego.

Jeśli informacja o samochodzie zostanie prawidłowo przekazana lub upłynie około 20 sekund od rozpoczęcia przekazywania informacji, rozpocznie się nawiązywanie połączenia z centrum alarmowym.

PRZESTROGA

W przypadku nawiązania połączenia w sposób automatyczny poziom naładowania wbudowanej baterii może zostać zmniejszony i w razie następnej sytuacji awaryjnej może nie być możliwe nawiązanie połączenia awaryjnego. Po nawiązaniu automatycznego połączenia awaryjnego wymień wbudowany akumulator w Autoryzowanej Stacji Obsługi Mazdy.

UWAGA

1. Jeśli podczas kolizji samochód zostanie uderzony z pewną, określoną siłą, system Mazda ERA-GLONASS automatycznie zaczyna działać.

2. Lampka sygnalizacyjna (zielona) w przycisku systemu Mazda ERA-GLONASS miga powoli (w odstępach półsekundowych) i nawiązywane jest połączenie z centrum alarmowym.


3. Po nawiązaniu połączenia z centrum alarmowym lampka sygnalizacyjna (zielona) miga dosyć szybko (w odstępach co 0,3 sekundy) i jednocześnie emitowany jest sygnał dźwiękowy, a także następuje przekazanie informacji o samochodzie.

4. Jeśli informacja o samochodzie zostanie prawidłowo przekazana lub upłynie około 20 sekund od rozpoczęcia przekazywania informacji, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i rozpocznie się nawiązywanie połączenia głosowego z centrum alarmowym.

5. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, lampka sygnalizacyjna (czerwona) włączy się i lampka sygnalizacyjna (zielona) będzie migać szybko (w odstępach co 0,15 sekundy), a jednocześnie będzie emitowany sygnał dźwiękowy.

W takiej sytuacji spróbuj nawiązać połączenie w trybie ręcznym, posługując się przyciskiem systemu Mazda ERA-GLONASS, ponieważ połączenie automatyczne było niemożliwe.


Ręczne połączenia awaryjne

Gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON, naciśnij i przytrzymaj przycisk systemu Mazda ERA-GLONASS, a w momencie zdjęcia palca z przycisku informacja o samochodzie zostanie automatycznie przekazana do centrum alarmowego.

Jeśli informacja o samochodzie zostanie prawidłowo przekazana lub upłynie około 20 sekund od rozpoczęcia przekazywania informacji, rozpocznie się nawiązywanie połączenia z centrum alarmowym.

UWAGA

1. Upewnij się, że włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk systemu Mazda ERA-GLONASS na konsoli sufitowej, a następnie zdejmij swój palec z przycisku.


3. Lampka sygnalizacyjna (zielona) w przycisku systemu Mazda ERA-GLONASS miga powoli (w odstępach półsekundowych) i nawiązywane jest połączenie z centrum alarmowym.


4. Po nawiązaniu połączenia z centrum alarmowym lampka sygnalizacyjna (zielona) miga dosyć szybko (w odstępach co 0,3 sekundy) i jednocześnie emitowany jest sygnał dźwiękowy, a także następuje przekazanie informacji o samochodzie.

5. Jeśli informacja o samochodzie zostanie prawidłowo przekazana lub upłynie około 20 sekund od rozpoczęcia przekazywania informacji, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i rozpocznie się nawiązywanie połączenia głosowego z centrum alarmowym.

6. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, lampka sygnalizacyjna (czerwona) włączy się i lampka sygnalizacyjna (zielona) będzie migać szybko (w odstępach co 0,15 sekundy), a jednocześnie będzie emitowany sygnał dźwiękowy.

Wykonaj ponownie ręczne połączenie awaryjne.


UWAGA Jeśli nie udaje się nawiązać połączenia z centrum alarmowym, mimo iż lampka sygnalizacyjna wskazuje, że połączenie jest możliwe, skontaktuj się z policją lub innymi służbami w inny sposób niż za pośrednictwem systemu Mazda ERA-GLONASS.

Lampka sygnalizacyjna/Sygnał dźwiękowy

Lampka sygnalizacyjna włącza się/miga i emitowane są sygnały dźwiękowe, aby powiadomić kierowcę o stanie działania systemu lub ewentualnych problemach z nim.

Status Dioda sygnalizacyjna Stan sygnału dźwiękowego Kiedy świeci/miga
Kolor zielony Czerwona Jak szybko miga
Diagnostyka Świeci się Świeci się - - Po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu ON, włącza się, a następnie gaśnie po kilku sekundach.

UWAGA Połączenie w trybie awaryjnym podczas diagnostyki jest niemożliwe.

Tryb normalny Nie świeci się Nie świeci się - - System działa prawidłowo.
Usterka Nie świeci się Świeci się - 3 sygnały (Wolno przerywany dźwięk)
  • Wykryto usterkę w systemie.
  • Poziom naładowania baterii jest niski.

PRZESTROGA

Jeśli lampka sygnalizacyjna (czerwona) świeci światłem stałym, system nie będzie działał prawidłowo. Zwróć się jak najszybciej do Autoryzowanej Stacji Obsługi Mazdy w celu sprawdzenia samochodu.

Nawiązywanie połączenia z centrum alarmowym Miga Nie świeci się Wolno (odstępy co 0,5 sekundy) Sygnał nie jest emitowany, ale możesz usłyszeć ton oddzwaniania. Nawiązywane jest połączenie przez system Mazda ERA-GLONASS.
Przekazywane są informacje o samochodzie Miga Nie świeci się Dosyć szybko (odstępy co 0,3 sekundy) Stały przerywany dźwięk Informacje o samochodzie są przekazywane do centrum alarmowego.
Rozpoczęcie rozmowy głosowej Świeci się Nie świeci się - 1 sygnał Podczas rozmowy głosowej z centrum alarmowym.
alarPodczas rozmowy głosowej Świeci się Nie świeci się - -
Błąd połączenia Miga Świeci się Szybko (odstępy co 0,15 sekundy) 3 sygnały (Szybko przerywany dźwięk) Kiedy połączenia awaryjnego nie uda się nawiązać.

Tryb testowy

Dzięki funkcji trybu testowego można się upewnić, że system ERA-GLONASS Mazdy może działać prawidłowo.

Poddaj swój samochód kontroli w Autoryzowanej Stacji Obsługi Mazdy, kiedy przeprowadzasz tryb testowy.

Metoda uruchomienia trybu testowego

Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON, gdy włączony jest hamulec postojowy i poczekaj dwie minuty, nie ruszając samochodem.

Następnie wykonaj następującą procedurę.

Tryb testowy


Po ukończeniu tej procedury tryb testowy jest wykonywany automatycznie w następującej kolejności.

Tryb testowy


UWAGA Połączenie z centrum alarmowym może nie powieść się, jeśli sygnał będzie niedostateczny.

Uruchom tryb testowy w miejscu o dobrym odbiorze sygnału.

Tryb testowy kończy się automatycznie.

W razie awarii

...

Postój w sytuacjach awaryjnych

Światła awaryjne powinny być używane zawsze, gdy zatrzymasz się na drodze lub w jej pobliżu z powodu awarii lub jakiegoś zdarzenia. Ś ...

Zobacz tez:

Ostrzeganie przed pojazdami nadjeżdżającymi z tyłu
Podczas cofania system wykrywa i ostrzega przed pojazdami nadjeżdżającymi z prawej i z lewej strony. Warunki działania Na wyświetlaczu LCD przejdź do trybu User Settings (Ustawienia użytkownika) Drivin ...

Prezentacja ogólna pojazdu
Wygląd zewnętrzny (I) Widok z przodu Rzeczywisty wygląd wyposażenia opisanego na tej stronie może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji. Maska silnika Lampy przednie Światła do jazdy ...

Spryskiwacze szyby czołowej
Aby włączyć spryskiwacze szyby czołowej i uruchomić wycieraczki na 1 ÷ 3 cykli, należy pociągnąć lekko do siebie dźwignię sterowania wycieraczkami (wycieraczki włączają ...

Instrukcje obslugi: