Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: System Mazda ERA-GLONASS

Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi –> W razie awarii –> System Mazda ERA-GLONASS

System Mazda ERA-GLONASS (Rosja)

System Mazda ERA-GLONASS jest dostępny wyłącznie w Rosji.

W razie sytuacji awaryjnej, na przykład wypadku lub nagłego zachorowania, system Mazda ERA-GLONASS automatycznie nawiązuje połączenie z centrum alarmowym lub użytkownik może wykonać połączenie ręcznie, aby umożliwić rozmowę głosową.

System ten działa automatycznie, kiedy samochód zostaje uderzony z pewną, określoną siłą podczas kolizji lub można go uruchomić ręcznie za pomocą przycisku systemu Mazda ERA-GLONASS w razie zaistnienia sytuacji awaryjnej, na przykład nagłego zachorowania.

Operator z centrum alarmowego potwierdza kondycje użytkownika podczas rozmowy głosowej, potwierdza informacje o samochodzie za pomocą satelitów GPS/GLONASS*1 i wzywa policję lub służby ratunkowe.

*1 GPS/GLONASS, skrót od "Global Positioning System/Global Navigation Satellite System", to system, który nabywa informacje o bieżącej lokalizacji pojazdu poprzez odbierane na ziemi fale radiowe emitowane przez satelity GPS/GLONASS (obsługiwane przez Federację Rosyjską).

System Mazda ERA-GLONASS (Rosja)


Elementy składowe systemu Mazda ERA-GLONASS

System Mazda ERA-GLONASS (Rosja)


OSTRZEŻENIE

Podczas używania systemu Mazda ERA-GLONASS urządzenia medyczne, na przykład wszczepiony rozrusznik serca lub defibrylator, powinny znajdować się co najmniej 22 cm od anteny samochodu: W przeciwnym razie działanie urządzenia medycznego może zostać zakłócone przez fale radiowe.

Jak działa system Mazda ERA-GLONASS

System Mazda ERA-GLONASS (Rosja)


PRZESTROGA

UWAGA

Automatyczne połączenia awaryjne

Jeśli podczas kolizji samochód zostanie uderzony z pewną, określoną siłą, informacja o samochodzie jest automatycznie wysyłana do centrum alarmowego.

Jeśli informacja o samochodzie zostanie prawidłowo przekazana lub upłynie około 20 sekund od rozpoczęcia przekazywania informacji, rozpocznie się nawiązywanie połączenia z centrum alarmowym.

PRZESTROGA

W przypadku nawiązania połączenia w sposób automatyczny poziom naładowania wbudowanej baterii może zostać zmniejszony i w razie następnej sytuacji awaryjnej może nie być możliwe nawiązanie połączenia awaryjnego. Po nawiązaniu automatycznego połączenia awaryjnego wymień wbudowany akumulator w Autoryzowanej Stacji Obsługi Mazdy.

UWAGA

1. Jeśli podczas kolizji samochód zostanie uderzony z pewną, określoną siłą, system Mazda ERA-GLONASS automatycznie zaczyna działać.

2. Lampka sygnalizacyjna (zielona) w przycisku systemu Mazda ERA-GLONASS miga powoli (w odstępach półsekundowych) i nawiązywane jest połączenie z centrum alarmowym.


3. Po nawiązaniu połączenia z centrum alarmowym lampka sygnalizacyjna (zielona) miga dosyć szybko (w odstępach co 0,3 sekundy) i jednocześnie emitowany jest sygnał dźwiękowy, a także następuje przekazanie informacji o samochodzie.

4. Jeśli informacja o samochodzie zostanie prawidłowo przekazana lub upłynie około 20 sekund od rozpoczęcia przekazywania informacji, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i rozpocznie się nawiązywanie połączenia głosowego z centrum alarmowym.

5. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, lampka sygnalizacyjna (czerwona) włączy się i lampka sygnalizacyjna (zielona) będzie migać szybko (w odstępach co 0,15 sekundy), a jednocześnie będzie emitowany sygnał dźwiękowy.

W takiej sytuacji spróbuj nawiązać połączenie w trybie ręcznym, posługując się przyciskiem systemu Mazda ERA-GLONASS, ponieważ połączenie automatyczne było niemożliwe.


Ręczne połączenia awaryjne

Gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON, naciśnij i przytrzymaj przycisk systemu Mazda ERA-GLONASS, a w momencie zdjęcia palca z przycisku informacja o samochodzie zostanie automatycznie przekazana do centrum alarmowego.

Jeśli informacja o samochodzie zostanie prawidłowo przekazana lub upłynie około 20 sekund od rozpoczęcia przekazywania informacji, rozpocznie się nawiązywanie połączenia z centrum alarmowym.

UWAGA

1. Upewnij się, że włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk systemu Mazda ERA-GLONASS na konsoli sufitowej, a następnie zdejmij swój palec z przycisku.


3. Lampka sygnalizacyjna (zielona) w przycisku systemu Mazda ERA-GLONASS miga powoli (w odstępach półsekundowych) i nawiązywane jest połączenie z centrum alarmowym.


4. Po nawiązaniu połączenia z centrum alarmowym lampka sygnalizacyjna (zielona) miga dosyć szybko (w odstępach co 0,3 sekundy) i jednocześnie emitowany jest sygnał dźwiękowy, a także następuje przekazanie informacji o samochodzie.

5. Jeśli informacja o samochodzie zostanie prawidłowo przekazana lub upłynie około 20 sekund od rozpoczęcia przekazywania informacji, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i rozpocznie się nawiązywanie połączenia głosowego z centrum alarmowym.

6. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, lampka sygnalizacyjna (czerwona) włączy się i lampka sygnalizacyjna (zielona) będzie migać szybko (w odstępach co 0,15 sekundy), a jednocześnie będzie emitowany sygnał dźwiękowy.

Wykonaj ponownie ręczne połączenie awaryjne.


UWAGA Jeśli nie udaje się nawiązać połączenia z centrum alarmowym, mimo iż lampka sygnalizacyjna wskazuje, że połączenie jest możliwe, skontaktuj się z policją lub innymi służbami w inny sposób niż za pośrednictwem systemu Mazda ERA-GLONASS.

Lampka sygnalizacyjna/Sygnał dźwiękowy

Lampka sygnalizacyjna włącza się/miga i emitowane są sygnały dźwiękowe, aby powiadomić kierowcę o stanie działania systemu lub ewentualnych problemach z nim.

Status Dioda sygnalizacyjna Stan sygnału dźwiękowego Kiedy świeci/miga
Kolor zielony Czerwona Jak szybko miga
Diagnostyka Świeci się Świeci się - - Po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu ON, włącza się, a następnie gaśnie po kilku sekundach.

UWAGA Połączenie w trybie awaryjnym podczas diagnostyki jest niemożliwe.

Tryb normalny Nie świeci się Nie świeci się - - System działa prawidłowo.
Usterka Nie świeci się Świeci się - 3 sygnały (Wolno przerywany dźwięk)
  • Wykryto usterkę w systemie.
  • Poziom naładowania baterii jest niski.

PRZESTROGA

Jeśli lampka sygnalizacyjna (czerwona) świeci światłem stałym, system nie będzie działał prawidłowo. Zwróć się jak najszybciej do Autoryzowanej Stacji Obsługi Mazdy w celu sprawdzenia samochodu.

Nawiązywanie połączenia z centrum alarmowym Miga Nie świeci się Wolno (odstępy co 0,5 sekundy) Sygnał nie jest emitowany, ale możesz usłyszeć ton oddzwaniania. Nawiązywane jest połączenie przez system Mazda ERA-GLONASS.
Przekazywane są informacje o samochodzie Miga Nie świeci się Dosyć szybko (odstępy co 0,3 sekundy) Stały przerywany dźwięk Informacje o samochodzie są przekazywane do centrum alarmowego.
Rozpoczęcie rozmowy głosowej Świeci się Nie świeci się - 1 sygnał Podczas rozmowy głosowej z centrum alarmowym.
alarPodczas rozmowy głosowej Świeci się Nie świeci się - -
Błąd połączenia Miga Świeci się Szybko (odstępy co 0,15 sekundy) 3 sygnały (Szybko przerywany dźwięk) Kiedy połączenia awaryjnego nie uda się nawiązać.

Tryb testowy

Dzięki funkcji trybu testowego można się upewnić, że system ERA-GLONASS Mazdy może działać prawidłowo.

Poddaj swój samochód kontroli w Autoryzowanej Stacji Obsługi Mazdy, kiedy przeprowadzasz tryb testowy.

Metoda uruchomienia trybu testowego

Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON, gdy włączony jest hamulec postojowy i poczekaj dwie minuty, nie ruszając samochodem.

Następnie wykonaj następującą procedurę.

Tryb testowy


Po ukończeniu tej procedury tryb testowy jest wykonywany automatycznie w następującej kolejności.

Tryb testowy


UWAGA Połączenie z centrum alarmowym może nie powieść się, jeśli sygnał będzie niedostateczny.

Uruchom tryb testowy w miejscu o dobrym odbiorze sygnału.

Tryb testowy kończy się automatycznie.

W razie awarii

...

Postój w sytuacjach awaryjnych

Światła awaryjne powinny być używane zawsze, gdy zatrzymasz się na drodze lub w jej pobliżu z powodu awarii lub jakiegoś zdarzenia. Ś ...

Zobacz tez:

Zapamiętywanie prędkości
Funkcja ta, która jest powiązana z ogranicznikiem prędkości/programowanym tempomatem, umożliwia zapamiętanie prędkości granicznych, które będą następnie proponowane jako ustawienia dla dwóch układów: ogranicznika prędkości (pr ...

Czujniki radarowe (tylne)
Twój samochód wyposażony jest w czujniki radarowe (tylne). Czujniki radarowe (tylne) są również wykorzystywane przez następujące systemy: System monitorowania martwego pola (BSM) System monitorow ...

System wykrywania obecności i postury przedniego pasażera
Przeczytaj, proszę, najpierw uważnie rozdział "System poduszek powietrznych (SRS) - środki ostrożności". Czujnik systemu wykrywania obecności i postury przedniego pasażera Twój samoch&oa ...

Instrukcje obslugi: