Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Wymiana żarówek

Wyłączyć zapłon i zamknąć drzwi lub wyłączyć światła, których żarówka wymaga wymiany.

Nowe żarówki należy chwytać wyłącznie za cokół. Nie dotykać części szklanej gołymi rękoma.

Podczas wymiany korzystać wyłącznie z żarówek tego samego typu.

Żarówki reflektorów wymienia się od strony komory silnika.

Kontrola żarówek

Po wymianie żarówki włączyć zapłon, a następnie włączyć i sprawdzić światła.

Reflektory halogenowe

Reflektory halogenowe z oddzielnymi obudowami światła mijania i światła drogowego/kierunkowskazu.

Reflektory halogenowe


Światło drogowe, kierunkowskaz (1)

Światło mijania (2)

Światła drogowe

Reflektory halogenowe


1. Obrócić osłonę (1) w lewo i zdjąć.

Reflektory halogenowe


2. Wyciągnąć oprawkę górnej żarówki z obudowy reflektora.

Reflektory halogenowe


3. Pociągnąć żarówkę w celu wyjęcia ze złącza.

4. Założyć nową żarówkę i podłączyć oprawkę do złącza.

5. Włożyć i wcisnąć oprawkę żarówki w obudowę reflektora, ustawiając występ w odpowiednim położeniu.

6. Założyć osłonę i obrócić w prawo.

Kierunkowskaz

Reflektory halogenowe


1. Obrócić osłonę (1) w lewo i zdjąć.

Reflektory halogenowe


2. Obrócić oprawkę dolnej żarówki w lewo, aby ją odblokować.

Wyciągnąć oprawkę żarówki z obudowy reflektora.

Reflektory halogenowe


3. Nacisnąć zatrzask i wyjąć żarówkę z oprawki.

4. Wymienić żarówkę i zamocować w oprawce.

5. Włożyć oprawkę żarówki do obudowy reflektora i obrócić w prawo.

6. Założyć osłonę i obrócić w prawo.

Światła mijania

Reflektory halogenowe


1. Obrócić osłonę (2) w lewo i zdjąć.

Reflektory halogenowe


2. Unieść zacisk mocujący, a następnie pociągnąć złącze do tyłu.

3. Opuścić zacisk mocujący i wyjąć żarówkę z obudowy reflektora.

Reflektory halogenowe


4. Wymienić żarówkę i wcisnąć ją w obudowę reflektora, ustawiając występ w odpowiednim położeniu.

5. Unieść zacisk mocujący i przytrzymać w tej pozycji.

6. Podłączyć złącze do żarówki i zabezpieczyć zaciskiem mocującym.

7. Założyć osłonę i obrócić w prawo.

Światła pozycyjne / Światła do jazdy dziennej

W przypadku awarii diod LED ich wymianę należy zlecić warsztatowi.

Reflektory LED

Reflektory ze światłami mijania, światła pozycyjne, światła do jazdy dziennej i kierunkowskazy są lampami LED i nie można ich wymieniać.

W przypadku usterki należy zlecić naprawę lamp warsztatowi.

Światła przeciwmgielne

Dostęp do żarówek można uzyskać od spodu pojazdu.

Światła przeciwmgielne


1. Obrócić oprawkę żarówki w lewo i wyjąć ją z obudowy reflektora.

Światła przeciwmgielne


2. Odłączyć oprawkę żarówki od złącza, wciskając zaczep.

3. Wymienić żarówkę w oprawce i podłączyć złącze.

4. Włożyć oprawkę żarówki w obudowę reflektora, obracając ją w prawo, i zablokować.

Światła tylne

W niektórych wersjach światła tylne i światła hamowania są wykonane w technologii LED. W przypadku przepalenia się diod LED należy je wymienić w warsztacie.

Zespół światła w nadwoziu

Odłączanie zespołu światła

Światła tylne


1. Wykręcić dwie śruby mocujące zespół światła.

Światła tylne


2. Wyjąć zespół światła, pociągając go prosto do tyłu.

Światła tylne


3. Wykręcić trzy śruby mocujące oprawę żarówek.

4. Wersja bez diod LED


Pociągnąć żarówkę w celu wyjęcia i wymienić.

Światło tylne/światło hamowania 1

Kierunkowskaz 2

Wersja z diodami LED

Można wymienić tylko żarówkę kierunkowskazu.

Światła tylne


Wyjąć oprawę żarówki z zespołu światła, obracając ją w lewo.

Światła tylne


Wyjąć żarówkę kierunkowskazu z oprawy, pociągając ją na wprost.

Wymienić żarówkę na nową.

Mocowanie zespołu światła

1. Zamocować oprawę żarówki w zespole światła i wkręcić trzy śruby.

Światła tylne


2. Zamocować zespół światła w nadwoziu zgodnie z ilustracją i wkręcić dwie śruby.

Zespół światła w tylnej klapie

Odłączanie zespołu światła

Światła tylne


1. Zwolnić osłonę w tylnej klapie i zdjąć.

Światła tylne


2. Odkręcić dłonią plastikową nakrętkę.

Światła tylne


3. Ostrożnie wysunąć zespół światła z otworów i wyjąć.

Światła tylne


4. Nacisnąć zatrzask w celu zwolnienia i wyjęcia oprawy żarówki.

5. Wersja bez diod LED

Światła tylne


Wyjąć żarówkę i zamontować nową:

Światło tylne 1

Tylne światło przeciwmgielne (lewa strona), światło cofania (prawa strona) 2

Wersja z diodami LED

Można wymienić tylko żarówkę światła cofania.

Światła tylne


Wyjąć oprawę żarówki z zespołu światła, obracając ją w lewo.

Światła tylne


Wyjąć żarówkę z oprawy, pociągając ją na wprost.

Wymienić żarówkę na nową.

Mocowanie zespołu światła

1. Zamocować oprawę żarówki w zespole światła.

Światła tylne


2. Zamocować zespół światła w tylnej klapie.

3. Zabezpieczyć zespół światła za pomocą plastikowej nakrętki.

4. Zamocować osłonę w tylnej klapie.

Kierunkowskazy boczne

W celu wymiany żarówki należy wyjąć obudowę lampy:

Kierunkowskazy boczne


1. Przesunąć w lewą stronę i wyjąć lampę, pociągając za jej prawą część.

Kierunkowskazy boczne


2. Obrócić oprawkę żarówki w lewo i wyjąć z obudowy.

Kierunkowskazy boczne


3. Wyciągnąć żarówkę z oprawki i zamontować nową żarówkę.

4. Założyć oprawkę i obrócić w prawo.

5. Wsunąć lewą część lampy, przesunąć w lewo i wsunąć część prawą.

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej

Tablica rejestracyjna jest oświetlona diodami LED, których nie można wymieniać. W przypadku awarii diod LED ich wymianę należy zlecić warsztatowi.

Oświetlenie wnętrza

Oświetlenie wnętrza, lampki do czytania

Wymianę żarówek przeprowadzić w warsztacie.

Oświetlenie przestrzeni bagażowej

Wymianę żarówek przeprowadzić w warsztacie.

Podświetlenie wskaźników

Wymianę żarówek przeprowadzić w warsztacie.

Czynności kontrolne

Wykonywanie prac OstrzeżeniePrzed przystąpieniem do wykonywania opisanych poniżej czynności należy bezwzględnie wyłączyć za ...

Instalacja elektryczna

Bezpieczniki Oznaczenia nowego bezpiecznika muszą być takie same jak oznaczenia bezpiecznika wymienianego. W samochodzie znajdują się trzy skrzynki bezp ...

Zobacz tez:

Obsługa radia
Włączanie radia Wybierz ikonę na ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Rozrywka. Po wybraniu żądanej stacji radiowej w dolnej części centralnego wyświetlacza znajdują s ...

Telefon
UWAGA - Korzystanie z funkcji telefonu Bluetooth (BT) Phone Bluetooth to technologia łączności o krótkim zasięgu pracująca na częstotliwości 2,4 GHz, służąca do bezprzewodowego ł ...

Przegląd układu hybrydowego
Układ hybrydowego pojazdu elektrycznego (HEV) Hybrydowy pojazd elektryczny marki Kia pracuje w oparciu zarówno o silnik benzynowy, jak i silnik elektryczny. Silnik elektryczny zasilany jest akumulatorem układu hybrydowego o napi&# ...

Instrukcje obslugi: