Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Centralny zamek

Służy do odblokowywania i zablokowywania zamków drzwi, przestrzeni bagażowej oraz klapki wlewu paliwa.

Pociągnąć wewnętrzną klamkę do końca, aby odblokować i otworzyć dane drzwi.

Uwaga W razie wypadku, który spowodował wystrzelenie poduszek powietrznych lub uaktywnienie napinaczy pasów, zamki pojazdu są automatycznie odblokowywane.

Uwaga Jeśli po odblokowaniu zamków za pomocą nadajnika zdalnego sterowania żadne drzwi nie zostały otwarte, zostaną one automatycznie zablokowane po krótkim czasie.

Obsługa nadajnika zdalnego sterowania

Odblokowanie zamków

Centralny zamek


Nacisnąć przycisk .


Tryb odblokowania można ustawić w menu personalizacji ustawień na wyświetlaczu informacyjnym. Można wybrać jedno z dwóch ustawień:

Wybrać odpowiednie ustawienie w menu personalizacji ustawień.

Odblokowanie klapy tylnej

Aby odblokować tylko tylną klapę, należy dłużej nacisnąć .


Blokowanie zamków

Zamknąć drzwi, przestrzeń bagażową i klapkę wlewu paliwa.


Nacisnąć przycisk .


Jeśli drzwi nie zostaną prawidłowo zamknięte, centralny zamek nie zadziała.

Potwierdzanie

Działanie układu centralnego zamka jest potwierdzane przez światła awaryjne.

Obsługa układu elektronicznego kluczyka

Centralny zamek


Elektroniczny kluczyk musi znajdować się na zewnątrz samochodu w odległości około jednego metra od danych drzwi.

Odblokowanie zamków

Centralny zamek


Wsunąć dłoń za klamkę dowolnych drzwi, aby odblokować samochód, lub nacisnąć przełącznik dotykowy tylnej klapy.

Tryb odblokowania można ustawić w menu personalizacji ustawień.

Dostępne są trzy ustawienia:

Blokowanie zamków

Centralny zamek


Nacisnąć palcem wskazującym lub kciukiem klamkę dowolnych drzwi (w oznaczonym miejscu) lub nacisnąć przełącznik dotykowy tylnej klapy.

Nastąpi zablokowanie wszystkich drzwi, przestrzeni bagażowej i klapki wlewu paliwa.

Zamki są blokowane, jeśli zostały otwarte dowolne drzwi i obecnie wszystkie drzwi są zamknięte.

Jeśli drzwi kierowcy nie są prawidłowo zamknięte, kluczyk elektroniczny pozostaje w pojeździe lub zapłon nie jest wyłączony, blokowanie zamków jest niedozwolone i rozlega się ostrzeżenie akustyczne.

Jeśli w pojeździe znajdowało się kilka kluczyków elektronicznych i jeden raz włączono zapłon, drzwi zostaną zablokowane nawet po zabraniu tylko jednego kluczyka elektronicznego z pojazdu.

Odblokowywanie i otwieranie klapy tylnej

Tylną klapę można odblokować i otworzyć przez naciśnięcie przełącznika dotykowego pod listwą ozdobną tylnej klapy, gdy kluczyk elektroniczny znajduje się w zasięgu.

Drzwi pozostają zablokowane w zależności od konfiguracji wybranej w menu personalizacji ustawień.

Obsługa przyciskami elektronicznego kluczyka

Centralny zamek


Centralny zamek można także obsługiwać przyciskami elektronicznego kluczyka.

Nacisnąć , aby odblokować drzwi
kierowcy i klapkę wlewu paliwa lub wszystkie drzwi, klapkę wlewu paliwa i tylną klapę.

Nacisnąć , aby zablokować drzwi
kierowcy i klapkę wlewu paliwa lub wszystkie drzwi, klapkę wlewu paliwa i tylną klapę.

Nacisnąć dłużej, aby
odblokować i otworzyć tylko tylną klapę lub wszystkie drzwi, klapkę wlewu paliwa i tylną klapę.

Potwierdzanie

Działanie układu centralnego zamka jest potwierdzane przez światła awaryjne.

Przyciski centralnego zamka

Służą do blokowania i odblokowywania zamków wszystkich drzwi, klapy bagażnika oraz klapki wlewu paliwa z wnętrza kabiny.

Centralny zamek


W celu zablokowania nacisnąć .


Zaświeci się dioda LED w przycisku.

W celu odblokowania ponownie nacisnąć . Dioda LED w przycisku
zgaśnie.

Obsługa kluczykiem w przypadku usterki centralnego zamka

W przypadku wystąpienia usterki, np.

rozładowania się akumulatora pojazdu lub baterii nadajnika zdalnego sterowania / kluczyka elektronicznego, drzwi kierowcy można zablokować lub odblokować za pomocą kluczyka mechanicznego.

Ręczne odblokowanie zamków

Kluczyk elektroniczny: nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby wysunąć wbudowany kluczyk.

Centralny zamek


Ręcznie odblokować drzwi kierowcy, wkładając kluczyk do zamka i przekręcając go.

Pozostałe drzwi można otworzyć poprzez pociągnięcie wewnętrznej klamki. Tylna klapa i klapka wlewu paliwa mogą się nie odblokować.

Po włączeniu zapłonu następuje wyłączenie zabezpieczenia przed kradzieżą.

Ręczne blokowanie zamków

Centralny zamek


Ręcznie zablokować drzwi kierowcy, wkładając kluczyk do zamka i przekręcając go.

Centralny zamek


Aby zablokować pozostałe drzwi, najpierw zdjąć czarną osłonę, wkładając kluczyk i obracając go w prawo.

Włożyć kluczyk we wgłębienie i przesunąć zatrzask w bok.

Wyjąć kluczyk i zamocować czarną osłonę.

Tylna klapa i klapka wlewu paliwa mogą się nie zablokować.

Układ elektronicznego kluczyka

Umożliwia zdalną (bez kluczyka) obsługę następujących funkcji: centralnego zamka włączanie zapłonu i uruchamianie silnika ...

Automatyczne blokowanie zamków

Automatyczne blokowanie zamków po rozpoczęciu jazdy Funkcja ta automatycznie blokuje drzwi po przekroczeniu przez pojazd prędkości 10 km/h. Jeśli ...

Zobacz tez:

Zaczepy dywaników
(jeżeli występują) Należy ZAWSZE mocować dywaniki przednie do zaczepów podłogowych. Zaczepy zapobiegają przesuwaniu się dywaników do przodu podczas jazdy. OSTRZEŻENIEPodczas uk& ...

Położenie żarówki
Położenie żarówki (przód) Reflektory (światła mijania/drogowe) Kierunkowskaz przedni Pozycyjne Światła do jazdy dziennej Przednie światło przeciwmgielne Poło ...

Tryb ustawień użytkownika
W tym trybie można zmieniać ustawienia dotyczące drzwi, świateł itp. Wspom. Kierowcy (jeśli jest w wyposażeniu) System asystenta pasa ruchu (LKAS) (jeżeli jest w wyposażeniu): Regulacja czu ...

Instrukcje obslugi: