Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Klimatyzacja sterowana elektronicznie

Dwustrefowy układ sterowania umożliwia ustawianie różnych temperatur dla kierowcy i pasażera z przodu.

W trybie automatycznym temperatura, prędkość obrotowa wentylatora oraz rozdział powietrza są regulowane automatycznie.

Klimatyzacja sterowana elektronicznie


Na rysunku przedstawiono funkcje, które mogą być niedostępne dla danego pojazdu.

Obejmuje elementy sterujące:

Włączone funkcje są sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w odpowiednim elemencie sterującym.

Elektroniczny układ sterowania klimatyzacji działa w pełni tylko przy pracującym silniku.

Menu ustawień klimatyzacji (przycisk MENU)

Klimatyzacja sterowana elektronicznie


Ustawienia

może być uruchamiana ręcznie w menu ustawień klimatyzacji.

Nacisnąć MENU, aby wejść w menu, i dotknąć odpowiednich przycisków.

Menu ustawień klimatyzacji można również wyświetlić

Tryb pracy automatycznej AUTO

Klimatyzacja sterowana elektronicznie


Ustawienia podstawowe dla regulacji automatycznej z maksymalnym komfortem:

Ustawienia ręczne

Ustawienia układu sterowania klimatyzacji można zmienić, włączając poniższe funkcje.

Prędkości dmuchawy


Klimatyzacja sterowana elektronicznie


Wyregulować przepływ powietrza, obracając pokrętło w położenie
odpowiadające wymaganej prędkości. Obrócić w lewo w celu zmniejszenia lub w prawo w celu zwiększenia prędkości. Prędkość dmuchawy można również zmieniać za pomocą przycisków dotykowych na wyświetlaczu ustawień klimatyzacji. Nacisnąć MENU, aby wejść do menu.

Obrócenie pokrętła
w lewo: wyłączenie wentylatora i chłodzenia.

Przywracanie trybu pracy automatycznej: nacisnąć AUTO.

Rozdział powietrza


Klimatyzacja sterowana elektronicznie


Nacisnąć MENU, aby wejść do menu.

Dotknąć:

: na szybę
przednią i szyby w drzwiach przednich

: do górnej
części kabiny i foteli tylnych poprzez regulowane kratki nawiewu powietrza

: do dolnej części kabiny z przodu
i z tyłu oraz na szybę przednią

Aby powrócić do automatycznego sterowania rozdziałem powietrza, nacisnąć AUTO.

Nastawianie temperatury


Klimatyzacja sterowana elektronicznie


Ustawić docelowe temperatury osobno dla kierowcy i pasażera na przednim fotelu, korzystając z lewego i prawego pokrętła. Pokrętło po stronie pasażera zmienia temperaturę po jego stronie. Pokrętło po stronie kierowcy zmienia temperaturę po stronie kierowcy lub po obu stronach w zależności od tego, czy w menu ustawień klimatyzacji jest włączona synchronizacja MONO. Nacisnąć MENU, aby wejść do menu.

Zalecana temperatura wynosi 22 ºC.

Temperatura pokazuje się na wyświetlaczach obok pokręteł i w menu ustawień klimatyzacji.

Jeśli zostanie ustawiona temperatura minimalna Lo, układ klimatyzacji przełączy się w tryb maksymalnego chłodzenia pod warunkiem, że włączony jest przycisk chłodzenia A/C.

W razie ustawienia temperatury maksymalnej Hi klimatyzacja sterowana elektronicznie pracuje z maksymalną mocą grzewczą.

Uwaga Jeśli tryb A/C jest włączony, obniżenie temperatury ustawionej w kabinie może spowodować uruchomienie silnika wyłączonego przez funkcję Autostop, bądź też uniemożliwić jej włączenie.

Synchronizacja temperatury w dwóch strefach MONO lub SYNC Nacisnąć MENU, aby wejść do menu.

Dotknąć MONO lub SYNC, aby połączyć ustawienie temperatury po stronie pasażera z ustawieniem temperatury po stronie kierowcy.

Regulacja za pomocą pokrętła po stronie pasażera powoduje wyłączenie synchronizacji.

Klimatyzacja A/C

Klimatyzacja sterowana elektronicznie


Nacisnąć przycisk A/C, aby włączyć chłodzenie. Dioda LED w przycisku świeci, sygnalizując włączenie.

Chłodzenie działa tylko przy pracującym silniku i włączonej dmuchawie układu klimatyzacji.

Nacisnąć ponownie A/C, aby wyłączyć chłodzenie.

Układ klimatyzacji chłodzi i osusza powietrze w przypadku wzrostu temperatury na zewnątrz powyżej określonego poziomu. Z tego względu spod pojazdu mogą wyciekać krople wytrąconej wilgoci.

Jeśli chłodzenie lub osuszanie powietrza nie jest konieczne, należy wyłączyć układ chłodzenia w celu ograniczenia zużycia paliwa.

Recyrkulacja powietrza włączana ręcznie


Klimatyzacja sterowana elektronicznie


Nacisnąć , aby włączyć tryb
recyrkulacji powietrza. Dioda LED w przycisku świeci, sygnalizując włączenie.

Nacisnąć ponownie , aby
wyłączyć tryb recyrkulacji.

Ostrzeżenie

W trybie recyrkulacji wymiana powietrza jest ograniczona. W przypadku braku chłodzenia zwiększa się wilgotność powietrza, co może powodować parowanie szyb od wewnątrz. Ze względu na stopniowo pogarszającą się jakość powietrza osoby przebywające w samochodzie mogą odczuwać senność.

Jeśli powietrze na zewnątrz pojazdu jest ciepłe i bardzo wilgotne, przednia szyba może zaparować od zewnątrz po skierowaniu na nią strumienia zimnego powietrza. W takiej sytuacji należy na krótko włączyć wycieraczki szyby przedniej w celu usunięcia pary .


Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb


Klimatyzacja sterowana elektronicznie


Uwaga Jeżeli podczas pracy silnika zostanie wciśnięty , funkcja
Autostop zostanie zablokowana do czasu ponownego wciśnięcia .


Jeżeli podczas wyłączenia silnika przez funkcję Autostop zostanie wciśnięty przycisk , silnik zostanie
ponownie uruchomiony w sposób automatyczny.

Wyłączanie klimatyzacji sterowanej elektronicznie

Chłodzenie, wentylator i tryb automatyczny można wyłączyć, obracając pokrętło
w lewo.

Aby je włączyć, należy uruchomić dmuchawę lub nacisnąć AUTO.

Ogrzewanie tylnej szyby, przedniej szyby i lusterek zewnętrznych


Podgrzewanie foteli


Nagrzewnica dodatkowa

Ogrzewacz powietrza

Układ Quickheat jest dodatkowym elektrycznym ogrzewaczem powietrza, który przyspiesza nagrzewanie powietrza w kabinie.

Dmuchawa

Na rysunku przedstawiono funkcje, które mogą być niedostępne dla danego pojazdu. Obejmuje elementy sterujące: regulacja temperatury rozdzia& ...

Kratki nawiewu powietrza

Regulowane kratki nawiewu powietrza Środkowe kratki nawiewu powietrza w desce rozdzielczej Ustawić kierunek powietrza, przechylając i obracając kratki ...

Zobacz tez:

Połączenie alarmowe lub z assistance
Zgodnie z warunkami ogólnymi korzystania z usługi, które są dostępne w punktach sprzedaży, a także z zastrzeżeniem ograniczeń technologicznych i technicznych. Peugeot Connect SOS W sytuacji awaryjnej nacisnąć na ponad 2 sekund ...

System powitalny
Oświetlenie powitalne (jeśli jest w wyposażeniu) Gdy wszystkie drzwi (i klapa tylna) są zablokowane i zamknięte, podświetlenie klamki drzwi włączy się na około 15 sekund w przypadku wykonania ...

Liczniki i wskaźniki
Prędkościomierz Licznik przebiegu całkowitego, licznik przebiegów okresowych i przycisk wyboru licznika przebiegów okresowych Obrotomierz Podświetlenie zestawu wskaźników Komputer pok& ...

Instrukcje obslugi: