Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Hak holowniczy przyczepy

Informacje ogólne

Fabrycznie zamontowany hak holowniczy jest schowany pod tylnym zderzakiem.

Montaż haka holowniczego powinien być wykonywany w warsztacie. Może być konieczne wprowadzenie w samochodzie pewnych modyfikacji w obrębie układu chłodzenia, osłon termicznych i innych podzespołów.

Należy używać wyłącznie haków holowniczych przeznaczonych dla danego modelu samochodu.

Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu, po podłączeniu układu elektrycznego przyczepy nie jest możliwa obsługa klapy tylnej sterowanej elektrycznie za pomocą nadajnika zdalnego sterowania.

Funkcja wykrywająca przepalenie się żarówek świateł hamowania przyczepy może nie wykrywać przepalenia się niektórych żarówek danego światła, np. w przypadku czterech żarówek o mocy pięciu watów przepalenie się żarówek jest wykrywane dopiero wtedy, gdy nie pozostaje żadna lub pozostaje tylko jedna sprawna żarówka o mocy pięciu watów.

Zamocowany hak holowniczy może przysłonić otwór ucha holowniczego.

W takiej sytuacji podczas holowania należy korzystać z haka holowniczego.

Zachowanie się pojazdu i zalecenia dotyczące jazdy z przyczepą

Przed podłączeniem przyczepy należy nasmarować hak holowniczy.

Nie należy tego robić, gdy używany jest stabilizator przechyłów przyczepy, który oddziałuje na kulę haka.

Podczas holowania przyczepy nie przekraczać prędkości 80 km/h.

Maksymalna prędkość 100 km/h jest dozwolona tylko wtedy, gdy używany jest tłumik drgań, a dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza masy własnej pojazdu.

W przypadku przyczep o niskiej stabilności oraz przyczep kempingowych stanowczo zaleca się używanie tłumika drgań.

W przypadku rozkołysania przyczepy na boki ograniczyć prędkość, nie korygować kierownicą, a w razie potrzeby mocno zahamować.

W przypadku zjeżdżania ze wzniesienia należy jechać na takim samym biegu i ze zbliżoną prędkością jak przy wjeżdżaniu na wzniesienie.

Zwiększyć ciśnienie powietrza w oponach do wartości odpowiadającej maksymalnemu obciążeniu.

Ciągnięcie przyczepy

Obciążenie przyczepy

Maksymalna dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy uzależniona jest od wersji samochodu i mocy silnika. Jej przekraczanie jest zabronione.

Rzeczywiste obciążenie stanowi różnicę pomiędzy rzeczywistą masą całkowitą przyczepy a rzeczywistym obciążeniem haka holowniczego.

Dopuszczalna masa ciągniętej przyczepy jest podana w dowodzie rejestracyjnym samochodu. Jeśli nie określono inaczej, dane takie mają zastosowanie przy pokonywaniu wzniesień o nachyleniu do 12%.

Dopuszczalna masa ciągniętej przyczepy dotyczy wzniesień nieprzekraczających podanego nachylenia i wysokości 0 n.p.m. Moc silnika i zdolność samochodu do pokonywania wzniesień spadają wraz ze wzrostem wysokości i związanym z tym obniżeniem gęstości powietrza. Z tego względu dopuszczalna masa ciągniętej przyczepy maleje o 10% na każde 1000 m wysokości nad poziomem morza. Zmniejszenie obciążenia nie jest konieczne w przypadku jazdy po drogach o niewielkim nachyleniu (poniżej 8%, np. autostrady).

Suma rzeczywistej masy całkowitej przyczepy i rzeczywistej masy całkowitej samochodu nie może przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej zestawu. Którą można znaleźć na tabliczce identyfikacyjnej.

Pionowe obciążenie sprzęgu

Pionowe obciążenie sprzęgu to obciążenie wywierane przez dyszel przyczepy na hak holowniczy. Można je zmienić przez odpowiednie przemieszczenie ładunku na przyczepie.

Wartość maksymalnego dopuszczalnego obciążenia haka holowniczego wynosząca 60 kg jest podana na tabliczce identyfikacyjnej haka oraz w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Należy zawsze dążyć do uzyskania obciążenia haka równego wartości maksymalnej, szczególnie w przypadku ciężkich przyczep.

Pionowe obciążenie sprzęgu nigdy nie powinno być mniejsze niż 25 kg.

Obciążenie tylnej osi

Przy podłączonej przyczepie i pełnym obciążeniu samochodu dopuszczalne obciążenie tylnej osi (patrz tabliczka identyfikacyjna i dokumenty samochodu) może zostać przekroczone o 60 kg, dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może zostać przekroczona. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia tylnej osi zastosowanie ma ograniczenie prędkości do 100 km/h.

Hak holowniczy

Przestroga

Podczas jazdy bez przyczepy hak holowniczy powinien być zdjęty.

Przechowywanie haka holowniczego

Torba z hakiem holowniczym jest przechowywana na tylnej osłonie podłogowej w przestrzeni bagażowej.

Hak holowniczy


Przełożyć pasek przez prawy tylny zaczep stabilizacyjny, owinąć dwukrotnie i zaciągnąć pasek w celu zabezpieczenia torby.

Montaż haka holowniczego

Hak holowniczy


Rozłożyć gniazdo przyłączeniowe w dół. Wyjąć zaślepkę otworu do mocowania haka i schować ją.

Sprawdzanie poprawności przygotowania haka holowniczego

Jeśli tak nie jest, hak należy ponownie przygotować do montażu:

Hak holowniczy


Hak holowniczy


Umieszczanie haka holowniczego w obsadzie

Hak holowniczy


Odpowiednio przygotowany hak wsunąć w obsadę i mocno docisnąć w górę, aż do zablokowania, co zostanie zasygnalizowane charakterystycznym odgłosem.

Pokrętło samoczynnie powróci do położenia wyjściowego (pomiędzy nim a hakiem nie będzie szczeliny).

Ostrzeżenie

Nie dotykać pokrętła podczas umieszczania haka holowniczego w obsadzie.

Zablokować hak holowniczy, obracając kluczyk w położenie .


Wyjąć kluczyk i zamknąć zaślepkę.

Ucho do mocowania linki asekuracyjnej

Hak holowniczy


Podłączyć linkę asekuracyjną do ucha.

Sprawdzanie poprawności zamocowania haka holowniczego

Ostrzeżenie

Holowanie jest dopuszczalne wyłącznie po prawidłowym zamontowaniu haka holowniczego. Jeśli haka nie można poprawnie zamontować, zwrócić się o pomoc do warsztatu.

Demontaż haka holowniczego

Hak holowniczy


Usunąć zaślepkę, wsunąć kluczyk w zamek i obrócić go w położenie c, aby odblokować hak.

Wysunąć pokrętło i obrócić je do oporu w prawo. Pociągnąć hak w dół, aby wyjąć go z obsady.

Umieścić zaślepkę w otworze do mocowania haka.

Złożyć gniazdo przyłączeniowe w górę.

Schować hak holowniczy w torbie i zabezpieczyć ją przez przymocowanie paska do prawego tylnego zaczepu stabilizacyjnego.

Owinąć dwukrotnie i zaciągnąć pasek w celu zabezpieczenia torby.

Paliwo

Paliwo do silników benzynowychNależy tankować wyłącznie benzynę bezołowiową zgodną z europejską normą EN 228 lub E DIN 51626-1, ...

Pielęgnacja samochodu

...

Zobacz tez:

Daszki przeciwsłoneczne
Jeśli potrzebujesz użyć daszka przeciwsłonecznego, opuść lub wyjmij go z zaczepu i obróć w bok. Lusterka w daszkach przeciwsłonecznych Aby użyć lusterka, opuść daszek przeci ...

Oświetlenie wewnętrzne
OSTROŻNIENie wolno pozostawiać włączonych lampek wewnętrznych na dłuższy czas przy wyłączonym silniku. Może to doprowadzić do rozładowania akumulatora.   ...

Włączenie tylko alarmu perymetrycznego
Wyłączyć zabezpieczenia pojemnościowe i zapobiegające podniesieniu, aby uniknąć nieoczekiwanego włączenia alarmu w pewnych sytuacjach: pozostawienie zwierzęcia w samochodzie, pozostawienie uchylonej szyby lub otwieranego dachu, my ...

Instrukcje obslugi: