Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Dmuchawa

Dmuchawa


Na rysunku przedstawiono funkcje, które mogą być niedostępne dla danego pojazdu.

Obejmuje elementy sterujące:

Dmuchawa


Niektóre zmiany ustawień są krótko sygnalizowane na wyświetlaczu informacyjnym. Włączone funkcje są sygnalizowane przez diody LED w odpowiednich przyciskach.

Regulacja temperatury


Wyregulować temperaturę, obracając w położenie
odpowiadające wymaganej temperaturze.

strefa czerwona : cieplej
strefa niebieska : chłodniej

Ogrzewanie będzie w pełni efektywne dopiero po rozgrzaniu się silnika do temperatury roboczej.

Rozdział powietrza


Nacisnąć:

: na szybę
przednią i szyby w drzwiach przednich

: do górnej
części kabiny i foteli tylnych przez regulowane przednie kratki nawiewu powietrza

: do dolnej części kabiny z przodu
i z tyłu oraz na szybę przednią

Możliwe są ustawienia pośrednie.

Prędkości dmuchawy


Wyregulować przepływ powietrza, obracając w położenie
odpowiadające wymaganej prędkości.

w prawo : zwiększanie w lewo : zmniejszanie

Klimatyzacja A/C

Dmuchawa


Nacisnąć przycisk A/C, aby włączyć chłodzenie. Włączenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku. Chłodzenie działa tylko przy pracującym silniku i włączonej dmuchawie układu klimatyzacji.

Nacisnąć ponownie A/C, aby wyłączyć chłodzenie.

Układ klimatyzacji chłodzi i osusza powietrze w przypadku wzrostu temperatury na zewnątrz nieznacznie powyżej poziomu zamarzania. Z tego względu spod pojazdu mogą wyciekać krople wytrąconej wilgoci.

Jeśli chłodzenie lub osuszanie powietrza nie jest konieczne, należy wyłączyć układ chłodzenia w celu ograniczenia zużycia paliwa.

Włączone chłodzenie może uniemożliwić uruchomienie funkcji Autostop. System stop-start.

Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb


Dmuchawa


Uwaga Jeżeli podczas pracy silnika zostanie wciśnięty , funkcja
Autostop zostanie zablokowana do czasu ponownego wciśnięcia .


Jeżeli podczas wyłączenia silnika przez funkcję Autostop zostanie wciśnięty przycisk , silnik zostanie
ponownie uruchomiony w sposób automatyczny.

Recyrkulacja powietrza


Dmuchawa


Nacisnąć , aby włączyć tryb
recyrkulacji powietrza, zostanie to zasygnalizowane przez diodę LED.

Wybrać recyrkulację powietrza, aby wspomóc chłodzenie wnętrza lub zapobiec przedostawaniu się z zewnątrz nieprzyjemnych zapachów lub spalin.

Nacisnąć ponownie , aby
wyłączyć tryb recyrkulacji powietrza.

Ostrzeżenie

W trybie recyrkulacji wymiana powietrza jest ograniczona. W przypadku braku chłodzenia zwiększa się wilgotność powietrza, co może powodować parowanie szyb od wewnątrz. Ze względu na stopniowo pogarszającą się jakość powietrza osoby przebywające w samochodzie mogą odczuwać senność.

Jeśli powietrze na zewnątrz pojazdu jest ciepłe i bardzo wilgotne, przednia szyba może zaparować od zewnątrz po skierowaniu na nią strumienia zimnego powietrza. W takiej sytuacji należy na krótko włączyć wycieraczki szyby przedniej w celu usunięcia pary .


Tryb maksymalnej intensywności chłodzenia

Dmuchawa


Opuścić na chwilę szyby, aby umożliwić szybkie ujście gorącego powietrza.

Ogrzewanie tylnej szyby, przedniej szyby i lusterek zewnętrznych


Podgrzewanie foteli


Układ ogrzewania i wentylacji

Obejmuje elementy sterujące: regulacja temperatury rozdział powietrza prędkość dmuchawy usuwanie zaparowania i oblodzenia ogrzewan ...

Klimatyzacja sterowana elektronicznie

Dwustrefowy układ sterowania umożliwia ustawianie różnych temperatur dla kierowcy i pasażera z przodu. W trybie automatycznym temperatura, prę ...

Zobacz tez:

Przycisk systemu zapamiętywania pozycji kierowcy (regulacja elektryczna)
(jeśli jest w wyposażeniu) System zapamiętywania pozycji kierowcy służy do zapisywania i przywracania zapisanych ustawień fotela kierowcy i zewnętrznych lusterek wstecznych za pomocą jednego przycisk ...

Zabezpieczanie zamków przed zamarznięciem
Aby zapobiec zamarzaniu zamków, w ich otwory należy wprowadzić atestowany płyn odmrażający lub glicerynę. Jeżeli zamek jest oblodzony, należy polać go atestowanym płynem odmrażają ...

Ustawianie odległości między pojazdami
Ustawianie odległości między pojazdami Ta funkcja pozwala zaprogramować samochód tak, by utrzymywał odległość względną od pojazdu znajdującego się z przodu bez koniecznośc ...

Instrukcje obslugi: