Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Klimatyzacja sterowana elektronicznie

Dwustrefowy układ sterowania umożliwia ustawianie różnych temperatur dla kierowcy i pasażera z przodu.

W trybie automatycznym temperatura, prędkość obrotowa wentylatora oraz rozdział powietrza są regulowane automatycznie.

Klimatyzacja sterowana elektronicznie


Na rysunku przedstawiono funkcje, które mogą być niedostępne dla danego pojazdu.

Obejmuje elementy sterujące:

Włączone funkcje są sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w odpowiednim elemencie sterującym.

Elektroniczny układ sterowania klimatyzacji działa w pełni tylko przy pracującym silniku.

Menu ustawień klimatyzacji (przycisk MENU)

Klimatyzacja sterowana elektronicznie


Ustawienia

może być uruchamiana ręcznie w menu ustawień klimatyzacji.

Nacisnąć MENU, aby wejść w menu, i dotknąć odpowiednich przycisków.

Menu ustawień klimatyzacji można również wyświetlić

Tryb pracy automatycznej AUTO

Klimatyzacja sterowana elektronicznie


Ustawienia podstawowe dla regulacji automatycznej z maksymalnym komfortem:

Ustawienia ręczne

Ustawienia układu sterowania klimatyzacji można zmienić, włączając poniższe funkcje.

Prędkości dmuchawy


Klimatyzacja sterowana elektronicznie


Wyregulować przepływ powietrza, obracając pokrętło w położenie
odpowiadające wymaganej prędkości. Obrócić w lewo w celu zmniejszenia lub w prawo w celu zwiększenia prędkości. Prędkość dmuchawy można również zmieniać za pomocą przycisków dotykowych na wyświetlaczu ustawień klimatyzacji. Nacisnąć MENU, aby wejść do menu.

Obrócenie pokrętła
w lewo: wyłączenie wentylatora i chłodzenia.

Przywracanie trybu pracy automatycznej: nacisnąć AUTO.

Rozdział powietrza


Klimatyzacja sterowana elektronicznie


Nacisnąć MENU, aby wejść do menu.

Dotknąć:

: na szybę
przednią i szyby w drzwiach przednich

: do górnej
części kabiny i foteli tylnych poprzez regulowane kratki nawiewu powietrza

: do dolnej części kabiny z przodu
i z tyłu oraz na szybę przednią

Aby powrócić do automatycznego sterowania rozdziałem powietrza, nacisnąć AUTO.

Nastawianie temperatury


Klimatyzacja sterowana elektronicznie


Ustawić docelowe temperatury osobno dla kierowcy i pasażera na przednim fotelu, korzystając z lewego i prawego pokrętła. Pokrętło po stronie pasażera zmienia temperaturę po jego stronie. Pokrętło po stronie kierowcy zmienia temperaturę po stronie kierowcy lub po obu stronach w zależności od tego, czy w menu ustawień klimatyzacji jest włączona synchronizacja MONO. Nacisnąć MENU, aby wejść do menu.

Zalecana temperatura wynosi 22 ºC.

Temperatura pokazuje się na wyświetlaczach obok pokręteł i w menu ustawień klimatyzacji.

Jeśli zostanie ustawiona temperatura minimalna Lo, układ klimatyzacji przełączy się w tryb maksymalnego chłodzenia pod warunkiem, że włączony jest przycisk chłodzenia A/C.

W razie ustawienia temperatury maksymalnej Hi klimatyzacja sterowana elektronicznie pracuje z maksymalną mocą grzewczą.

Uwaga Jeśli tryb A/C jest włączony, obniżenie temperatury ustawionej w kabinie może spowodować uruchomienie silnika wyłączonego przez funkcję Autostop, bądź też uniemożliwić jej włączenie.

Synchronizacja temperatury w dwóch strefach MONO lub SYNC Nacisnąć MENU, aby wejść do menu.

Dotknąć MONO lub SYNC, aby połączyć ustawienie temperatury po stronie pasażera z ustawieniem temperatury po stronie kierowcy.

Regulacja za pomocą pokrętła po stronie pasażera powoduje wyłączenie synchronizacji.

Klimatyzacja A/C

Klimatyzacja sterowana elektronicznie


Nacisnąć przycisk A/C, aby włączyć chłodzenie. Dioda LED w przycisku świeci, sygnalizując włączenie.

Chłodzenie działa tylko przy pracującym silniku i włączonej dmuchawie układu klimatyzacji.

Nacisnąć ponownie A/C, aby wyłączyć chłodzenie.

Układ klimatyzacji chłodzi i osusza powietrze w przypadku wzrostu temperatury na zewnątrz powyżej określonego poziomu. Z tego względu spod pojazdu mogą wyciekać krople wytrąconej wilgoci.

Jeśli chłodzenie lub osuszanie powietrza nie jest konieczne, należy wyłączyć układ chłodzenia w celu ograniczenia zużycia paliwa.

Recyrkulacja powietrza włączana ręcznie


Klimatyzacja sterowana elektronicznie


Nacisnąć , aby włączyć tryb
recyrkulacji powietrza. Dioda LED w przycisku świeci, sygnalizując włączenie.

Nacisnąć ponownie , aby
wyłączyć tryb recyrkulacji.

Ostrzeżenie

W trybie recyrkulacji wymiana powietrza jest ograniczona. W przypadku braku chłodzenia zwiększa się wilgotność powietrza, co może powodować parowanie szyb od wewnątrz. Ze względu na stopniowo pogarszającą się jakość powietrza osoby przebywające w samochodzie mogą odczuwać senność.

Jeśli powietrze na zewnątrz pojazdu jest ciepłe i bardzo wilgotne, przednia szyba może zaparować od zewnątrz po skierowaniu na nią strumienia zimnego powietrza. W takiej sytuacji należy na krótko włączyć wycieraczki szyby przedniej w celu usunięcia pary .


Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb


Klimatyzacja sterowana elektronicznie


Uwaga Jeżeli podczas pracy silnika zostanie wciśnięty , funkcja
Autostop zostanie zablokowana do czasu ponownego wciśnięcia .


Jeżeli podczas wyłączenia silnika przez funkcję Autostop zostanie wciśnięty przycisk , silnik zostanie
ponownie uruchomiony w sposób automatyczny.

Wyłączanie klimatyzacji sterowanej elektronicznie

Chłodzenie, wentylator i tryb automatyczny można wyłączyć, obracając pokrętło
w lewo.

Aby je włączyć, należy uruchomić dmuchawę lub nacisnąć AUTO.

Ogrzewanie tylnej szyby, przedniej szyby i lusterek zewnętrznych


Podgrzewanie foteli


Nagrzewnica dodatkowa

Ogrzewacz powietrza

Układ Quickheat jest dodatkowym elektrycznym ogrzewaczem powietrza, który przyspiesza nagrzewanie powietrza w kabinie.

Dmuchawa

Na rysunku przedstawiono funkcje, które mogą być niedostępne dla danego pojazdu. Obejmuje elementy sterujące: regulacja temperatury rozdzia& ...

Kratki nawiewu powietrza

Regulowane kratki nawiewu powietrza Środkowe kratki nawiewu powietrza w desce rozdzielczej Ustawić kierunek powietrza, przechylając i obracając kratki ...

Zobacz tez:

Jak korzystać z radia Stitcher
Co to jest radio Stitcher? Radio Stitcher*1 jest to aplikacja, z której można korzystać do słuchania radia internetowego lub nadawanych strumieniowo podcastów. Zalecana zawartość jest automatycznie wybier ...

Wnętrze samochodu
Klamka wewnętrzna Przełącznik szyby sterowanej elektrycznie Włącznik centralnego zamka Włącznik blokady elektrycznych podnośników szyb Sterowanie zewnętrznego lusterka wstecznego ...

Widok nadwozia
Przód Wycieraczki szyby przedniej Dach otwierany Szyba Pokrywa wlewu paliwa Przycisk żądania Drzwi Wyposażenie i rozmieszczenie elementów wyposażenia różni się w zależnoś ...

Instrukcje obslugi: