KIA Niro - Instrukcja Obslugi: USB

System audio (z ekranem dotykowym)


(1) Powtarzaj

Włączenie/wyłączenie odtwarzania w pętli.

(2) Losowo

Włączenie/wyłączenie odtwarzania w kolejności losowej.

(3) Lista

Wyświetla listę wszystkich utworów.

(4) Menu

Przechodzi do ekranu menu.

(5) Obraz albumu

Wyświetla informacje o utworze.

(6) Pauza

Wstrzymuje lub kontynuuje odtwarzanie muzyki.

(7) Pasek postępu

Naciśnięcie paska pozwala przeskoczyć w wybrane miejsce.

Odtwarzanie

Zmiana odtwarzanego utworu

System audio (z ekranem dotykowym)


Wybieranie utworu z listy Naciśnij przycisk [List] (Lista), aby wyświetlić listę utworów dostępnych do odtworzenia.

Wybierz i odtwórz wybrany utwór.

Odtwarzanie w pętli Naciśnij przycisk [Repeat] (Powtarzaj), aby włączyć lub wyłączyć tryb "Powtórz wszystkie", "Powtórz bieżący utwór" lub "Powtórz folder".

UWAGA

Funkcja odtwarzania utworów z folderu w pętli dostępna jest tylko dla utworów odtworzonych w kategorii [File] (plik) w części [List] (lista).

Odtwarzanie w kolejności losowej Naciśnij przycisk [Shuffle] (Losowo), aby włączyć odtwarzanie utworów w losowej kolejności.

Menu Naciśnij przycisk [Menu] i wybierz funkcję.

System audio (z ekranem dotykowym)


 1. File (Plik): wybór pliku do zapisania.
 2. Mark all (Zaznacz wszystko): zaznacza wszystkie pliki.
 3. Unmark all (Odznacz wszystko): odznacza wszystkie pliki.
 4. Save (zapisz): zapisuje wybrany plik (lub pliki).
  • Należy wybrać pliki do zapisania i nacisnąć przycisk [Save] (Zapisz).

   Spowoduje to zapisanie wybranych plików w folderze My Music (Moja muzyka).

  • Aktywowanie trybu rozpoznawania mowy lub odebranie połączenia telefonicznego spowoduje przerwanie zapisywania.
  • Można zapisać do 6000 plików.
  • W czasie zapisywania nie można zmienić aktualnie odtwarzanego utworu z urządzenia USB.
  • W czasie zapisywana nie można korzystać z folderu My Music (Moja muzyka).
  • Dostępne miejsce to 700 MB.

UWAGA - Korzystanie z urządzeń iPod

MP3

Obsługiwane formaty dźwięku UWAGA Formaty plików inne niż wymienione powyżej mogą być nierozpoznane lub ich odtworzenie może by ...

iPod

(1) Powtarzaj Włączenie/wyłączenie odtwarzania w pętli. (2) Losowo Włączenie/wyłączenie odtwarzania w kolejności losowej. ...

Zobacz tez:

Ustawianie wymaganej prędkości
1. Aby włączyć tempomat, należy nacisnąć przycisk (CRUISE) na kierownicy. Świeci się lampka sygnalizacyjna włączenia tempomatu ( ). 2. Przyspieszyć do wymaganej prędkości, wy ...

Opony niskoprofilowe
Opony niskoprofilowe mają oznaczenie profilu mniejsze niż 50. Podkreślają one sportowy charakter pojazdu. Niewielka wysokość opony optymalizuje własności jezdne pojazdu i hamowanie. Może ona jednak ob ...

Ograniczenia układu
Układ FCA wykrywa i monitoruje pojazdy poprzedzające oraz wykrywa pieszych na drodze przed pojazdem. Wykorzystuje on w tym celu czujniki radarowe i kamerę z systemem rozpoznawania obrazu. W przypadku wykrycia ryzyka kolizji/potr&# ...

Instrukcje obslugi: