Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Dmuchawa

Dmuchawa


Na rysunku przedstawiono funkcje, które mogą być niedostępne dla danego pojazdu.

Obejmuje elementy sterujące:

Dmuchawa


Niektóre zmiany ustawień są krótko sygnalizowane na wyświetlaczu informacyjnym. Włączone funkcje są sygnalizowane przez diody LED w odpowiednich przyciskach.

Regulacja temperatury


Wyregulować temperaturę, obracając w położenie
odpowiadające wymaganej temperaturze.

strefa czerwona : cieplej
strefa niebieska : chłodniej

Ogrzewanie będzie w pełni efektywne dopiero po rozgrzaniu się silnika do temperatury roboczej.

Rozdział powietrza


Nacisnąć:

: na szybę
przednią i szyby w drzwiach przednich

: do górnej
części kabiny i foteli tylnych przez regulowane przednie kratki nawiewu powietrza

: do dolnej części kabiny z przodu
i z tyłu oraz na szybę przednią

Możliwe są ustawienia pośrednie.

Prędkości dmuchawy


Wyregulować przepływ powietrza, obracając w położenie
odpowiadające wymaganej prędkości.

w prawo : zwiększanie w lewo : zmniejszanie

Klimatyzacja A/C

Dmuchawa


Nacisnąć przycisk A/C, aby włączyć chłodzenie. Włączenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku. Chłodzenie działa tylko przy pracującym silniku i włączonej dmuchawie układu klimatyzacji.

Nacisnąć ponownie A/C, aby wyłączyć chłodzenie.

Układ klimatyzacji chłodzi i osusza powietrze w przypadku wzrostu temperatury na zewnątrz nieznacznie powyżej poziomu zamarzania. Z tego względu spod pojazdu mogą wyciekać krople wytrąconej wilgoci.

Jeśli chłodzenie lub osuszanie powietrza nie jest konieczne, należy wyłączyć układ chłodzenia w celu ograniczenia zużycia paliwa.

Włączone chłodzenie może uniemożliwić uruchomienie funkcji Autostop. System stop-start.

Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb


Dmuchawa


Uwaga Jeżeli podczas pracy silnika zostanie wciśnięty , funkcja
Autostop zostanie zablokowana do czasu ponownego wciśnięcia .


Jeżeli podczas wyłączenia silnika przez funkcję Autostop zostanie wciśnięty przycisk , silnik zostanie
ponownie uruchomiony w sposób automatyczny.

Recyrkulacja powietrza


Dmuchawa


Nacisnąć , aby włączyć tryb
recyrkulacji powietrza, zostanie to zasygnalizowane przez diodę LED.

Wybrać recyrkulację powietrza, aby wspomóc chłodzenie wnętrza lub zapobiec przedostawaniu się z zewnątrz nieprzyjemnych zapachów lub spalin.

Nacisnąć ponownie , aby
wyłączyć tryb recyrkulacji powietrza.

Ostrzeżenie

W trybie recyrkulacji wymiana powietrza jest ograniczona. W przypadku braku chłodzenia zwiększa się wilgotność powietrza, co może powodować parowanie szyb od wewnątrz. Ze względu na stopniowo pogarszającą się jakość powietrza osoby przebywające w samochodzie mogą odczuwać senność.

Jeśli powietrze na zewnątrz pojazdu jest ciepłe i bardzo wilgotne, przednia szyba może zaparować od zewnątrz po skierowaniu na nią strumienia zimnego powietrza. W takiej sytuacji należy na krótko włączyć wycieraczki szyby przedniej w celu usunięcia pary .


Tryb maksymalnej intensywności chłodzenia

Dmuchawa


Opuścić na chwilę szyby, aby umożliwić szybkie ujście gorącego powietrza.

Ogrzewanie tylnej szyby, przedniej szyby i lusterek zewnętrznych


Podgrzewanie foteli


Układ ogrzewania i wentylacji

Obejmuje elementy sterujące: regulacja temperatury rozdział powietrza prędkość dmuchawy usuwanie zaparowania i oblodzenia ogrzewan ...

Klimatyzacja sterowana elektronicznie

Dwustrefowy układ sterowania umożliwia ustawianie różnych temperatur dla kierowcy i pasażera z przodu. W trybie automatycznym temperatura, prę ...

Zobacz tez:

Zagłówek
Dla bezpieczeństwa i wygody pasażerów wszystkie tylne siedzenia są wyposażone w zagłówki. Zagłówek nie tylko zapewnia komfort pasażerom, ale również pomaga chronić g ...

Wymiana żarówki
Reflektory są wyposażone w klosze z poliwęglanu pokryte warstwą ochronną:  Nie należy ich czyścić suchą ściereczką ani szmatką polerską i nie używać detergentu ani rozpuszczalnika.  Używać gąbki i wody z mydłem lub ...

Światła awaryjne
Światła awaryjne ostrzegają innych kierowców. Informują one o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas zbliżania się, wyprzedzania lub mijania niesprawnego pojazdu. ...

Instrukcje obslugi: