Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Ograniczenie prędkości jazdy

Ogranicznik prędkości zapobiega przekroczeniu ustawionej maksymalnej prędkości jazdy.

Prędkość maksymalną można ustawić powyżej 30 km/h.

Kierowca może przyspieszyć do ustawionej prędkości. W przypadku zjeżdżania ze wzniesienia prędkość ta może zostać chwilowo przekroczona.

Ustawioną prędkość można chwilowo przekroczyć, mocno naciskając pedał przyspieszenia.

Stan układu i ustawione ograniczenie prędkości jazdy są pokazywane na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Włączanie

Ograniczenie prędkości jazdy


Nacisnąć - na wyświetlaczu
informacyjnym kierowcy pojawi się symbol i napis Pause. Układ nie
jest jeszcze aktywny.

Aktywacja

Ustawianie prędkości przez kierowcę

Ograniczenie prędkości jazdy


Jeden raz krótko nacisnąć przełącznik w stronę RES/+ lub SET/-.

Następnie można ustawić prędkość maksymalną przez naciśnięcie przełącznika w stronę RES/+ w celu jej zwiększenia lub SET/- - w celu jej zmniejszenia. Krótkie naciśnięcie zmienia ustawioną prędkość w małych odstępach, a długie - w dużych odstępach. Wartość prędkości jest pokazywana na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.


Nacisnąć , aby aktywować
ogranicznik prędkości.

Przejmowanie prędkości z systemu rozpoznawania znaków drogowych

Układ inteligentnego dostosowywania prędkości informuje kierowcę o wykryciu ograniczenia prędkości przez system rozpoznawania znaków drogowych.

Jeśli ogranicznik prędkości jazdy jest aktywny, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawia się wykryte ograniczenie prędkości i napis "MEM".

Ograniczenie prędkości jazdy


Nacisnąć MEM na kierownicy, aby zgłosić żądanie zapisania sugerowanej prędkości.

Ponownie nacisnąć MEM na kierownicy, aby potwierdzić i zapisać nowe ustawienie prędkości.

Prędkość ta stanowi nową wartość ustawienia dla ogranicznika prędkości.

Funkcję tę można aktywować i dezaktywować w menu personalizacji ustawień.

Przekraczanie ograniczenia prędkości

W przypadku sytuacji awaryjnej można przekroczyć ograniczenie prędkości przez mocne wciśnięcie pedału przyspieszenia. W takiej sytuacji wartość ustawionej prędkości miga.

Zwolnić pedał przyspieszenia, a funkcja ogranicznika prędkości zostanie ponownie włączona po uzyskaniu prędkości jazdy niższej niż wartość ograniczenia.

Wyłączanie

Nacisnąć : ogranicznik prędkości
przechodzi w tryb wstrzymania i widoczny jest napis Pause. Pojazd jest prowadzony bez ograniczenia prędkości.

Ograniczenie prędkości jazdy jest nieaktywne, ale nie jest wyłączone.

Ostatnia zapisana prędkość jest zachowana w systemie w celu późniejszego przywrócenia.

Przywracanie ograniczenia prędkości

Nacisnąć . Zapisane w pamięci
ograniczenie prędkości zostaje przywrócone.

Wyłączanie

Nacisnąć . Tryb ogranicznika
prędkości zostaje wyłączony, a na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy gaśnie wskazanie ograniczenia prędkości.

Włączenie automatycznej kontroli prędkości przyciskiem powoduje
wyłączenie ogranicznika prędkości.

Po wyłączeniu zapłonu ustawiona prędkość zostaje zachowana w pamięci.

Usterka

W przypadku usterki ogranicznika prędkość jest usuwana i pojawiają się migające kreski.

Ogranicznik prędkości może nie działać prawidłowo w przypadku znaków drogowych niezgodnych z konwencją wiedeńską dotyczącą znaków drogowych (Wiener Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen).

Automatyczna kontrola prędkości

OstrzeżenieZadaniem systemów wspomagania kierowcy jest służenie mu pomocą, a nie zastępowanie go. Kierowca musi całkowicie pan ...

Układ ułatwiający parkowanie

Informacje ogólne Po przymocowaniu przyczepy lub bagażnika rowerowego do haka holowniczego układ ułatwiający parkowanie zostaje wyłączony. ...

Zobacz tez:

Przygotowywanie urządzenia przenośnego Bluetooth
Parowanie urządzenia Aby móc korzystać z zestawu głośnomówiącego Bluetooth, urządzenie wyposażone w Bluetooth musi zostać sparowane w następujący sposób. W samochodzie mo&# ...

Regulacja prędkości obrotowej wentylatora
Prędkość obrotową wentylatora można ustawić, wciskając odpowiedni przycisk regulacyjny. Im wyższa jest prędkość obrotowa wentylatora, tym więcej powietrza jest dostarczane. Wenty ...

Podświetlany przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika)
Po każdym otwarciu drzwi przednich przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika) podświetli się dla wygody kierowcy. Podświetlenie zgaśnie po upływie 30 sekund od zamknięcia drzwi. Zgaś ...

Instrukcje obslugi: