Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Układ klimatyzacji

Zasady obsługi

Zasady obsługi


Obsługa wylotów powietrza

Regulacja wylotów powietrza

Regulacja kierunku nawiewu powietrza

Aby wyregulować kierunek strumienia powietrza, przesuń dźwignię regulacyjną.

UWAGA

Obsługa wylotów powietrza


Obsługa wylotów powietrza


Wybór rozdziału powietrza

Obsługa wylotów powietrza


UWAGA Lokalizacje poszczególnych wylotów powietrza oraz ilość nawiewanego powietrza mogą być różna w zależności od stanu otwarcia lub zamknięcia wylotów powietrza.

Typ manualny

Typ manualny


Elementy sterowania

Pokrętło regulacji temperatury

Tym pokrętłem reguluje się temperaturę.

Obróć pokrętło w prawo, aby uzyskać cieplejsze powietrze i w lewo, aby uzyskać chłodniejsze powietrze.

Pokrętło regulacji prędkości wentylatora

To pokrętło służy do zmiany prędkości wentylatora.

Wentylator może obracać się z siedmioma prędkościami.

Pokrętło wyboru rozdziału powietrza

Obróć pokrętło, aby wybrać tryb rozdziału powietrza.

UWAGA

Włącznik klimatyzacji A/C

Naciśnij włącznik A/C, aby włączyć klimatyzację. Dioda sygnalizacyjna włącznika włączy się, jeśli pokrętło regulacji prędkości wentylatora jest ustawione w pozycji innej niż OFF.

Naciśnij włącznik ponownie, aby wyłączyć klimatyzację.

UWAGA Klimatyzacja może nie działać, gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej 0ºC.

Włącznik trybu obiegu powietrza

Za pomocą tego włącznika można wybrać źródło dopływu powietrza.

Można nim włączyć dopływ powietrza z zewnątrz lub recyrkulację powietrza wewnątrz kabiny pasażerskiej. Naciśnij przycisk, aby wybrać dopływ powietrza z zewnątrz/recyrkulację powietrza.

Recyrkulacja powietrza (dioda sygnalizacyjna świeci się) Wlot powietrza z zewnątrz jest zamknięty.

Korzystaj z recyrkulacji podczas jazdy przez tunele, w korkach (przy dużym natężeniu spalin) lub gdy konieczne jest szybkie schłodzenie kabiny.

Dopływ powietrza z zewnątrz (dioda sygnalizacyjna nie świeci się) Powietrze zewnętrzne może napływać do wnętrza nadwozia. Korzystaj z tego trybu do wentylacji i do odparowania szyb.

OSTRZEŻENIE

Nie korzystaj z ustawienia przy niskich
temperaturach i podczas deszczu:
Korzystanie z ustawienia
przy niskich
temperaturach i podczas deszczu zagraża bezpieczeństwu, ponieważ powoduje zaparowanie szyb. Ograniczenie widoczności może doprowadzić do poważnego wypadku.

Włącznik ogrzewania szyby tylnej

Naciśnij włącznik ogrzewania szyby tylnej, aby odszronić szybę tylną.

Ogrzewanie

1. Ustaw pokrętło wyboru rozdziału powietrza w pozycji .


2. Ustaw włącznik trybu obiegu powietrza na dopływ powietrza z zewnątrz (dioda sygnalizacyjna nie świeci się).

3. Ustaw pokrętło regulacji temperatury w pozycji "ciepło".

4. Ustaw pokrętło regulacji prędkości wentylatora na żądaną prędkość.

5. Włącz klimatyzację, jeśli chcesz ogrzać wnętrze i osuszyć powietrze.

UWAGA

Chłodzenie

1. Ustaw pokrętło wyboru rozdziału powietrza w pozycji .


2. Ustaw pokrętło regulacji temperatury w pozycji "zimno".

3. Ustaw pokrętło regulacji prędkości wentylatora na żądaną prędkość.

4. Włącz klimatyzację, naciskając włącznik A/C.

5. Po rozpoczęciu chłodzenia ustaw pokrętło regulacji wentylatora i pokrętło regulacji temperatury zgodnie z potrzebami, aby zapewnić maksymalny komfort.

PRZESTROGA

Podczas używania klimatyzacji na długich podjazdach albo w intensywnym ruchu ulicznym, uważnie sprawdzaj, czy nie świeci się lub nie miga ostrzeżenie/lampka ostrzegawcza temperatury płynu chłodzącego.

Klimatyzacja może spowodować przegrzanie silnika. Jeśli lampka ostrzegawcza świeci się lub miga, wyłącz klimatyzację.

UWAGA

Wentylacja

1. Ustaw pokrętło wyboru rozdziału powietrza w pozycji
.

2. Ustaw włącznik trybu obiegu powietrza na dopływ powietrza z zewnątrz (dioda sygnalizacyjna nie świeci się).

3. Ustaw pokrętło regulacji temperatury w żądanej pozycji.

4. Ustaw pokrętło regulacji prędkości wentylatora na żądaną prędkość.

Odszranianie i odparowywanie szyby przedniej

1. Ustaw pokrętło wyboru rozdziału powietrza w pozycji .


2. Ustaw pokrętło regulacji temperatury w żądanej pozycji.

3. Ustaw pokrętło regulacji prędkości wentylatora na żądaną prędkość.

4. Włącz klimatyzację, jeśli chcesz ogrzać wnętrze i osuszyć powietrze.

OSTRZEŻENIE

Nie usuwaj pary z przedniej szyby, używając pozycji przy pokrętle
temperatury ustawionej w pozycji zimno: Ustawienie
przy ustawieniu pokrętła
temperatury na zimne powietrze zagraża bezpieczeństwu, ponieważ może spowodować zaparowanie zewnętrznej powierzchni szyby. Ograniczenie widoczności może doprowadzić do poważnego wypadku. Ustawiając pozycję

, obróć pokrętło regulacji temperatury w pozycję gorącego lub ciepłego powietrza.

UWAGA

Osuszanie

Aby przyśpieszyć usunięcie pary z przedniej i bocznych szyb przy niskiej temperaturze zewnętrznej, skorzystaj z klimatyzacji.

1. Ustaw pokrętło wyboru rozdziału powietrza w żądanej pozycji.

2. Ustaw włącznik trybu obiegu powietrza na dopływ powietrza z zewnątrz (dioda sygnalizacyjna nie świeci się).

3. Ustaw pokrętło regulacji temperatury w żądanej pozycji.

4. Ustaw pokrętło regulacji prędkości wentylatora na żądaną prędkość.

5. Włącz klimatyzację, naciskając włącznik A/C.

UWAGA Jedną z funkcji klimatyzacji jest osuszanie powietrza. Aby użyć tej funkcji, nie należy ustawiać niskiej temperatury. Jeśli chcesz osuszyć powietrze, ustaw pokrętło regulacji temperatury w żądanym położeniu (ciepłym lub zimnym), a następnie włącz klimatyzację.

Typ automatyczny

Informacja o działaniu układu klimatyzacji jest pokazywana na wyświetlaczu informacyjnym.

Typ automatyczny


Elementy sterowania

Włącznik AUTO

Naciśnięcie włącznika AUTO powoduje automatyczną kontrolę następujących parametrów, odpowiednio do ustawionej temperatury:

UWAGA Dioda sygnalizacyjna włącznika AUTO

Przycisk OFF

Naciśnięcie przycisku OFF powoduje wyłączenie klimatyzacji.

Pokrętło regulacji temperatury

Tym pokrętłem reguluje się temperaturę.

Obróć pokrętło w prawo, aby uzyskać cieplejsze powietrze i w lewo, aby uzyskać chłodniejsze powietrze.

UWAGA

Przełączniki sterowania prędkością wentylatora Wentylator może obracać się z siedmioma prędkościami. Wybrana prędkość zostanie wyświetlona.

Przełącznik wyboru rozdziału powietrza Można wybrać żądany kierunek wylotu powietrza.

UWAGA

Włącznik klimatyzacji A/C

Naciśnięcie włącznika klimatyzacji A/C, podczas gdy przycisk AUTO jest włączony, spowoduje wyłączenie klimatyzacji (funkcje chłodzenia/ osuszania powietrza).

Klimatyzacja jest włączana/wyłączana za każdym razem, kiedy zostaje naciśnięty włącznik klimatyzacji A/C.

Zmiana w przedstawionym poniżej porządku ma miejsce za każdym razem, kiedy naciska się na przycisk A/C.

A/C→A/C ECO→Stop

UWAGA

Włącznik trybu obiegu powietrza

Można nim włączyć dopływ powietrza z zewnątrz lub recyrkulację powietrza wewnątrz kabiny pasażerskiej. Naciśnij przycisk, aby wybrać dopływ powietrza z zewnątrz/recyrkulację powietrza.

Recyrkulacja powietrza ( )
Wlot powietrza z zewnątrz jest zamknięty.

Korzystaj z recyrkulacji podczas jazdy przez tunele, w korkach (przy dużym natężeniu spalin) lub gdy konieczne jest szybkie schłodzenie kabiny.

Dopływ powietrza z zewnątrz ( )
Powietrze zewnętrzne może napływać do wnętrza nadwozia. Korzystaj z tego trybu do wentylacji i do odparowania szyb.

OSTRZEŻENIE

Nie korzystaj z ustawienia przy niskich
temperaturach i podczas deszczu:
Korzystanie z ustawienia
przy niskich
temperaturach i podczas deszczu zagraża bezpieczeństwu, ponieważ powoduje zaparowanie szyb. Ograniczenie widoczności może doprowadzić do poważnego wypadku.

Przycisk DUAL

Użyj włącznika DUAL, aby przechodzić pomiędzy indywidualnym trybem działania (osobno dla kierowcy i dla pasażera) a trybem połączonym (jednoczesnym).

Indywidualny tryb działania (dioda włączona) Temperatura może być regulowana indywidualnie dla kierowcy i dla przedniego pasażera.

Połączony tryb działania (dioda wyłączona) Temperatura jest ustawiana jednocześnie zarówno dla kierowcy jak i dla przedniego pasażera.

Włącznik ogrzewania przedniej szyby

Naciśnij przycisk, aby odmrozić szybę przednią i szyby przednich drzwi.

Włącznik ogrzewania szyby tylnej

Naciśnij włącznik ogrzewania szyby tylnej, aby odszronić szybę tylną.

Obsługa klimatyzacji automatycznej

1. Naciśnij włącznik AUTO. Wybór rozdziału powietrza, poboru powietrza i prędkości wentylatora będzie kontrolowany automatycznie.

2. Ustaw żądaną temperaturę pokrętłem regulacji temperatury.

Naciśnij pokrętło DUAL lub obróć pokrętłem sterującym temperaturą po stronie pasażera przedniego, aby ustawić indywidualną temperaturę dla kierowcy i dla przedniego pasażera.

Aby wyłączyć układ, naciśnij wyłącznik OFF.

UWAGA

Odszranianie i odparowywanie szyby przedniej

Naciśnij przycisk ogrzewania szyby przedniej.

W tej pozycji automatycznie włączą się nawiew powietrza z zewnątrz i klimatyzacja. Klimatyzacja bezpośrednio dostarczy osuszone powietrze na przednią szybę i szyby w drzwiach przednich.

Ilość nadmuchiwanego powietrza zostanie zwiększona.

OSTRZEŻENIE

Gdy wybierasz funkcję odparowywania przedniej szyby, ustaw pokrętło regulacji temperatury na średnią lub wysoką temperaturę (pozycja ):
Ustawienie
przy ustawieniu pokrętła
temperatury na zimne powietrze zagraża bezpieczeństwu, ponieważ może spowodować zaparowanie zewnętrznej powierzchni szyby. Ograniczenie widoczności może doprowadzić do poważnego wypadku.

UWAGA W celu szybszego osuszenia szyby zwiększ temperaturę powietrza za pomocą pokrętła regulacji temperatury.

Czujnik temperatury wewnętrznej/ nasłonecznienia

Czujnik nasłonecznienia

Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na czujniku nasłonecznienia. W przeciwnym razie temperatura we wnętrzu samochodu nie będzie prawidłowo regulowana.

Czujnik temperatury wewnętrznej/ nasłonecznienia


Czujnik temperatury wewnętrznej

Nie zakrywaj czujnika temperatury wewnętrznej. W przeciwnym razie temperatura we wnętrzu samochodu nie będzie prawidłowo regulowana.

Czujnik temperatury wewnętrznej/ nasłonecznienia


Komfort wnętrza

...

Przed użyciem systemu audio

Przyciski systemu audioBez zestawu głośnomówiącego Bluetooth Z zestawem głośnomówiącym Bluetooth Regulacja głośno& ...

Zobacz tez:

Elementy wyposażenia zewnętrznego
Relingi dachowe (jeżeli występują) Jeżeli samochód jest wyposażony w relingi dachowe, można przewozić bagaż na dachu. UWAGA Jeżeli samochód jest wyposażony w okno dachowe, nale&# ...

Holowanie awaryjne
Jeśli holowanie jest niezbędne, zaleca się by zostało ono wykonane przez autoryzowanego sprzedawcę Kia Motors lub komercyjną firmę pomocy drogowej. Jeśli w razie sytuacji awaryjnej pomoc drogowa jest ni ...

Ogrzewanie i klimatyzacja
Wybór kierunku nawiewu Uruchomić silnik. Włączyć odpowiedni tryb pracy. Aby zwiększyć wydajność ogrzewania lub chłodzenia, ustawić odpowiedni kierunek nawiewu: Dla ogrzewania: ...

Instrukcje obslugi: