Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Ograniczenie prędkości jazdy

Ogranicznik prędkości zapobiega przekroczeniu ustawionej maksymalnej prędkości jazdy.

Prędkość maksymalną można ustawić powyżej 30 km/h.

Kierowca może przyspieszyć do ustawionej prędkości. W przypadku zjeżdżania ze wzniesienia prędkość ta może zostać chwilowo przekroczona.

Ustawioną prędkość można chwilowo przekroczyć, mocno naciskając pedał przyspieszenia.

Stan układu i ustawione ograniczenie prędkości jazdy są pokazywane na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Włączanie

Ograniczenie prędkości jazdy


Nacisnąć - na wyświetlaczu
informacyjnym kierowcy pojawi się symbol i napis Pause. Układ nie
jest jeszcze aktywny.

Aktywacja

Ustawianie prędkości przez kierowcę

Ograniczenie prędkości jazdy


Jeden raz krótko nacisnąć przełącznik w stronę RES/+ lub SET/-.

Następnie można ustawić prędkość maksymalną przez naciśnięcie przełącznika w stronę RES/+ w celu jej zwiększenia lub SET/- - w celu jej zmniejszenia. Krótkie naciśnięcie zmienia ustawioną prędkość w małych odstępach, a długie - w dużych odstępach. Wartość prędkości jest pokazywana na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.


Nacisnąć , aby aktywować
ogranicznik prędkości.

Przejmowanie prędkości z systemu rozpoznawania znaków drogowych

Układ inteligentnego dostosowywania prędkości informuje kierowcę o wykryciu ograniczenia prędkości przez system rozpoznawania znaków drogowych.

Jeśli ogranicznik prędkości jazdy jest aktywny, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawia się wykryte ograniczenie prędkości i napis "MEM".

Ograniczenie prędkości jazdy


Nacisnąć MEM na kierownicy, aby zgłosić żądanie zapisania sugerowanej prędkości.

Ponownie nacisnąć MEM na kierownicy, aby potwierdzić i zapisać nowe ustawienie prędkości.

Prędkość ta stanowi nową wartość ustawienia dla ogranicznika prędkości.

Funkcję tę można aktywować i dezaktywować w menu personalizacji ustawień.

Przekraczanie ograniczenia prędkości

W przypadku sytuacji awaryjnej można przekroczyć ograniczenie prędkości przez mocne wciśnięcie pedału przyspieszenia. W takiej sytuacji wartość ustawionej prędkości miga.

Zwolnić pedał przyspieszenia, a funkcja ogranicznika prędkości zostanie ponownie włączona po uzyskaniu prędkości jazdy niższej niż wartość ograniczenia.

Wyłączanie

Nacisnąć : ogranicznik prędkości
przechodzi w tryb wstrzymania i widoczny jest napis Pause. Pojazd jest prowadzony bez ograniczenia prędkości.

Ograniczenie prędkości jazdy jest nieaktywne, ale nie jest wyłączone.

Ostatnia zapisana prędkość jest zachowana w systemie w celu późniejszego przywrócenia.

Przywracanie ograniczenia prędkości

Nacisnąć . Zapisane w pamięci
ograniczenie prędkości zostaje przywrócone.

Wyłączanie

Nacisnąć . Tryb ogranicznika
prędkości zostaje wyłączony, a na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy gaśnie wskazanie ograniczenia prędkości.

Włączenie automatycznej kontroli prędkości przyciskiem powoduje
wyłączenie ogranicznika prędkości.

Po wyłączeniu zapłonu ustawiona prędkość zostaje zachowana w pamięci.

Usterka

W przypadku usterki ogranicznika prędkość jest usuwana i pojawiają się migające kreski.

Ogranicznik prędkości może nie działać prawidłowo w przypadku znaków drogowych niezgodnych z konwencją wiedeńską dotyczącą znaków drogowych (Wiener Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen).

Automatyczna kontrola prędkości

OstrzeżenieZadaniem systemów wspomagania kierowcy jest służenie mu pomocą, a nie zastępowanie go. Kierowca musi całkowicie pan ...

Układ ułatwiający parkowanie

Informacje ogólne Po przymocowaniu przyczepy lub bagażnika rowerowego do haka holowniczego układ ułatwiający parkowanie zostaje wyłączony. ...

Zobacz tez:

Wyposażenie do holowania przyczepy
Haki holownicze Informacja Otwory montażowe haka holowniczego znajdują się po obu stronach podwozia, za tylnymi kołami. Do holowania niezbędne jest posiadanie odpowiedniego haka holowniczego. Odpowiedni hak holowni ...

Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HAC)
(jeżeli występuje) Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HAC) zapobiega staczaniu się pojazdu do tyłu podczas ruszania pod górę. Układ automatycznie włącza hamulce i wyłącza ...

Zestaw głośnomówiący Bluetooth
Nawiązywanie połączeniaKorzystanie ze spisu telefonów Wykonanie połączenia jest możliwe poprzez wypowiedzenie imienia osoby (oznaczenia głosowego), której numer telefonu został uprzednio zarej ...

Instrukcje obslugi: