Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Zestaw głośnomówiący Bluetooth

Nawiązywanie połączenia

Korzystanie ze spisu telefonów Wykonanie połączenia jest możliwe poprzez wypowiedzenie imienia osoby (oznaczenia głosowego), której numer telefonu został uprzednio zarejestrowany w zestawie głośnomówiącym Bluetooth.

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Call".

3. Zapytanie: "Name please."

4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "XXXXX... (np. "John's phone")" (Podaj oznaczenie głosowe zarejestrowane w książce telefonicznej).

5. Zapytanie: "Calling XXXXX... (np."John's phone") XXXX (Np. "at home"). Is this correct?" (Oznaczenie głosowe i miejsce kontaktu zarejestrowane w książce telefonicznej).

6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes".

7. Zapytanie: "Dialing".

UWAGA Polecenie głosowe "Call" i oznaczenie mogą być łączone.

Np. W Punkcie 2 powiedz "Call John's phone", wówczas Krok 3 i 4 można pominąć.

Rejestracja spisu telefonów Spis telefonów zestawu głośnomówiącego Bluetooth służy do zapamiętywania numerów telefonów.

UWAGA Korzystaj z tej funkcji tylko podczas postoju. Zbyt mocno rozprasza ona uwagę, aby wykonywać ją podczas jazdy, i możesz popełnić zbyt wiele błędów.

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Phonebook"

3. Zapytanie: "Select one of the following: New entry, edit, list names, delete, erase all or import contact".

4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "New entry".

5. Zapytanie: "Name please.".

6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "XXXXX... (np. "Mary's phone")" (Podaj oznaczenie głosowe dla wprowadzanej pozycji).

7. Zapytanie: "Adding XXXXX... (np."Mary's phone") (Oznaczenie zapisywanej pozycji). Is this correct?".

8. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes".

9. Zapytanie: "Home, Work, Mobile, or Other?".

10. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Mobile" (Powiedz "Home", "Work", "Mobile" lub "Other" w celu określenia miejsca kontaktu.).

11. Zapytanie: "Mobile" (Miejsce kontaktu do zarejestrowania). Is this correct?".

12. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes".

13. Zapytanie: "Number, please."

14. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "XXXXXXXXXXX" (powiedz numer telefonu do zarejestrowania).

15. Zapytanie: "XXXXXXXXXXX (rejestracja numeru telefonu). After the beep, continue to add numbers, or say Go-Back to re-enter the last entered numbers, or press the Pick- Up button to save the number.".

16. (Rejestracja) Naciśnij przycisk odbierania rozmowy lub powiedz "Enter", następnie przejdź do Punktu 17.

(Dodawanie/wprowadzanie numeru telefonu) Powiedz "XXXX" (żądany numer telefonu) i przejdź do kroku 15.

(Poprawianie numeru telefonu) Powiedz "Go Back". System odpowie "Go Back. The last entered numbers have been removed". Następnie przejdź do Punktu 13.

17. Zapytanie: "Number saved. Would you like to add another number for this entry?".

18. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes" lub "No".

19. Po wypowiedzeniu "Yes" można będzie zarejestrować dla tego samego wpisu dodatkowy numer telefonu.

Po wypowiedzeniu "No" system przejdzie w stan czuwania.

(Importowanie spisu telefonów) Poprzez Bluetooth możesz zaimportować do zestawu głośnomówiącego Bluetooth spis telefonów z Twojego urządzenia (telefonu komórkowego).

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Phonebook".

3. Zapytanie: "Select one of the following: New entry, edit, list names, delete, erase all or import contact".

4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Import contact".

5. Zapytanie: "The hands free system is ready to receive a contact from the phone; only a home, work, mobile number can be imported into the hands free system. The import contact process requires the user to operate the phone. Refer to the phone's manual for information on how to operate the phone to perform the import operation.".

6. Zapytanie: "X (liczba lokalizacji zawierających dane) numbers have been imported. What name would you like to use for those numbers?".

7. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "XXXXX... (np. "Mary's phone")" (Podaj oznaczenie głosowe dla wprowadzanej pozycji).

8. Zapytanie: "Adding XXXXX... (np."Mary's phone") (Oznaczenie pozycji). Is this correct?".

9. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes".

10. Zapytanie: "Number saved. Would you like to import another contact?".

11. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes" lub "No".

12. Jeśli "Yes", procedura powraca do Punktu 5.

Po wypowiedzeniu "No" system przejdzie w stan czuwania.

Edycja spisu telefonów Spis telefonów zestawu głośnomówiącego Bluetooth można edytować.

UWAGA Korzystaj z tej funkcji tylko podczas postoju. Zbyt mocno rozprasza ona uwagę, aby wykonywać ją podczas jazdy, i możesz popełnić zbyt wiele błędów.

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Phonebook".

3. Zapytanie: "Select one of the following: New entry, edit, list names, delete, erase all or import contact".

4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Edit".

5. Zapytanie: "Please say the name of the entry you would like to edit, or say "List names"".

6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "XXXXX... (np. "Mary's phone")" (Podaj oznaczenie głosowe zarejestrowane w spisie telefonów do wyedytowania).

7. Zapytanie: "Home, Work, Mobile, or Other?".

8. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Home" (Powiedz lokalizację do edycji: "Home", "Work, "Mobile" lub Other").

9. Zapytanie: "XXXXX... (np. "Mary's phone") (Oznaczenie zapisywanej pozycji) XXXX (Np. "home") (miejsce kontaktu). Is this correct?".

10. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes".

11. Zapytanie: "The current number is XXXXXXXXXXX (Np. "555-1234") (Aktualnie zarejestrowany numer).

New number, please".

UWAGA Jeśli w danej lokalizacji nie było wcześniej zapisanego numeru (Np."Work"), zapytanie będzie brzmiało "Number, please".

12. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "XXXXXXXXXXX (np."555-5678")" (powiedz numer telefonu do zarejestrowania).

13. Zapytanie: "XXXXXXXX (Numer telefonu) After the beep, continue to add numbers, or say Go-Back to re-enter the last entered numbers, or press the Pick-Up button to save the number".

14. (Zmiana numeru) Naciśnij przycisk odbierania rozmowy, a następnie przejdź do Punktu 15.

(Dodawanie/wprowadzanie numeru telefonu) Powiedz "XXXX" (żądany numer telefonu) i przejdź do kroku 13.

(Poprawianie numeru telefonu) Powiedz "Go Back". System odpowie "Go Back. The last entered numbers have been removed. Number, please".

Następnie przejdź do Punktu 12.

15. Zapytanie: "Number changed".

Usuwanie danych w spisie telefonów

(Usuwanie pojedynczych danych ze spisu telefonów)

Ze spisu telefonów zestawu głośnomówiącego Bluetooth można usuwać pojedyncze dane.

UWAGA Korzystaj z tej funkcji tylko podczas postoju. Zbyt mocno rozprasza ona uwagę, aby wykonywać ją podczas jazdy, i możesz popełnić zbyt wiele błędów.

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Phonebook".

3. Zapytanie: "Select one of the following: New entry, edit, list names, delete, erase all or import contact".

4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Delete".

5. Zapytanie: "Please say the name of the entry you would like to delete or say, "List names". ".

6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "XXXXX... (np. "John's phone")" (Podaj oznaczenie głosowe do usunięcia ze spisu telefonów).

7. Zapytanie: "Deleting XXXXX... (np."John's phone") (Zarejestrowane oznaczenie głosowe) Home (Miejsce kontaktu). Is this correct?".

8. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes".

9. Zapytanie: "XXXXX... (np. "John's phone") (Zarejestrowane oznaczenie głosowe) Home (Miejsce kontaktu) deleted".

(Usuwanie wszystkich danych ze spisu telefonów)

Ze spisu telefonów zestawu głośnomówiącego Bluetooth można usunąć wszystkie zarejestrowane dane.

UWAGA Korzystaj z tej funkcji tylko podczas postoju. Zbyt mocno rozprasza ona uwagę, aby wykonywać ją podczas jazdy, i możesz popełnić zbyt wiele błędów.

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Phonebook".

3. Zapytanie: "Select one of the following: New entry, edit, list names, delete, erase all or import contact".

4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Erase all".

5. Zapytanie: "Are you sure you want to delete everything from your Hands Free system phonebook?".

6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes".

7. Zapytanie: "You are about to delete everything from your Hands Free system phonebook. Do you want to continue?".

8. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes".

9. Zapytanie: "Please wait, deleting the Hands Free system phonebook".

10. Zapytanie: "Hands-Free system phonebook deleted".

Odczyt pozycji ze spisu telefonów zestawu głośnomówiącego Bluetooth

Zestaw głośnomówiący Bluetooth może odczytać listę pozycji zarejestrowanych w spisie telefonów.

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Phonebook".

3. Zapytanie: "Select one of the following: New entry, edit, list names, delete, erase all or import contact".

4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "List names".

5. Zapytanie: "XXXXX..., XXXXX..., XXXXX... (np. "John's phone", Mary's phone, Bill's phone)" (zostają odczytane pozycje zapisane w książce telefonicznej).

W czasie odczytywania żądanej pozycji, naciśnij krótko przycisk wybierania głosowego i wypowiedz jedno z poniższych poleceń głosowych, aby zostało wykonane.

6. Zapytanie: "End of list, would you like to start from the beginning?".

7. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "No"

Funkcja powtórnego wybierania numeru

Możliwe jest ponowne wybranie numeru osoby, do której została połączona poprzednia rozmowa.

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Redial".

3. Zapytanie: "Dialing".

Wybieranie numeru telefonu

UWAGA Przećwicz tę czynność w zaparkowanym samochodzie, aż nie upewnisz się, czy nie będzie ona Cię dekoncentrować w czasie jazdy. Jeśli nie czujesz się pewnie, wykonuj połączenia telefoniczne po zaparkowaniu w bezpiecznym miejscu, i ruszaj tylko wtedy, kiedy możesz kontrolować sytuację, a całą uwagę skupić na jeździe.

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Dial".

3. Zapytanie: "Number, please".

4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "XXXXXXXXXXX (Numer telefonu)".

5. Zapytanie: "XXXXXXXXXXX.

(Numer telefonu) After the beep, continue to add numbers, or say Go-Back to reenter the last entered numbers, or press the Pick-Up button to execute dialing."

6. (Nawiązywanie połączenia).

Naciśnij przycisk odbierania lub powiedz "Dial", po czym przejdź do Punktu 7.

(Dodawanie/wprowadzanie numeru telefonu) Powiedz "XXXX" (żądany numer telefonu) i przejdź do kroku 5.

(Poprawianie numeru telefonu) Powiedz "Go Back". System odpowie "Go Back. The last entered numbers have been removed". Następnie przejdź do Punktu 3.

7. Zapytanie: "Dialing".

UWAGA Polecenie "Dial" i numer telefonu można połączyć.

Np. Np. W Punkcie 2 powiedz: "Dial 123-4567", można w ten sposób pominąć Punkty 3 i 4.

Telefony alarmowe

Przy pomocy poleceń głosowych można nawiązać połączenie z numerem alarmowym 112.

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Emergency".

3. Zapytanie: "Dialing "112", is this correct?".

4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes".

5. Zapytanie: "Dialing".

Odbieranie rozmowy przychodzącej

1. Zapytanie: "Incoming call, press the pick-up button to answer"

2. Aby odebrać rozmowę, naciśnij przycisk odbierania rozmowy.

Aby odrzucić rozmowę, naciśnij przycisk rozłączania rozmowy.

Zakończenie rozmowy

Naciśnij przycisk rozłączania rozmowy podczas rozmowy. Sygnał dźwiękowy potwierdzi zakończenie rozmowy.

Wyciszanie

Podczas rozmowy mikrofon można wyciszyć.

1. Naciśnij krótko przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Mute".

3. Zapytanie: "Microphone muted".

Wyłączenie wyciszenia

1. Naciśnij krótko przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Mute off".

3. Zapytanie: "Microphone unmuted".

Przekierowanie rozmowy z zestawu głośnomówiącego na urządzenie (telefon komórkowy)

Połączenie pomiędzy zestawem głośnomówiącym, a urządzeniem (telefonem komórkowym) jest kasowane i możliwe jest przełączenie do rozmowy standardowej korzystając z urządzenia (telefonu komórkowego).

1. Naciśnij krótko przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Transfer call".

3. Zapytanie: "Transferred call to phone".

Przenoszenie rozmowy z urządzenia (telefonu komórkowego) do zestawu głośnomówiącego

Połączenie pomiędzy urządzeniem (telefonem komórkowym) można przełączać do zestawu głośnomówiącego Bluetooth.

1. Naciśnij krótko przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Transfer call".

3. Zapytanie: "Transferred call to Hands Free system".

Przerywanie połączenia

Połączenie można przerwać, aby odebrać inne połączenie przychodzące.

Przełącz na nowe połączenie przychodzące w następujący sposób.

(Metoda 1)

1. Naciśnij przycisk odebrania połączenia.

2. Zapytanie: "Swapping calls."

(Metoda 2)

1. Naciśnij krótko przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Swap calls".

3. Zapytanie: "Swapping calls.".

UWAGA

Przełączanie pomiędzy połączeniami

Możliwe jest również przechodzenie z powrotem do zawieszonej rozmowy.

Metoda 1

1. Naciśnij przycisk odebrania połączenia.

2. Zapytanie: "Swapping calls."

Metoda 2

1. Naciśnij krótko przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Swap calls".

3. Zapytanie: "Swapping calls."

Funkcja telekonferencji

1. Naciśnij krótko przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Join calls".

3. Zapytanie: "Joining calls".

Nawiązywanie połączenia z użyciem numeru telefonu

1. Naciśnij krótko przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Dial".

3. Zapytanie: "Number, please".

4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "XXXXXXXXXXX (Numer telefonu)".

5. Zapytanie: "XXXXXXXXXXX.

(Numer telefonu) After the beep, continue to add numbers, or say Go-Back to reenter the last entered numbers, or press the Pick-Up button to execute dialing.".

6. (Nawiązywanie połączenia) Naciśnij przycisk odbierania lub powiedz "Dial", po czym przejdź do Punktu 7.

(Dodawanie/wprowadzanie numeru telefonu) Powiedz "XXXX" (żądany numer telefonu) i przejdź do kroku 5.

(Poprawianie numeru telefonu) Powiedz "Go Back". System odpowie "Go Back. The last entered numbers have been removed". Następnie przejdź do Punktu 3.

7. Zapytanie: "Dialing".

Wykonywanie połączeń z wykorzystaniem spisu telefonów

1. Naciśnij krótko przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Call".

3. Zapytanie: "Name please.".

4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "XXXXX... (np. "John's phone")" (Podaj oznaczenie głosowe zarejestrowane w książce telefonicznej).

5. Zapytanie: "Calling XXXXX... (np."John's phone") XXXX (Np. "at home"). Is this correct?" (Oznaczenie głosowe i miejsce kontaktu zarejestrowane w książce telefonicznej).

6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes".

7. Zapytanie: "Dialing".

Funkcja powtórnego wybierania numeru

1. Naciśnij krótko przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Redial".

3. Zapytanie: "Dialing"

Rozłączenie aktualnej rozmowy

Naciśnij przycisk rozłączania rozmowy podczas rozmowy.

Transmisja DTMF (system wybierania dwutonowego)

Funkcja ta jest wykorzystywana podczas transmisji DTMF z wykorzystaniem menu głosowego. Odbiornikiem transmisji DTMF jest zazwyczaj domowa automatyczna sekretarka albo automatyczny system informacji telefonicznej (kiedy wysyłasz sygnały tonowe zgodnie z nagranymi wskazówkami głosowymi).

1. Naciśnij krótko przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "XXXX... send" (Podaj kod DTMF).

3. Zapytanie: "Sending XXXX... (kod DTMF)".

System Bluetooth Audio

Wymagana specyfikacja Bluetooth (Zalecana) Wersja 2.0 Profile odpowiedzi A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) wersja 1.0 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profil ...

Rozpoznawanie głosowe

W tym rozdziale objaśniono podstawowe zasady działania rozpoznawania głosowego. Aktywacja rozpoznawania głosowego Aby uruchomić Menu główne ...

Zobacz tez:

Układ wspomagania ruszania pod górę (HAC)
(jeśli jest w wyposażeniu) Przy próbie ruszenia pod górę na stromym wzniesieniu pojazd ma tendencję do staczania się do tyłu. Układ wspomagania ruszania pod górę (HAC) zapobiega stacza ...

System pasów bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE W celu zapewnienia maksymalnej ochrony podczas jazdy należy zawsze używać pasów bezpieczeństwa. Pasy zapewniają najskuteczniejszą ochronę, gdy oparcia foteli ...

Pióra wycieraczek
Przegląd piór wycieraczek UWAGA Jak obecnie wiadomo, handlowe gorące woski stosowane przez automatyczne myjnie samochodów powodują, iż trudno jest oczyścić wycieraczki. Zanieczyszczenie przedniej ...

Instrukcje obslugi: