Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Regulowany ogranicznik prędkości (ASL)

Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> Regulowany ogranicznik prędkości (ASL)

Regulowany ogranicznik prędkości to funkcja polegająca na ograniczeniu prędkości samochodu do takiej, jaką ustawiono w systemie. Prędkość samochodu jest kontrolowana w celu utrzymania jej poniżej wartości ustawionej, nawet jeśli wciskany jest pedał przyspieszenia.

Wartość prędkości, jaką można ustawić dla regulowanego ogranicznika prędkości, mieści się w zakresie od 30 do 200 km/h. Prędkość samochodu może przekroczyć ustawioną wartość, gdy samochód zjeżdża ze wzniesienia, o czym jednak kierowca jest informowany poprzez migający wyświetlacz i emitowany sygnał dźwiękowy.

OSTRZEŻENIE

Zawsze wyłącz system, jeśli ktoś inny siada za kierownicą: Jeżeli nastąpi zmiana kierowcy samochodu i nowy kierowca nie został poinformowany o funkcji ASL, samochód może nie przyspieszać w momencie wciskania pedału przyspieszenia, co może doprowadzić do wypadku.

System składa się z wyświetlacza regulowanego ogranicznika prędkości oraz przycisku ogranicznika prędkości na kierownicy.

Regulowany ogranicznik prędkości (ASL)


Wyświetlacz regulowanego ogranicznika prędkości (ASL)

Stan ustawień funkcji ASL widoczny jest na wyświetlaczu Head-up (samochody z wyświetlaczem Head-up) lub na wyświetlaczu w zestawie wskaźników.

Ekran trybu gotowości

Włączany jest po naciśnięciu przycisku ogranicznika prędkości i włączeniu systemu.

Gaśnie po wyłączeniu systemu.

Wyświetlacz regulowanego ogranicznika prędkości (ASL)


Ekran ustawień

Z tempomatem

Włączany jest po naciśnięciu przycisku SET- i ustawieniu prędkości.

Z aktywnym tempomatem (MRCC) lub z aktywnym tempomatem z funkcją Stop & Go (systemem MRCC z funkcją Stop & Go)

Włączany jest po naciśnięciu przycisku SET- lub SET+ i ustawieniu prędkości.

Wyświetlacz regulowanego ogranicznika prędkości (ASL)


Ekran wyłączenia

Włączany jest w razie wykonania jednej z poniższych czynności i tymczasowego wyłączenia systemu.

Wyświetlacz regulowanego ogranicznika prędkości (ASL)


Główne wskazanie regulowanego ogranicznika prędkości (ASL) (kolor biały)/ Wskazanie ustawienia regulowanego ogranicznika prędkości (ASL) (kolor zielony)


Wskazanie to może mieć dwa kolory.

Główne wskazanie funkcji ASL (kolor biały)

To wskazanie zaświeca się na biało po naciśnięciu przycisku MODE i uaktywnieniu funkcji ASL.

Wskazanie ustawienia funkcji ASL (kolor zielony)

To wskazanie włącza się na zielono w momencie ustawienia maksymalnej prędkości jazdy.

Sygnał ostrzegawczy regulowanego ogranicznika prędkości

Zestaw wskaźników typu A Jeśli samochód przekracza ustawioną prędkość o około 5 km/h lub więcej, tło wskazania ustawionej prędkości w ASL zmienia kolor na pomarańczowy i miga trzykrotnie. Ponadto emitowany jest wówczas sygnał ostrzegawczy. Wskazanie przestaje migać i świeci się, jeśli prędkość samochodu w dalszym ciągu przekracza prędkość ustawioną o około 5 km/h lub więcej i wskazanie to oraz sygnał ostrzegawczy są aktywne, dopóki samochód nie pojedzie z ustawioną prędkością lub niższą.

Zestaw wskaźników typu B W razie przekroczenia prędkości samochodu o około 5 km/h lub więcej emitowany jest ciągły sygnał ostrzegawczy i jednocześnie miga wyświetlacz regulowanego ogranicznika prędkości. Sygnał ostrzegawczy będzie emitowany i wyświetlacz będzie migać, dopóki prędkość samochodu nie zostanie zmniejszona do wartości ustawionej lub niższej.

Sprawdź, czy otoczenie jest bezpieczne i wyreguluj prędkość samochodu, wciskając pedał hamulca. Ponadto zachowuj bezpieczną odległość od pojazdu za Twoim samochodem.

Wyświetlacz regulowanego ogranicznika prędkości (ASL)


PRZESTROGA

(Z tempomatem) Jeżeli ustawisz prędkość niższą niż aktualna prędkość samochodu, poprzez naciśnięcie przycisku SET- lub RES/+ , sygnał ostrzegawczy nie uaktywni się przez około 30 sekund, nawet jeśli prędkość samochodu jest wyższa o 5 km/h od nowo ustawionej prędkości.

Uważaj, aby nie przekraczać ustawionej prędkości.

(Z aktywnym tempomatem (MRCC) lub z aktywnym tempomatem z funkcją Stop & Go (systemem MRCC z funkcją Stop & Go) ) Jeżeli ustawisz prędkość niższą niż aktualna prędkość samochodu, poprzez naciśnięcie przycisku SET- lub RES, sygnał ostrzegawczy nie uaktywni się przez około 30 sekund, nawet jeśli prędkość samochodu jest wyższa o 5 km/h od nowo ustawionej prędkości. Uważaj, aby nie przekraczać ustawionej prędkości.

UWAGA W przypadku tymczasowego wyłączenia systemu poprzez całkowite wciśnięcie pedału przyspieszenia na wyświetlaczu ASL pojawia się ekran wyłączenia. W przypadku przekroczenia prędkości samochodu o około 5 km/h lub więcej, gdy wyświetlany jest ekran wyłączenia, ekran ustawiania prędkości miga, ale sygnał ostrzegawczy nie jest emitowany.

Włączanie/Wyłączanie

UWAGA Gdy włącznik zapłonu zostanie ustawiony w pozycji OFF, wówczas zachowywany jest stan działania systemu, jaki miał miejsce przed wyłączeniem zapłonu.

Na przykład, gdy włącznik zapłonu zostanie ustawiony w położeniu OFF, kiedy ASL był aktywny, system ten uaktywni się przy następnym ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu ON.

Włączanie

Naciśnij włącznik MODE, aby włączyć system. Wyświetlany jest ekran funkcji ASL i włącza się podświetlane na biało główne wskazanie regulowanego ogranicznika prędkości.

UWAGA Gdy tempomat, aktywny tempomat (system MRCC) lub aktywny tempomat z funkcją Stop & Go (system MRCC z funkcją Stop & Go) zaczyna działać po naciśnięciu przycisku MODE, naciśnij przycisk trybu ponownie, aby przełączyć na funkcję ASL.

Wyłączanie

Aby wyłączyć system, wykonaj następujące czynności:

Jeśli żądana prędkość została ustawiona (wskazanie ustawienia funkcji ASL świeci się na zielono) Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF/CAN lub naciśnij dwukrotnie przycisk OFF/CAN. Nie jest już wyświetlany ekran funkcji ASL i nie jest wyświetlane wskazanie ustawienia regulowanego ogranicznika prędkości (zielone).

Jeśli żądana prędkość jazdy została ustawiona (główne wskazanie funkcji ASL świeci się na biało) Naciśnij przycisk OFF/CAN. Nie jest już wyświetlany ekran funkcji ASL i nie jest wyświetlane główne wskazanie regulowanego ogranicznika prędkości (białe).

UWAGA W przypadku naciśnięcia przycisku MODE podczas działania funkcji ASL system ten przełącza się na tempomat, aktywny tempomat (system MRCC) lub aktywny tempomat z funkcją Stop & Go (system MRCC z funkcją Stop & Go).

Ustawianie systemu

OSTRZEŻENIE

Zanim ustawisz system ASL, sprawdź zawsze, czy otoczenie jest bezpieczne: Jeśli ustawisz prędkość niższą niż aktualna prędkość samochodu, samochód zmniejsza prędkość do ustawionej. Sprawdź, czy otoczenie jest bezpieczne i zachowaj bezpieczną odległość od pojazdów z tyłu i z przodu.

1. Naciśnij włącznik MODE, aby włączyć system.

2. (Z tempomatem) Aby ustawić prędkość, naciskaj przycisk SET- . Jeśli aktualna prędkość samochodu wynosi 30 km/h lub więcej, prędkość ustawiana jest na aktualną prędkość samochodu.

Jeśli aktualna prędkość samochodu jest niższa niż 30 km/h, prędkość ustawiana jest na 30 km/h.

(Z aktywnym tempomatem (MRCC) lub z aktywnym tempomatem z funkcją Stop & Go (systemem MRCC z funkcją Stop & Go) ) Aby ustawić prędkość, naciskaj przycisk SET+ lub SET- . Jeśli aktualna prędkość samochodu wynosi 30 km/h lub więcej, prędkość ustawiana jest na aktualną prędkość samochodu. Jeśli aktualna prędkość samochodu jest niższa niż 30 km/h, prędkość ustawiana jest na 30 km/h.

3. (Z tempomatem) Aby zwiększyć ustawioną prędkość, naciśnij i przytrzymaj przycisk RES+ . Prędkość będzie zwiększać w odstępach co 10 km/h. Prędkość można również ustawiać w odstępach co 1 km/h, naciskając i od razu puszczając przycisk RES+ . Na przykład ustawiana prędkość zostanie zwiększona o 4 km/h, jeśli naciśniesz przycisk RES+ 4 razy.

(Z aktywnym tempomatem (MRCC) lub z aktywnym tempomatem z funkcją Stop & Go (systemem MRCC z funkcją Stop & Go) ) Aby zwiększyć ustawioną prędkość, naciśnij i przytrzymaj przycisk SET+ . Prędkość będzie zwiększać w odstępach co 10 km/h. Prędkość można również ustawiać w odstępach co 1 km/h, naciskając krótko przycisk SET+ . Na przykład ustawiana prędkość zostanie zwiększona o 4 km/h, jeśli naciśniesz przycisk SET+ 4 razy.

4. Aby zmniejszyć ustawioną prędkość, naciśnij i przytrzymaj przycisk SET- . Prędkość można zmniejszać w odstępach co 10 km/h. Prędkość można również ustawiać w odstępach co 1 km/h, naciskając krótko przycisk SET- . Na przykład ustawiana prędkość zostanie zmniejszona o 4 km/h, jeśli naciśniesz przycisk SET- 4 razy.

UWAGA

Tymczasowe wyłączanie systemu

System jest tymczasowo wyłączany (pozostając w stanie gotowości) po wykonaniu jednej z poniższych czynności w momencie wyświetlania ekranu regulowanego ogranicznika prędkości.

Z tempomatem Naciśnij przycisk RES/+ , aby przywrócić działanie do wcześniejszej ustawionej prędkości.

Wskazanie systemu ASL jest nadal wyświetlane.

Z aktywnym tempomatem (MRCC) lub z aktywnym tempomatem z funkcją Stop & Go (systemem MRCC z funkcją Stop & Go) Naciśnij przycisk RES, aby przywrócić działanie do wcześniejszej ustawionej prędkości.

Wskazanie systemu ASL jest nadal wyświetlane.

UWAGA

System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS)

System LAS i LDWS ostrzega kierowcę, że jego samochód może zbaczać z danego pasa ruchu i steruje układem kierowniczym, aby pomóc kierowcy ...

Zaawansowany system wspomagający hamowanie (A-SCBS)

(Z wyjątkiem Indonezji i Tajwanu) Zaawansowany system wspomagający hamowanie ostrzega kierowcę o możliwej kolizji za pomocą wyświetlacza oraz sygn ...

Zobacz tez:

Układ czujników parkowania tylnych/przednich
(jeżeli występuje) Czujniki tylne, Czujniki przednie Układ czujników parkowania tylnych/przednich po wykryciu przeszkody w odległości około 100 cm przed i 120 cm za pojazdem ostrzega kierowcę s ...

Głębokość bieżnika
Głębokość bieżnika należy sprawdzać regularnie. Ze względów bezpieczeństwa opony powinny zostać wymienione na nowe, gdy głębokość bieżnika zmniejszy się do ...

Regulacja pochylenia i wysokości kierownicy
OSTRZEŻENIENigdy nie regulować ustawienia kierownicy podczas jazdy. Może to spowodować utratę panowania nad pojazdem, a w konsekwencji doprowadzić do wypadku zagrażającego zdrowiu lub & ...

Instrukcje obslugi: